Hoppa till huvudinnehåll

Sport

Förbundspennan: Mental träning som en naturlig del av idrottarens och tränarens vardag

Från 2020
Petra Stenman.
Bildtext Petra Stenman.
Bild: FSI / Jeanette Harf

Dagens samhälle kräver mycket av oss. Det är skola, familj, arbete, intressen och allt vad vi tror vi måste uppnå varje dag. Det verkar som om den strörsta utmaningen idag för idrottare och tränare är tidshantering och för många är det helt enkelt att orka med vardagen.

Enligt flera studier så mår våra ungdomar allt sämre. Därför beslöt Svenska Finlands Idrottsförbund SFI att starta upp ett projekt kring mental träning för idrottare och tränare hösten 2019.

Projektet jobba för en bättre mental hälsa och självkänsla hos våra idrottare och tränare. Ämnen som vi tar upp är sådana som idrottarna och tränarna själva valt.

Under min egen tid som aktiv idrottare var mental träning något av ett rött skynke och relativt få idrottare sysslade med mental träning. Man måste nästan ha något ”problem” för att kontakta en psykolog eller mental tränare.

Många misslyckanden och framgångsagor blev obehandlade och känslor som skam och otillräcklighet var lika vanliga då som det är idag. Men numera finns hjälpen nära idrottaren och tränaren, och diskussionsklimatet är mer öppet.

Viktigt att sänka tröskeln

Det är bra att dessa dammiga förutfattade meningar har förändrats med tiden samtidigt som tröskeln för att söka stöd avsevärt sänkts. Mental träning fungerar som verktyg bl.a. för att hantera tävlingsnervositet, stresshantering samt tidsplanering.

Idag finns fler personer man kan vända sig till när man känner att man behöver hjälp eller stöd med sina tankar och känslor.

Det är viktig att vi ännu sänker tröskeln för att använda sig av mental träning. Därför har vi under våra träningsläger ordnat föreläsningar om vad mental träning är.

Vi går igenom hur man sätter upp mål och under våren kommer vi behandla både tävlingsnervositet och stresshantering.

Lägerdeltagarna har även möjlighet att boka mentala promenader med våra mentala tränare. Jag hoppas att vi i framtiden skulle har möjlighet att ha med våra mentala tränare på värdetävlingar.

Mentala tränare skall vara en lika naturlig del av idrotten som våra fysioterapeuter och massörer.

Stor utmaning

Som tränare upplever jag att vi har en stor utmaning att få den dagliga träningen att löpa vid sidan av studier och övriga livet. Vi har en stor utmaning i tidshanteringen i våra ungdomars liv, speciellt om idrottaren vill bli riktigt bra. Den idrottare som kan fokusera på det relevanta i vardagen och har förmågan att hålla upp bra dagsrutiner är troligtvis också den som lyckas bäst inom idrotten.

Genom mental träning kan man lära sig att välja och fokusera på det relevanta i vardagen, bli bättre på att hantera stress och lära sig slappna av. Detta hjälper idrottaren att bättre klara av vardagen.

Det är även viktigt för tränarna att lära sig om mental träning. Tränaren är på plats nästan varje dag och tränaren bör vara medveten om hur man kan stärka upp idrottarens självförtroende genom att kommunicera på rätt sätt.

Jag tycker själv att det viktigaste är att vi öppet vågar diskutera hur vi bemöter idrottare i olika situationer och hur vi som tränare kan bli ännu bättre i det avseendet. Även tränaren bör finna inspiration och energi i vardagen för att orka med sitt värv, ett jobb som för de flesta är frivilligarbete och som sker under den egna fritiden.

Genom att träffa andra tränare och höra deras historier, få tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter så kan vi alla utvecklas. I rollen som tränare så betyder det mycket att få arbeta i team och att ha en mentor. När tränaren mår bra mår träningsgruppen också bra.

Mentalträning är minst lika viktigt som den fysiska träningen. Mental träning är friskvård och bör finnas tillgänligt för alla idrottare och tränare.

Petra Stenman, sportchef
Svenska Finlands Idrottsförbund

Diskussion om artikeln