Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Försäljaren ansvarar för en trasig produkt - även om garantitiden gått ut

Från 2020
Otto insamlingsbilen besöker Pernå kyrkoby.
Bildtext Allt är inte kört även om garantin på en produkt gått ut. Försäljaren ansvarar ännu för en produkt efter att garantitiden gått ut.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Visste du att du kan få ersättning för en trasig produkt, även om garantin har utgått? Alla försäljare som säljer produkter i Finland omfattas av ett lagstadgat felansvar.

I all korthet innebär felansvaret att försäljaren ansvarar för en trasig produkt även om en garanti har tagit slut.

Felansvaret baserar sig på en produkts förväntade livslängd och betyder alltså att du kan få ersättning om en produkt går sönder före den förväntade livslängden.

– Att ge en garanti är frivilligt. Det är ett löfte som tillverkaren eller försäljaren ger om en kvalitet som produkten har. När garantitiden tar slut ansvarar försäljaren för produkten enligt felansvar, berättar konsumenträttsrådgivare Henrik Sillanpää vid konkurrens- och konsumentverket.

Felansvar bedöms från fall till fall och baserar sig på den förväntade livslängden på en produkt, vilket kan verka lite diffust. Vi låter konsumenträttsrådgivare Sillanpää svara på några frågor angående felansvar.

Konsumenträttsrådgivare svarar på frågor om felansvar

Hur bedömer man vad en förväntad livslängd på en produkt är?

– Det bedöms från fall till fall och beror på varans art, i vilket bruk den varit och hur länge en konsument i allmänhet kan förvänta sig att en produkt ska hålla.

Finns det en lista över produkters förväntade livslängd?

– Konsumenttvistenämnden har en etablerad praxis. Någon tabell över hur länge en produkt ska hålla finns inte.

Hur är det exempelvis med ett kylskåp. Det använder de flesta på samma sätt. Hur lång förväntad livslängd har ett kylskåp?

– Jag skulle säga att man kan vänta sig att ett kylskåp ska hålla 5-6 år. Efter det är det nog svårt att göra försäljaren ansvarig för något fel som uppkommer.

Det är en feluppfattning att man tror att försäljarens ansvar upphör när garantin tar slut. Felansvaret fortsätter även om garantin tagit slut.

Henrik Sillanpää, konsumenträttsrådgivare vid konkurrens- och konsumentverket

Spelar märke, modell och pris någon roll när det gäller den förväntade livslängden?

– Inte märke och modell. Däremot skulle jag våga påstå att priset har en betydelse när man uppskattar hur länge produkten borde hålla. En dyrare produkt kan man förvänta sig att ska hålla längre.

Kan man fråga en återförsäljare hur länge en produkt förväntas hålla?

– Man kan alltid fråga, men försäljaren har ju ett eget intresse att sälja en ny produkt när den gamla gått sönder, så det kan vara svårt för dem att ta ställning till det.

Hur mycket av en produkts värde kan man få ersatt?

– Även här måste man ta ställning från fall till fall. Du får sällan tillbaka hela ursprungspriset eftersom du redan dragit nytta av produkten.

Sillanpää berättar om ett fall från konsumenttvistenämnden där en tvättmaskin gick sönder efter två och ett halv år. Där rekommenderades det att försäljaren skulle betala 60% av reparationskostnaderna.

Garantin hade gått ut, men försäljaren hade felansvar för felen som uppkom i tvättmaskinen.

Erikoislähikuva kkv.fi -logosta.
Bildtext Både konsumenter och företag kan kontakta konsumentrådgivningen.
Bild: Nella Nuora / Yle

Svåra tvister att lösa

Sillanpää berättar att det ofta är svårt att lösa frågor kring felansvar.

– Ofta har konsumenten en uppfattning om vad försäljarens ansvar är, medan försäljaren har en annan uppfattning.

Ifall en konsument och försäljare inte kommer överens, om exempelvis försäljaren nekar felansvar, kan en konsument kontakta konsumentrådgivningen som kan ge råd och medla i tvisten mellan konsumenten och företaget.

Om medlingen inte leder till ett nöjaktigt resultat, kan konsumenten lämna in en begäran om avgörande till konsumenttvistenämnden.

Konsumenttvistenämnden har inte någon egen rådgivning och ett ärende kan enligt lagen lämnas obehandlat ifall konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen för att utreda ärendet.

Sillanpää berättar att det är få som känner till felansvaret och möjligheten att få ersättning även om en garanti har gått ut.

– Det är en fråga som ofta är okänd också för försäljare. Det är en feluppfattning att man tror att försäljarens ansvar upphör när garantin tar slut. Felansvaret fortsätter även om garantin tagit slut.

Hur ska man då gå tillväga för att få ersättning för en produkt som gått sönder för tidigt?

– I första hand ska man kontakta försäljaren, reklamera för felet som uppkommit och kräva att det repareras. Oftast ber de dig kontakta ett servicebolag som granskar produkten.

Är det inte lätt för försäljare att skylla ifrån sig och säga att det är konsumentens fel att produkten gått sönder?

– Om produkten har garanti så är det försäljarens skyldighet att bevisa att felet uppkommit på grund av ett fel från konsumentens sida. Om garantitiden gått ut, så måste konsumenten kunna påvisa att produkten har ett fel som försäljaren ansvarar för.

Både konsumenter och företag kan kontakta konsumentrådgivningen, men vi har inte den tekniska kunskapen och kan inte ta ställning till om en tvättmaskin har ett fel eller inte.

I sista hand kan man begära ett utlåtande av en utomstående servicefirma som kan granska produkten.

Försäljare känner till felansvaret

Sami Särkelä, marknadsföringschef på Gigantti, berättar att alla deras anställda lär sig om felansvar i utbildningen innan man börjar jobba.

Han är ändå medveten om att konsumenterna inte alltid känner till att försäljarna har ett ansvar för produkten även efter att garantitiden gått ut.

Sami Särkelä, marknadsföringschef på Gigantti.
Bildtext Sami Särkelä, marknadsföringschef på Gigantti.
Bild: Peter Forsgard

– Det finns garanti, felansvar och dessutom tilläggsförsäkringar som vi själva säljer. Vilken av dessa termer som sedan gäller vid olika händelser kan nog vara oklart för konsumenten.

Särkelä berättar att fall av felansvar ganska sällan uppkommer hos dem.

– Vi samlar inte in enskild statistik kring det, men av den information som vi fått från konkurrens- och konsumentverket de senaste åren verkar det som att det inte är frågan om ett stort fenomen.

Svårt att uppskatta en produkts förväntade livslängd

När det kommer till att uppskatta en produkts förväntade livslängd berättar Särkelä att det är svårt att ge ett entydigt svar.

– Vi har ett brett utbud av produkter. Det blir svårt om vi exempelvis ska jämföra trådlösa hörlurar som man dagligen har i användning med en tvättmaskin som man en gång installerar på en plats och sedan kan använda i flera år.

Särkelä tillägger att de behandlar varje fall av reklamation och lyssnar på kundens berättelse kring hur produktens användning har sett ut och vad felet är.

Särkelä anser att det skulle vara bra att öka medvetenheten om felansvar.

– Med alla termer kring försäkringar och garantier som förvirrar en så skulle det åtminstone inte skada att förbättra konsumentens kunskap kring felansvaret.

Försäljaren ansvarar för en trasig produkt - även om garantitiden gått ut

10:32

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln