Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Högskolorna i Åbo satsar på samarbete kring teknikutbildningen – i höst startar bland annat en ny utbildning inom materialteknik

Från 2020
person svetsar.
Bildtext Illustrerad arkivbild. Inom materialtekniken fokuserar man bland annat på hur man kan ersätta dyra metaller som platina och guld med billigare och mer lättillgängliga alternativ.
Bild: Ville Välimäki / Yle

Teknikutbildningen har länge haft en stark ställning i Åbo. Nu kommer Åbo universitet att tillföra nya utbildningar inom maskin- och materialteknik. Samtidigt ska samarbetet mellan de fyra högskolorna i Åbo löpa allt smidigare.

Inom maskinteknik kan studenter specialisera sig på smarta system, digital tillverkning eller digital planering och optimering, medan man inom materialteknik kan förkovra sig i moderna industrimaterial, energimaterial och hälsoteknologi.

De nya utbildningslinjerna vid Åbo universitet startar på hösten. Antalet sökanden till de tekniska utbildningarna vid universitetet har mer än fördubblats jämfört med tidigare.

Det tekniska kunnandet vill högskolorna i Åbo, det vill säga Åbo Akademi, Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola samt yrkeshögskolan Novia värna om och utveckla.

Det ska bland annat bli lättare för studenter vid Åbo Akademi att läsa kurser vid Åbo universitet och vice versa, berättar Patrik Henelius som är dekanus för fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo Akademi.

Representanter från de olika högskolorna presenterade de nya utbildningarna och sina samarbetsplaner under ett presstillfälle på fredagen (6.3) i Åbo.

Många arbetsplatser inom teknikbranschen

Diplomingenjörsutbildningen vid Åbo Akademi fyller 100 år i år, vilket vittnar om stadens starka koppling till högskoleutbildningen inom teknik. Åbo Akademi har förnyat diplomingenjörsutbildningen inom kemi- och processteknik där man bland annat fördjupar sig i industriell produktion, kemiska mekanismer, olika råmaterial och energi- och miljöteknik.

Patrik Henelius tror att teknikbranschen är väldigt viktig för staden, då många arbetsplatser skapas kring de största teknikföretagen som Bayer och Åbovarvet.

En man står framför ett rött skynke.
Bildtext Patrik Henelius, dekanus vid Åbo Akademi.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

- I Finland håller det ju egentligen på att utvecklas tre centrum, alltså huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo, och vi strävar alla väldigt mycket till att Åbo ska vara en av de här huvudaktörerna i Finland också i framtiden, säger Henelius.

Samarbetet mellan industri och utbildning syns också konkret vid Åbo Akademi. 80 procent av diplomingenjörsarbetena vid kemi- och processteknik på ÅA görs vid industrin.

- Vi försöker aktivt involvera företag genom utbildningsprogrammen och ge våra studeranden goda möjligheter att tidigt komma ut i näringslivet och få verklig arbetserfarenhet.

Datateknik blir allt viktigare

På grund av ökat intresse har Åbo Akademi dessutom höjt antalet platser vid datatekniken från 20 till 30 för den här vårens intagning. Enligt Henelius är det allt viktigare för alla industribranscher att integrera datatekniken.

- För att hänga med i utvecklingen krävs det jättemycket it-ingenjörer, säger Henelius. Jag tror jag hörde att Volkswagen anställer 20 000 dataingenjörer nu.

Kolneutralt Åbo 2029

Just digitalisering men också hållbar utveckling är viktiga ledord för högskoleutbildningarna. Kati Miettunen är professor i materialteknik vid Åbo universitet. Inom utbildningen kan man specialisera sig på industrimaterial, hälsoteknologi och energimaterial.

Miettunens eget forskningsämne har med det sistnämnda området att göra. I sin forskning har hon fokuserat på hur man kan använda sig av biomaterial i solceller.

- En viktig sak är hur vi kan ersätta dyra och sällsynta metaller som platina och guld, säger Miettunen. I ett case lyckades vi ersätta platina med mäsk från bryggerier.

En kvinna med ljust hår tittar in i kameran. En grön vägg bakom.
Bildtext Professor Kati Miettunen.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Miettunen berättar att hon ska samarbeta tillsammans med professor Ronald Österbacka vid Åbo Akademi gällande hur man kunde förlänga livslängden på solceller som är baserade på perovskit, så att de också kunde bli kommersiellt intressanta.

- Det räcker inte att vi får en effektiv solcell utan den måste också vara hållbar en längre tid, säger Miettunen.

Högskolornas satsningar på hållbar utveckling är också förenlig med stadens mål om att vara kolneutral år 2029.

Internationella sjöingenjörer

Vid yrkeshögskolan Novia inleder man i höst ett nytt sjöingenjörsprogram som ordnas i samarbete med Åbo yrkeshögskola. Utbildningen sker på engelska och lockar även studenter från andra länder till Åbo.

Enligt Micael Vuorio som är vice prefekt för institutionen teknik och sjöfart vid Novia, finns det för tillfället en stor brist på maskinbefäl. Orsaken till det här är inte så lätt att veta, men Vuorio gissar att en orsak kan vara att det inte har ordnats tillräckligt mycket utbildning på området.

- Därför ger det oss en styrka att vi kan starta den här i Åbo, säger han. Det här är ju en stor marknad och ett område där man aktivt håller på med teknikutbildning.

En man med ljust hår står i en trappa.
Bildtext Vice prefekt Micael Vuorio vid yrkeshögskolan Novia.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Intresset för utbildningen har visat sig vara stor. 125 människor har ansökt, varav hälften av dem kommer från Finland, den andra hälften från resten av världen.

- Man kan inte ens rikta det till någon speciell kontinent utan det är utspritt. Men det är bara bra om det kommer många utlänningar på linjen, säger Vuorio.

Sjöingenjörsutbildningen sker i samarbete med Åbo yrkeshögskola. I praktiken innebär det att en del av kurserna ordnas där. För Novia är samarbetet ett stort steg framåt.

- Jag tror det bär frukt, vi kommer att lära oss mycket av det allihop.

Diskussion om artikeln