Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Riksdagsdebatt om medborgarinitiativet: Nationell flygskatt knappast något för ensamt Finland

Från 2020
En Boeing 747 lyfter från Londonflygplatsen Heathrow i september 2014.
Bildtext Flyget, en nödvändig lyxprodukt som väcker riksdagens passioner?
Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Riksdagen har inlett behandlingen av medborgarinitiativet om en flygskatt. Många riksdagsledamöter tackade initiativtagarna. Andra ifrågasatte om en liten finländsk flygskatt kan stoppa klimatförändringen.

Det står inte något i regeringsprogrammet om en flygskatt, och kan därför inte godkännas, betonade många talare från regeringspartierna.

Men de antydde sympati med förslaget.

Däremot var speciellt Sannfinländarna och SFP:arna mycket kritiska till förslaget när det började behandlas i riksdagen.

Dyrare biljetter ger färre resor?

Initiativtagarna motiverar flygskatten med att den skulle öka priset på flygresor och därför minska antalet flygningar.

Det behövs för att bromsa klimatförändringarna anser initiativtagarna och de 54 000 finländare som har skrivit under initiativet.

Mai Kivelä från Vänsterförbundet var första talare.

- Nu stöds flygtrafiken med massiva skattelättnader eftersom flygbränslet inte beskattas. Samtidigt är flygtrafiken en av de snabbast växande utsläppskällorna som framkallar klimatförändringen.

Det låter väl inte klokt eller rätt, sa Mai Kivelä som inledde riksdagsdebatten.

Greta Thunberg på segelbåten Malizia II inför starten från Plymouth 14.8.2019
Bildtext Greta Thunberg har blivit känd som klimataktivisten som hellre åker tåg eller segelbåt än flyg.
Bild: EPA-EFE/ANDY RAIN

“80 procent har aldrig flugit”

Liksom många andra talare från Vänsterförbundet under debatten i riksdagen såg hon läget som paradoxalt och ohållbart.

Enligt Miljöcentralen gjorde finländarna sammanlagt 5,4 miljoner flygresor utomlands år 2017. Två tredjedelar av dem var turistresor.

Men som i alla klimatåtgärder måste de vara rättvisa och inte drabba de mindre bemedlade hårdast, sa Mai Kivelä. Kostnaderna ska riktas mot de ofta resande storinkomsttagarna.

När man talar om social rättvisa är det också viktigt att komma ihåg en annan siffra, påminde Mai Kivelä: 80 procent av världens befolkning har inte flugit en enda gång i hela sitt liv.

"Olika i nord och syd"

Flygandet är ett privilegium för det rika nord, tillade Veronika Honkasalo från Vänsterförbundet.

Klimatolägenheterna förorsakas av de rika västländerna, men de drabbar de fattiga i syd. Klimatförändringen hotar deras mänskliga rättigheter.

I riksdagsdebatten hänvisade många till Sverige, men också Tyskland, Storbritannien och Frankrike, som har infört flygskatter.

- Vi i Vänstern vill att Finland ansluter sig till dessa föregångsländer och skapar en nationell flygskatt som kanske kan minska intresset för flygandet, sa Vänsterförbundets Mai Kivelä.

På längre sikt vill Vänsterförbundet få en europeisk kerosinskatt och andra europeiska och globala åtgärder.

“Håll de flygglada finländarna hemma”

De grönas första talare Pirkka-Pekka Petelius talade för en vettig och gradvis genomförd flygskatt, med samma motiveringar. Utsläppen förstör naturen, speciellt i norr.

- De flygglada finländarna borde fås att turista i hemlandet i stället. Intäkterna från flygskatten kunde användas för satsningar på tågtrafiken.

Petelius talade också för tystnaden som ett lockbete för turister. Tystnaden ökar om flygen minskar var motiveringen.

Kvinna som ute ser på en reseaffisch.
Bildtext Närturism i stället för flygresor. Bilden är från Borgå.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

“Lapplands näringsliv hotat”

Kaisa Juuso från Sannfinländarna var av motsatt åsikt. En ny skatt för flygpassagerarna skulle sätta den inhemska turistnäringen i fara. Klimatförändringen måste åtgärdas med andra metoder, enligt Kaisa Juuso.

- Turismen i Lappland har vuxit fem år i sträck, med tre miljoner övernattningar i fjol. Vi ska inte sätta den nationella konkurrenskraften i fara med ensidiga lösningar.

Lappland ligger långt borta från marknadsområdet men står för tio procent av Finlands export. Någon tågkapacitet finns inte, vädjade Kaisa Juuso, som själv är från Torneå.

"Finnair i fara"

Ari Koponen från Sannfinländarna ansåg också att en lokal flygskatt i Finland inte löser några globala klimatproblem.

- Med ogenomtänkta beslut skjuter vi både naturen och det nationella flygbolaget i foten. Finnair har en modern och ren flygflotta.

Skadar vi Finnair kommer utländska flygbolag med sämre plan som gör värre utsläpp, hävdade Koponen.

Flygbranschen är redan hårt ansatt av problemen i Kina och coronaviruset. Men mycket kan göras med nya biobränslen, vettigare ruttplanering och ny teknologi.

Glädje över Finnairs nya biobränslen

Socialdemokraten Paula Werning talade för en europeisk flygskatt, och för allt som gör flygtrafiken till en mindre utsläppsleverantör. Men en nationell flygskatt som den i Sverige ger små resultat, sa hon.

