Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Domstol gav Raseborg rätt: Privat uthyrningsverksamhet i bostadsområde är inte okej

Från 2020
Uppdaterad 15.04.2021 17:47.
En dubbelsäng som är snyggt bäddad, ljusa färger, vit vägg, nattduksbord med lampa på båda sidorna.
Bildtext Förvaltningsdomstolen gav tummen ner för inkvartering i ett hus som inte är byggt för inkvartering utan för permanent boende. Bilden är inte från huset som tvisten gällde.

Raseborgs stad hade rätt när staden krävde att en husägare slutar med uthyrningsverksamhet i sitt hus. Det slår Helsingfors förvaltningsdomstol nu fast.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg krävde i juni i fjol att husägaren, en privatperson, slutar hyra ut sitt hus.

Huset ligger på ett område som är ämnat för permanent boende och inte för turismverksamhet. Huset är också byggt som bostadshus.

Huset ligger vid en strand vid en väg där det också finns andra bostadshus.

Nämnden i Raseborg krävde med ett hot om vite på 10 000 euro att verksamheten måste upphöra före den sista juli 2019.

Huset hade funnits till uthyrning på flera olika webbplatser som Nettimökki.com, Gofinland.fi samt Lomarengas. Huset var enligt husägaren reserverat flera månader framåt när staden ingrep.

Ingen bodde permanent i huset när staden tog upp uthyrningsverksamheten.

Husägaren var missnöjd med stadens beslut: Det här sätter stopp för all kortvarig hyresverksamhet i Finland

Husägaren överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Hen ansåg att nämnden har fattat sitt beslut på bristfälliga grunder.

Husägaren menade att all kortvarig hyresverksamhet på samtliga detalj- och generalplanerade områden i Finland måste upphöra om Raseborgs stads beslut står fast. En sådan situation skulle vara ohållbar för både turismnäringen och nationalekonomin, skrev husägaren i sin överklagan.

Men enligt Helsingfors förvaltningsdomstol ska småhuset användas som bostad, alltså i samklang med vad man fått byggnadslov för. Staden har rätt att kräva att uthyrningen upphör eftersom inkvartering strider mot byggnadslovet.

Bygglovsblanketter
Bildtext Huset ska användas till det ändamål man fått bygglov för. Bygglov kan i sin tur endast beviljas för sådant som planen tillåter. Bilden visar bygglovsblanketter.
Bild: YLE/Tove Virta

Husägaren skrev i sitt besvär också att Raseborgs grannkommuner och många andra kommuner i Finland inte har ingripit i dylik inkvarteringsverksamhet utan tillåter motsvarande uthyrning.

Men förvaltningsdomstolen menar att det inte har någon juridisk betydelse i det här ärendet att liknande verksamhet kan förekomma i Raseborgs grannkommuner.

Domstolen: Vitessumman inte orimlig

Också beslutet om vite på 10 000 euro står fast.

Summan kan inte anses vara överdimensionerad med tanke på den omfattning som hyresverksamheten har haft, slår domstolen fast.

Men datumet för tidsfristen ändrades från sista juli 2019 till sista februari 2020 eftersom ärendets behandling har dröjt.

Husägaren till Yle: Jag tänker föra ärendet till HFD, så här kan det inte vara

Yle Västnyland har varit i kontakt med husägaren som inte tänker nöja sig med förvaltningsdomstolens beslut.

- Jag kommer överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Om Helsingfors förvaltningsdomstols nya linje blir gällande, borde ju precis alla som ens tillfälligt kortvarigt hyr ut sin fastighet på planlagt område, ansöka om bygglov för sin verksamhet, säger hen.

I övrigt vill husägaren inte kommentera ärendet i det här skedet.

Sista stycket med kommentar av husägaren lades till 9.3.2020 cirka klockan 16:05.

Diskussion om artikeln