Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Färre Hangöelever gör det svårt att hålla kvar alla skolor - skolorna i Hangöby säljs kanske

Från 2020
Personporträtt på Denis Strandell och Janina Lindfors
Bildtext Stadsdirektör Denis Strandell och föräldern Janina Lindfors.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Framtiden för de små skolorna i Hangöby är väldigt oviss. Det minskande elevunderlaget gör att snabba beslut måste fattas. Skolorna i Lappvik berörs däremot inte av stängningsdiskussionerna.

- Situationen är så akut att man borde ha fattat sådana här beslut för många herrans år sedan, säger stadsdirektör Denis Strandell.

Invånarprognoserna för Hangös del ser dystra ut. Precis som i resten av Västnyland blir invånarna allt färre och äldre, men i Hangö är utvecklingen mer drastisk än på annat håll.

Graf som visar hur 0-14-åringarna i Hangö minskar med 47 procent på 20 år.
Bildtext Antalet 0-14-åringar i Hangö minskar med 45 procent mellan år 2020 och 2040.

Det innebär att det är svårt att upprätthålla alla skolor i staden eftersom också eleverna blir allt färre, säger stadsdirektör Denis Strandell.

- Vi står inför några tiotal år av svår anpassning till situationen att barnantalet halveras de kommande 20 åren, samtidigt som åldringarnas antal fördubblas. Då kommer man till en punkt att man inte kan upprätthålla de skolor man har, utan man måste fatta ett beslut. Och vi är tyvärr där nu.

Försäljning ger klirr i kassan

På torsdag kväll (5.3) ordnade Hangö stad ett informationsmöte som handlade om skolornas framtid. Ett fyrtiotal personer dök upp på mötet, där man främst diskuterade framtiden för Hangöby skola och Hangonkylän koulu.

Bildningschefen Karl-Erik Gustafsson presenterade fem olika alternativ för hur framtiden kunde se ut.

Fem alternativ för Hangöby skola och Hangonkylän koulu

Denis Strandell påpekar att inga beslut är fattade och att det kan finnas ännu fler alternativ än de som presenterades på mötet.

Men han tror att det mest sannolika alternativet är att man lägger ner Hangonkylän koulu i augusti 2021 och Hangöby skola ett år senare i augusti 2022. Det alternativet har den bästa ekonomiska effekten, konstaterar han.

- Det är ett ständigt pussel med fastigheter och i slutändan måste man spela spelet så att man blir av med fastigheter.

Strandell visionerar om hur man kunde sälja skolbyggnaden från år 1914 och tomten kunde man planera om till radhus- eller småhustomt.

- Den vägen kunde staden få mera tomtutbud och förstås lite klirr i stadens kassa, som så väl behövs.

Graf som visar hur elevantalet har minskat med 47 procent i Hangö mellan åren 1981 till 2020.
Bildtext Elevantalet har minskat med 47 procent i Hangös grundskolor från år 1981 till år 2020.

Små skolor är tryggare

Janina Lindfors är en av de Hangöbor som gärna ser att Hangöby skola fortsätter som skola och inte blir ett bostadshus. Hennes äldre barn gick sina tre första år i skolan och hennes yngre barn går där i första klass.

Familjen bor precis vid gränsen för skolans upptagningsområde. Men även om de hade bott annanstans i Hangö hade hon valt Hangöby skola, säger Janina Lindfors.

- Det känns tryggare i små grupper och eleverna känner varandra och får närmare kontakt med lärare.

Är du överraskad över förslagen?

- Det har varit diskussion om det med jämna mellanrum, så jag är inte överraskad. Men hoppas som sagt att skolorna skulle få bli kvar.

Lappvikskolorna får en rejäl chans

I Lappvik finns också två små skolor. Den svenska skolan i Lappvik har nio elever och den finska har 16.

Men framtiden för de skolorna diskuteras inte för tillfället. Orsaken är att situationen för Lappvikskolorna än annorlunda än för dem i Hangöby.

Dels är avståndet till Centralskolan och Keskuskoulu i Hangö centrum betydligt längre. Dels fungerar skolhuset i Lappvik också som ett allaktivitetshus med bland annat daghem och bibliotek.

- Om man leker med tanken att dra in Lappvikskolorna, vilket vi inte har gjort, så får man inte samma ekonomisk nytta, säger Denis Strandell.

En tredje orsak är att Hangö stad hoppas på ett uppsving för Lappvik och att nya invånare flyttar dit, fortsätter han.

- Vi vill ge Lappvik en rejäl chans eftersom hamnen håller på att växa upp där och vi satsar på Koverhar industriområde. Det skulle det vara tråkigt om skolan inte fanns där, så man kunde erbjuda eventuella nya arbetstagare boende i Lappvik.

Snabba beslut behövs

Besluten om vad som händer med Hangöskolorna borde fattas i rätt snabb ordning. Denis Strandell hoppas att det blir av under vårens lopp.

- Om man fattar beslut som har ekonomiska konsekvenser, så är det bra att ha det gjort före september. Då börjar budgetarbetet och då måste man veta hur det ser ut år 2021.

Hangöby skola och Hangonkylä koulu kanske läggs ner - eleverna räcker inte till

13:01

Diskussion om artikeln