Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skolstarten i Åbo påverkade inte antalet coronafall – vi samlar det senaste om coronaviruset i regionen

Från 2020
Uppdaterad 29.05.2020 14:53.
Skylt med texten "koronanäytteet" utanfr U-sjukhuset i Åbo.
Bild: Lotta Sundström/Yle

Egentliga Finland fick sitt första fall av den nya virussjukdomen covid-19 den 8 mars 2020. Här samlar vi det senaste om hur situationen i Egentliga Finland ser ut just nu. Läget i hela landet och världen hittar du här.

29 maj: Få nya coronfall i regionen - nu har 344 personer smittats av corona inom sjukvårdsdistriktet. Två personer vårdas på intensivavdelning.

29 maj: Skolstarten i Åbo har inte påverkat antalet coronafall meddelar Åbo stad. Staden påminner också om att prov fortfarande tas aktivt och att medborgarna fortsättningsvis ska vara försiktiga och följa riktlinjerna som myndigheterna har gett.

25 maj: Simanläggningarna i Åbo öppnas igen på måndag efter att ha varit stängda i 2,5 månader på grund av coronaläget. Exempelvis kommer endast fyra personer att tillåtas på en 25 meters bana och antalet besökare kommer begränsas, berättar Eeva Haapanen vid Åbo stad.

25 maj: Efter helgen har 12 nya coronafall uppdagats i sjukvårdsdistriktet. Nu finns det totalt 341 coronafall i regionen. Två personer vårdas på intensivavdelningen.

24 maj: Endast ett nytt coronafall har uppdagats i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sedan fredagen. Totalt har nu 333 coronafall uppdagats i sjukvårdsdistriktet. En person vårdas på intensivavdelningen.

22 maj: Passagerartrafiken mellan Finland och Sverige öppnades upp den 14 maj, efter en paus på en månad. I Åbo hamn har trafikmängden ökat med 70% jämfört med den dagliga trafikmängden i slutet av april. Den största ökningen av trafiken har varit i Torneå och Mariehamn med en ökning på nästan 375 procent. Trafiken väntas öka ytterligare i och med att Mariehamns hamn har öppnats för persontrafik, berättar Västra Finlands sjöbevakningssektion.

22 maj: Just nu finns totalt 332 bekräftade fall av corona i Egentliga Finland. En person vårdas på sjukhus.

20 maj: En anställd vid Egentliga Finlands räddningsverk konstaterades vara smittad av corona på tisdagskvällen 19 maj. Räddningsverket vidtog omedelbart nödvändiga åtgärder då misstankar om smitta uppstod. Situationen är nu okej och under kontroll. Åtta anställda har för säkerhets skull satts i karantän.

19 maj: Ett coronafall har uppdagats hos en hemvårdsklient i Åbo stad. Klienten har fått bekräftat att det är corona och de anställda samt andra som arbetat eller varit i nära kontakt med kunden har kontaktats. Situationen togs snabbt under kontroll efter att man fått redan på fallet och övervakas nu noggrant.

18 maj: Just nu finns det 322 bekräftade fall av corona i regionen. Ytterligare ett dödsfall har inträffat av de som fått vård på sjukhusen i regionen och just nu vårdas en person på sjukhus.

17 maj: Två coronafall uppdagade bland anställda inom äldreomsorgen i Åbo.

15 maj: Bluesfestivalen i Raumo, Rauma Blues, ställs in. Det här meddelar arrangörerna i ett pressmeddelande. Festivalen skulle ha firat 35 år i augusti, men nu skjuts festligheterna upp till nästa år.

14 maj: Enligt senaste uppgifter från sjukvårdsdistriktet finns nu 314 konstaterade coronafall i regionen. Två vårdas på sjukhus, och sammanlagt har två personer avlidit.

12 maj Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts uppdaterade coronastatistik visar att två personer till konstaterats ha covid-19. Nu finns 310 bekräftade fall. Två personer vårdas på sjukhus.

