Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oro för de hemlösa när kommunerna tar över ansvaret: Bostadslösa är inte först på listan då pengarna fördelas

Från 2020
Utslagen man på gata i Helsingfors
Bild: Mikael Crawford/Yle

Finlands arbete mot bostadslöshet riskerar att försämras. Det blir följden av att regeringen flyttar ansvaret från staten till kommunerna. Den här varningen kommer dels från de bostadslösas organisation, dels från en av landets experter på området som uttalar sig för STT.

Enligt regeringsprogrammet ska bostadslösheten halveras under mandatperioden, det vill säga före våren 2023, och regeringen har påbörjat ett samarbete med berörda städer, tjänsteproducenter och organisationer.

- Regeringens målsättning är bra, men tillvägagångssättet är inte trovärdigt, säger Peter Fredriksson som före sin pensionering var expert på bostadsfrågor vid Miljöministeriet. Han är verksam inom ett par samfund som upprätthåller boenden, stiftelsen Sininauhasäätiö och föreningen Suoja-Pirtti.

- Staten ska vara aktiv och inte sitta på åskådarbänken i fråga om bostadslösheten, säger han till STT.

Kritik kommer också från organisationen Vailla vakinaista asuntoa som menar att staten genom att dra sig ur verksamheten riskerar resultaten av flera års framgångsrikt arbete mot bostadslöshet.

Finland är det enda landet i Europa med minskande bostadslöshet. I dagens läge är ungefär 5000 personer hemlösa.

"Kommunerna vet bäst"

Men enligt Miljöministeriet som ansvarar för bostadsfrågorna har bostadslösheten numera förändrats. Det är orsaken till att man lägger om arbetet.

- Tidigare har man använt mycket pengar till att bygga boenden. Nu har bostadslösheten minskat och det är viktigt att se till att de som fått bostäder lyckas behålla dem. Och det är ett arbete för kommunerna, säger Tuula Tiainen som i dag är expert vid Miljöministeriet.

- Vi tror att kommunerna vet bäst hur man sköter saken, säger hon.

För ändamålet ska kommunerna få pengar för att utveckla sina sociala tjänster i det här hänseendet och för att anställa mera personal. När det gäller att bygga nya boenden ska man förlita sig på kommunernas planer.

Peter Fredriksson är misstänksam.

- Erfarenheten visar att de bostadslösa inte har några vänner inom kommunalpolitiken, säger han.

De bostadslösa ligger inte först på listan när kommunerna fördelar sina pengar.

Han får stöd av Sanna Tiivola, verksamhetsledare vid föreningen Vailla vakinaista asuntoa.

- De bostadslösa ligger inte först på listan när kommunerna fördelar sina pengar, säger hon och tillägger att kommunerna inte har någon laglig förpliktelse att ordna med fast bostad för arbetslösa, utan bara tillfällig inkvartering, säger Tiivola.

Tiivola befarar att det inte längre finns resurser att upprätthålla de välfungerande boendetjänster som byggts upp under årens lopp.

I Helsingfors som har den största bostadslösheten förklarar den ansvariga för stadens bostadsprogram Mari Randell varför det nu är viktigare att satsa på de sociala tjänsterna än på att investera i fastigheter.

- Det tar lång tid för boende i stödbostäder att flytta vidare till vanliga hyresbostäder. Det behövs mer resurser för socialt arbete som skuldrådgivning, rusmedelsförebyggande arbete och mentalvård, säger hon.

Källa: STT