Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Risken för patientskador är liten i Finland - ändå ökar anmälningarna

Från 2020
operation
Bildtext De vanligaste operationerna leder till flest anmälningar
Bild: Lehtikuva

Patienter klagar allt oftare på att någonting gått fel i höft-, knä- och ryggoperationer, men Patientförsäkringscentralen intygar att patientsäkerheten är god i Finland.

De vanligaste skadeanmälningarna gäller höft-, knä- och ryggoperationer. Patientskadeanmälningarna har ökat med 30 procent de senaste 10 åren, visar statistik från Patientförsäkringscentralen. Hälften av skadeanmälningarna gällde anestesi.

Ifjol fick Patientförsäkringscentralen in 9 500 anmälningar om patientskador. Ungefär var tredje anmälan ledde till ersättning.

Vanliga operationer leder till flest anmälningar

Det stora antalet skadeanmälningar vid höft-, knä- och ryggoperationer beror på att de här kirurgiska ingreppen är mycket vanliga.

I höft- och knäingrepp inopereras ofta proteser och ryggoperationer görs i allmänhet för att lätta på trycket för trängda nervrötter - så kallade spinal stenos-ingrepp.

Risken för patientskador i operationer av det här slaget är liten, påpekar Patientförsäkringscentralen. Till exempel utfördes 70 000 höft- och knäprotesoperationer åren 2014-2016. Av dessa ledde 6 fall till skador som berättigade till ersättningar.

Inom tandvården är det oftast rotfyllningar som leder till skadeståndskrav. Ett nytt fenomen är patientskador som patienten upplever i samband med felaktiga diagnoser och fördröjd behandling.

Patientsäkerheten är god i Finland

Trots att allt fler patienter anmäler skada, innebär det inte att antalet faktiska patientskador ökar, säger chefen för Patientförsäkringscentralen Minna Plit-Turunen.

- Patientsäkerheten är god i Finland, understryker Plit-Turunen.

Diskussion om artikeln