12 maj Fastighetsmarknaden fungerar trots undantagsförhållandena. Med hjälp av 3D-visningar kan en potentiell köpare i lugn och ro titta på fastigheten, först virtuellt och sedan på riktigt, och behöver i dessa coronatider aldrig träffa andra människor.

12 maj klockan 10.15: Teatergruppen Tredje Rummets produktion Ett romantiskt sinne skjuts upp med ett år. Det här framkommer i ett pressmeddelande. Undantagstillståndet har påverkat teaterns arbete, och de har inte kunnat ordna övningar som planerat. Därför har de bestämt att skjuta upp premiären med ett år till hösten 2021. Ett romantiskt sinne är en samproduktion mellan Tredje Rummet och de åboländska körerna Brahe Djäknar och Florakören.

9 maj 16.48: En person som jobbar inom hemvården i Åbo har konstaterats vara smittad av viruset. De klienter som personen varit i kontakt med har inte utsatts eftersom vårdaren bar skyddsutrustning under sina besök. Anställda och övriga personer som varit i kontakt med vårdaren har satts i karantän, meddelar Åbo stad.

9 maj 15.57: 308 personer i Egentliga Finland bekräftas vara smittade. Under lördagen konstaterades fem nya fall i Åbo där totalt 156 personer smittats. Pargas, Salo och Letala har ett nytt fall per kommun. Institutet för hälsa och välfärd meddelar att totalt 7 800 personer i landskapet testats för viruset.

8 maj klockan 14.39: Sedan torsdagen har sex nya fall av covid-19 rapporteras inom sjukvårdsdistriktet. I nuläget finns 304 bekräftade fall, varav två vårdas på sjukhus.

8 maj klockan 10.59: Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer är förbjudna till slutet av maj, meddelar Regionförvaltningsverken. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster både inomhus och utomhus med mer än 10 personer fortsättningsvis förbjudna. Besluten är i kraft under perioden 14.5 - 31.5.2020. Beslut är ännu inte fattade gällande sommaren.

8 maj klockan 10.50: Åbo musikfestspel ställs in i augusti 2020. Festivalen var tänkt att arrangeras 6–16 augusti. Kunder som redan köpt biljetter har möjlighet att returnera biljetterna eller byta ut dem mot ett presentkort till Åbo musikfestspel, som är i kraft till 31.12.2021.

8 maj klockan 10.44: Åboskolorna fortsätter som närundervisning från den 14 maj med så få kontakter som möjligt. Eleverna bör i första hand delta i närundervisningen, om eleven inte av särskilda skäl har fått befrielse. Tillstånd för befrielse ansöks skilt och skolan överväger beviljande av tillstånd från fall till fall.

7 maj klockan 14.17: Tre nya fall av covid-19 rapporteras inom sjukvårdsdistriktet. I nuläget finns 298 bekräftade fall, varav två vårdas på sjukhus.
ÅUCS rapporterar om det andra dödsfallet relaterat till covid-19. I hela landskapet har tio personer dött.

7 maj klockan 14.00:Åbo fängelse har permissioner minskat med 90% och det har även blivit svårare att få tag på droger, men enligt brottspåföljdsförman Björn Lindström har det ändå inte lett till några större problem eller frustration mellan fångarna.

6 maj klockan 21.27: En stadig liten ökning av antalet coronafall i regionen. Nu finns det 295 bekräftade fall och tre vårdas på sjukhus.

5 maj klockan 19.20: Fyra nya fall av corona har bekräftats sedan senast. Totalt finns det nu 289 fall i regionen. Fyra vårdas ännu för tillfället på sjukhus.

4 maj klockan 9.00: Två nya dödsfall inom äldreomsorgen har konstaterats i regionen under valborgshelgen. Det här meddelar man vid ÅUCS. Sammanlagt har nio personer dött på grund av coronaviruset i Egentliga Finland. Totalt konstaterades 14 nya coronafall under helgen, fyra vårdas för tillfället på sjukhus.