Problemet med flygtrafiken är att det är svårt att införa elmotorer, man får därför effektivera på andra sätt.

Werning och många andra talare gladde sig över dagens besked från Finnair och Neste om att de satsar på nya biobränslen vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Socialdemokraterna följer regeringprogrammet?

Socialdemokraten Johannes Koskinen antydde att medborgarinitiativet knappast går igenom i den här formen efter utskottsbehandlingen.

Men det kan ge anledning till nya beslut. Till exempel borde kanske resor beskattas med mervärdesskatt. Det är ett lite för stort område som har blivit obeskattat, sa Koskinen.

Regnbåge över några flygplan på Orlando flygfält
Bildtext Det behövs globala åtgärder om en flygskatt ska ge verkan, anser många riksdagsledamöter. Bilden från Orlando
Bild: Bengt Östling/Yle

“Globala lösningar, inte nationella skatter”

Finansminister Katri Kulmuni talade om regeringens ambitiösa klimatprogram som också omfattar flygtrafiken. Man är också beredd på en ny flygbränsleskatt eller passageraravgift på europeisk eller internationell nivå.

Nationellt vill man införa en obligatorisk blandning med biobränslen på 30 procent, vilket också sätter fart på efterfrågan och tillverkningen.

Globala lösningar kommer i första hand, enligt Centerns ordförande Kulmuni. Hon sköt ner förslaget om en nationell flygskatt. Den kan ha oväntade och oönskade följder som inte ger den önskade effekten med minskande utsläpp.

Mikko Kärnä från Centern förundrade sig över inlägg från de övriga regeringspartierna. Han betonade att någon nationell flygskatt inte finns i regeringsprogrammet.

- Biokerosin i tanken är nu mest brådskande, i modernare och renare flygtyper, med stöd om det behövs, sa Kärnä.

“Minskad konkurrenskraft, ökad utflyttning från Finland”

Mia Laiho var den första talaren från Samlingspartiet. Hon talade för medel- och småinkomsttagarna som enligt henne skulle drabbas mest av en flygskatt.

Hon målade upp ett skräckscenario med en minskad attraktivitet för utländska turister och företag som vill etablera sig i Finland. Den inhemska ekonomin och internationella konkurrenskraften skulle försämras.

Om flygandet görs svårare kan det också få finländarna att flytta utomlands i högre grad, sa Laiho. De som flyger i jobbet eller har råd med flygresor klarar sig, de andra drabbas.

"Dyrare åka tåg än flyga - konstigt"

Jenni Pitko från De gröna talade för fler åtgärder än de som finns i regeringsprogrammet för att tackla klimatkrisen.

Minskat flygande är en åtgärd, i stället finns distansarbete, närturism och tågtrafik.

Borde vi inte gynna inhemsk turism mer än utländskt flygande: Visst är det väl konstigt att det är billigare att flyga från Helsingfors till Centraleuropa än att ta nattåget till Lappland, sa Jenni Pitko.

Andra riksdagsledamöter hakade på den regionalpolitiska debatten och krävde mer järnväg till den egna regionen.

Talman Juho Eerola rycktes med av stämningen och stödde en ny kustbana till Imatra. Samlingspartiets Ville Kaunisto krävde att östbanan sätts i skick.

Beskatta jetseten!

- Alla i den här salen måste förstå att om vi sätter 20 euro i något slags flygskatt så förändras ingenting, sa Sannfinländarnas Sheikki Laakso.

Klimatet räddas inte, men medel- och låginkomsttagare drabbas. Laakso talade om beskattningen av charterplanen.

Varför ska de 300 som trängs i flygplanen bestraffas med en flygskatt när de en gång i året får möjlighet att resa utomlands? Det finns folk som sitter ensamma i sina jetplan som kunde betala betydligt mer, sa Laakso.

dimman ligger över kronoby flygfält
Bildtext Den regionala konkurrenskraften i fara med flygskatt? Bilden från Kronoby flygfält.
Bild: Nathalie Lindvall

"Värna om konkurrenskraften"

SFP:s Anders Norrback talade om Finland som ett land med stora avstånd, som lever av export och en växande turism.

Därför är fungerande och snabba transporter för varor och personer nödvändiga, men inte en nationell flygskatt.

Norrback var rädd för lösningar som inverkar menligt på konkurrenskraft och möjligheten att vara föregångare i klimatutmaningen.

“Ett stort och avlångt land med en stor ö, Åland”

Mats Löfström från Åland efterlyste också åtgärder på en global nivå för att säkerställa sund konkurrens. Då får insatserna störst effekt och riskerar inte att utsläppen bara byter plats från ett land till ett annat.

- Regionerna behöver flygtrafik eftersom Finland är ett stort och avlångt land, med en stor ö, sa Löfström.

Han hänvisade till den internationella sjöfarten där man har ambitiösa målsättningar. Utsläppen skärs ner med 50 procent före år 2050.

"Flyg elektriskt"

Löfström talade om kommande teknologi, i kommersiella elflygplan i närtrafik. Det gjorde också Mikko Ollikainen, SFP.

- Finland kan och ska vara en föregångare i att utveckla lösningar som minskar utsläppen från flygen.

Elflygen kan i nuläget kännas ganska avlägsna. Men här finns en stor möjlighet att i framtiden skapa innovationer som vi kan förtjäna på i Finland, sa Mikko Ollikainen.