30 april klockan 17.11: Tre nya fall av corona i regionen och tre befinner sig fortfarande på sjukhus. Totalt finns det nu 268 bekräftade fall av coronaviruset covid-19 i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

29 april klockan 15.40: En person har fått lämna sjukhusvården. Fyra nya fall har bekräftats. Totalt befinner sig tre personer på sjukhus och de totala fallen är 265 i regionen.

Enligt uppgifter från Turun Sanomat har också ett nytt fall av corona bekräftas inom åldringsvården Åbo. Tio har exponerats men ingen av dem är boende vid platsen.

28 april klockan 20.23:Åtta nya fall av coronaviruset har bekräftats sedan senast. Totalt är nu antalet uppe i 261 fall, vara fyra personer som befinner sig på sjukhus.

27 april klockan 15.42: Bekräftade fall av corona i regionen är nu 253, tre nya fall sedan i fredags. Just nu befinner sig tre personer på sjukhus på grund av covid-19.

27 april klockan 15.39: En anställd har bekräftats smittad av corona vid Pargas hälsocentral, över 40 personer har exponerats och hela avdelningen sätts i karantän.

23 april klockan 13.38: Fyra nya fall av coronaviruset har bekräftats i regionen. Totala antalet coronasmittade är nu 247 och av dem befinner sig fortfarande 5 på sjukhus.

22 april klockan 13.37: Sedan senaste uppdatering har coronafallen ökat med tio här i Egentliga Finland och vi är därför nu uppe i 243 fall. Fem personer befinner sig just nu på sjukhus på grund av covid-19.

20 april klockan 16.02:
Skärgårdens ringvägar öppnas först måndagen den 1 juni 2020 - ett par veckor senare än vanligt på grund av coronaläget.

Beslutet fattades av Pargas stad och Nådendals stad tillsammans med förbindelsebåtsoperatörerna på rutten.

Undantagstillståndet ett hårt slag för turismbranschen.

- För många av skärgårdens turismföretagare är en lyckad sommarsäsong en förutsättning för överlevnad, säger Pargas stads turismchef Niina Aitamurto.

20 april 2020, klockan 15.45: Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar fortfarande långsamt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 233 personer. Under tiden mellan fredagen den 17 april och söndagen 19 april konstaterades 22 nya smittofall. Antalet patienter som vårdas för coronavirussmitta vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) är åtta. Fem nya dödsfall på grund av coronaviruset har konstaterats inom Egentliga Finland. Antalet dödsfall uppgår till sex.

Uppgifter om sjukvårdsdistriktets coronaläge, antalet nya smittofall och antalet coronapatienter som vårdas på ÅUCS finns på adressen http://www.vsshp.fi/sv/Sidor/Coronavirusepidemin-2020.asp

19 april klockan 19 april: Det finns nu 101 bekräftade coronafall i Åbo enligt THL. Salo har 43 bekräftade fall. Pargas har fortfarade 5.

18 april klockan 13.39: Ett barn på ett daghem i Åbo har konstaterats smittad av coronaviruset. Alla som varit i närheten och exponerats har fått instruktioner för hur de ska gå vidare.

17 april klockan 15.26: Några nya coronafall har bekräftats i regionen. Fallen är nu 211 till antalet.

17 april klockan 9.55: Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter har utvecklat ett nytt digitalt nätverktyg för föräldrar vars barn visar tecken på ångest gällande coronakrisen. På webbplatsen "Voimaperheet: Yhdessä selviydytään" har man samlat information om ångest och rådgivning för hur föräldrar kan hantera sin egen och sina barns ångest. Webbplatsen öppnar på lördagen den 18 april.

Projektet har också ett forskningssyfte; man utreder vilken effekt de erbjudna tillvägagångssätten har haft på föräldrarna och barnen på populationsnivå.Nätverktyget är gratis och öppet för alla som vill delta i forskningen.

För tillfället håller man på att utveckla en svenskspråkig version av webbplatsen. Man kan registrera sig på följande adress: https://yhdessaselviydytaan.fi.

16 april klockan 15.00: Det finns nu 204 bekräftade coronafall i regionen. En person har dött av coronaviruset på ett serviceboende i Åbo. Det finns nu 3 som avlidit till sviterna av coronaviruset i regionen. Det första fallet som Åbo universitetscentralsjukhus rapporterade var 9 april. På sjukhuset vårdas nu sju personer för covid-19.

16 april klockan 11.51: Åbo yrkeshögskola deltar i bekämpandet av covid-19 och donerar skyddsutrustning och hygienartiklar till hemvården i Åbo. Det handlar om ansiktsskydd, skyddshandskar, visir och handsprit. Studerande inom social- och hälsovården är dessutom beredda att rycka in och hjälpa sjukvården om det behövs. Det här framkommer i ett pressmeddelande.

15 april klockan 17.41: Fiskare ska beakta gränsen till Sverige, påminner Västra Finlands sjöbevakningsstation. Orsaken är att gränskontrollen vid Finlands inre gränser återinförts och att gränstrafiken begränsats kraftigt åtminstone till den 13 maj 2020.

Det är enbart möjligt att passera Finlands gräns vid Mariehamns grönsövergångsställe. Det här är att notera speciellt för fiskare inför laxsäsongen. Fritidsfiske anses under rådande situationer inte vara en nödvändig orsak att passera Finlands gräns.

Och även om begränsningarna inte hindrar finska medborgare eller personer med finskt uppehållstillstånd att hålla sig borta från vattnet, vill sjöbevakningssektionen påminna om att mindre kommuners begränsade hälso- och sjukvårdssystem inte bör överfolkas.

15 april klockan 17.37: Sjukvårdsdisktriktet fick 15 nya bekräftade coronafall under tisdagen. Nu har 196 personer bekräftats smittade i Egentliga Finland.

14 april klockan 15.02: Nya coronafall konstaterades under måndagen i regionen. Nu finns det 181 bekräftade coronafall i Egentliga Finland. 10 personer vårdas på sjukhus.

14 april klockan 10.04: Påsken var relativt livlig för polisen i sydvästra Finland, trots undantagstillståndet och uppmaningarna om att undvika folksamlingar.

Polisinrättningen i Sydvästra Finland hade sammanlagt drygt 900 uppdrag, nästan lika många som förra påsken på 1 050 uppdrag.

Antalet larm till hemmen hade ökat med 40 procent jämfört med i fjol. Förutom familjevåld handlade uppdragen om andra typer av misshandelsfall samt gräl mellan ungdomar.

I Björneborg fick polisen skingra ungdomar från att samlas under tre kvällar i följd. På söndagskvällen hade upp till hundra ungdomar samlats för att umgås. Enligt polisen borde vårdnadshavare se till att barnen inte deltar i sammankomster.

14 april klockan 9.50: Under påskhelgen konstaterades endast fem nya coronafall i Egentliga Finland. Enligt chefsöverläkare Mikko Pietilä har det här högst antagligen att göra med att människor inte har testat sig i lika hög grad som i normala fall på grund av att det varit påsk. Sammanlagt finns nu 174 coronafall i Egentliga Finland. Inga nya dödsfall konstaterades under helgen.

11 april 14.15: Behovet av vård på grund av coronaviruset har ökat långsammare än förväntat i Egentliga Finland. Under torsdagen och fredagen konstaterades 21 nya fall av corona. Nio personer vårdas på sjukhus, men några nya dödsfall relaterade till viruset har inte konstaterats.

Akuten vid ÅUCS och kommunernas vårdcentraler är öppna under påsken. Enligt Sirpa Rantanen, vd för ÅUCS Akuten, bör personer med akut vårdbehov inte tveka med att ta kontakt under påskhelgen. Den som är sjuk får professionell bedömning av sitt vårdbehov antingen per telefon från sin vårdcentral eller från ÅUCS Akuten. Den som söker sig till jouren måste alltid ringa telefonrådgivningen innan.

Sjukhusdirektör Petri Virolainens bedömning är att icke-brådskande sjukvård kan fortfarande ges efter påsken. Om antalet coronapatienter på sjukhusen inte ökar kraftigt är det tänkbart att även nya patienter kan kallas till poliklinikbesök.

10 april 13.00: Åbo stad meddelar om tre fall av coronasmitta på ett av stadens äldreboenden. De smittade är inte i behov av sjukhusvård och deras anhöriga har underrättats.
Äldreboendet har isolerat de smittade och personer som varit i kontakt med dem har meddelats om smittan. Totalt har åtta personer som bor på stadens äldreboenden smittats av coronaviruset. På torsdagen konstaterades tre personer vara smittade på ett annat äldreboende, en av de smittade var en anställd.

9.4 klockan 16.25: Coronaläget kan öka på den psykiska belastningen vilket kan leda till ett ökat missbruksproblem och våld i nära förhållanden. Därför ökar Åbo stad ökar på det förebyggande arbetet för de här personerna. Staden vill påminna om att man kan få hjälp av många olika aktörer.

Stadens socialjour är anträffbar dygnet runt och man kan också ta kontakt med Åbo skyddshem vid behov. I nödfall ska man ringa nödnumret 112, påminner Åbo stad.

Här är några nummer som man kan ringa till:

I akuta fall kan man ringa Åbo stads socialjour på numret 02- 262 6003.

  • A-kliniken i Åbo för missbrukare svarar i telefon vardagar mellan klockan 8 och 18 på numret 010- 506 5550. Man kan också kontakta Turun A-kilta, stiftelsen Sininauha, Tietu och FinFami (alla webbplatser på finska) om man behöver samtalsstöd gällande problem med missbruk.
  • För råd om hur man kan gå tillväga för att hjälpa hemlösa och missbrukare, kan man ringa stadens socialhandledare på numret 040 1932 156 under vardagar mellan klockan 8 och 16.
  • Nollinjen, hjälplinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor: 080- 005 005. Åbo skyddshem kan kontaktas på numret 02 513 4100, eller per e-post på turvakoti@tuentu.fi
  • Åbo stad erbjuder också psykosociala tjänster för de som känner oro och ångest på grund av coronaläget. Man kan ringa numren under vardagar mellan klockan 8.30 och 15.30.
  • Numret 040- 619 4361 erbjuder psykiskt stöd för vuxna, medan 040 193 7247 erbjuder psykiskt stöd åt barnfamiljer.

9.4 klockan 16.12: Åbo stad erbjuder inga sommarjobb åt 15-18- åriga ungdomar i år. Istället vill staden styra de unga som sökt jobb att vända sig till de branscher som är i behov av arbetskraft under sommaren. Därför ger staden de unga som sökt jobb hos staden en sommarjobbssedel, med vilken man kan jobba exempelvis i butiker eller inom jordbruket. Sedeln är värd 310 euro och fungerar som ett stöd åt den arbetsgivare, som anställer den unga personen. Själva sedeln garanterar alltså inte ett sommarjobb, utan den unga måste skaffa arbetsplatsen själv.

9.4 klockan 15.22: Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar långsamt, meddelar sjukvårdsdistriktet. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall nu till 148 personer. Igår konstaterades 14 nya fall. Antalet patienter som vårdas för coronavirussmitta vid Åucs sjukhus uppgår till 14. En patient har avlidit.

8.4 klockan 20.52: Sjukvårdsdistriktet meddelade på onsdagen att det nu konstaterats 134 coronavirusfall i Egentliga Finland. Antalet smittade har hållits på en måttlig nivå. Under ett dygn ökade antalet coronafall med 12. Tretton personer vårdas på ÅUCS sjukhus på grund av coronaviruset.

8.4 klockan 12.32: Regionförvaltningsverken har idag fattat två förlängningsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Med det ena beslutet förbjuds fortfarande alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och utomhus. Enligt det andra beslutet ska skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens, det övriga fria bildningsarbetets och den grundläggande konstundervisningens lokaler fortsättningsvis hållas stängda.

Stängningen gäller inte elever i årskurs 1-3, elever som behöver särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt eller elever som deltar i undervisning som förbereder för grundläggande utbildning.

Vid närundervisning ska man dock trygga personalens samt elevernas säkerhet genom att bland annat ha goda hygienrutiner.

Regionförvaltningsverkets beslut är i kraft från den 14 april till den 13 maj.

8.4 klockan 10.37: Intensivvårdsavdelningen vid Åbo universitetscentralsjukhus har beredskap att öka antalet intensivvårdsplatser betydligt om det behövs. Personal från andra avdelningar inom sjukhuset har utbildats för att kunna flytta över till intensivvårdsarbete.

Vanligtvis finns det 24 intensivvårdsplatser på Åucs. Platsantalet kan vid behov ökas till 40 och med ett dygns frist till 55 intensivvårdsplatser.

8.4 klockan 10.35: Åbo konstmuseum meddelar att de permitterar en del av sin personal för att klara sig ekonomiskt under coronakrisen. Största delen av museipersonalen permitteras för tiden fjärde maj till sjätte juni.

Åbo konstmuseum har varit stängt sedan 17 mars.

8.4 klockan 10.03: Musikfestivalen Saaristo Open i S:t Karins senarelägger sitt evenemang från juni till augusti. En del förändringar i programmet kommer att ske, men många av de samma artisterna kommer att uppträda under de senare datumen.

7.4 klockan 14.45: Nu har sjukvårdsdistriktet bekräftat 122 coronavirussmittor i Egentliga Finland. Fem nya fall har konstaterats sedan igår. 13 personer får sjukhusvård.

7.4 klockan 11.36: Från och med idag erbjuder Reso möjlighet för barn och unga att dagligen få en måltid. Initiativet är en del av stadens förebyggande barnskyddsarbete. Om en vårdnadshavare upplever att den har svårt att erbjuda ett mål varm mat dagligen till sina barn, kan den ta kontakt med familjetjänsternas nummer på 044 797 2394. Familjer i Reso har också informerats om saken genom skolans kommunikationsverktyg Wilma. Målet är att stöda familjer att klara av vardagen under coronakrisen.

7.4. klockan 11.12: Sjukvården på Åland ska tryggas då sjukvårdpersonal som pendlar från Sverige ska sitta två veckor i karantän innan de får arbeta. Vårdpersonal från fastlandet ska vid behov flyttas över till Åland och Åbos läkarhelikopter betjänar också Åland.

7.4 klockan 10.40: Begränsningen av trafiken till och från Sverige och Norge påverkar Åbo hamn. Regeringen önskar att rederierna från och med lördag ska sluta sälja biljetter till passagerartrafiken. Rekommendationen är i kraft en månad.

6.4 klockan 17.20: Sjöbevakningen ber allmänheten att inte i onödan röra sig till havs nu under undantagsläget. Inför påsk väntas trafiken till skärgården öka då människor åker ut till sina stugor.

Undantagsläget gör att sjöbevakningen har allt fler uppdrag, då de både hjälper till med gränsbevakningen till havs mellan Nyland och Egentliga Finland. Dessutom har de också fortsättningsvis räddningsuppdrag, men däremot har sjöbevakningens resurser inte ökat trots den ökade mängden arbetsuppgifter.

6.4 klockan 17.11: Ishockeybolaget HC TPS inleder samarbetsförhandlingar. Förhandlingarna gäller också dotterbolaget Turku Live, som ansvarar för verksamheten i Åbohallen.

Orsaken till samarbetsförhandlingarna är de ekonomiska svårigheterna som bolaget står inför på grund av coronaviruset. Samarbetsförhandlingarna kan leda till uppsägningar och permitteringar.

6.4 klockan 17.07: S:t Karins stad har inlett samarbetsförhandlingar som gäller anställda som inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av undantagstillståndet, och som inte kan flyttas till andra arbetsuppgifter. En del av personalen kan således permitteras upp till 90 dagar. Anställda som arbetar som lärare, inom social- och hälsovården samt de som jobbar med stadens infrastruktur berörs inte av samarbetsförhandlingarna.

6.4 klockan 15.41: Sjukvårdsdistriktet meddelar att det nu finns 117 bekräftade coronafall i Egentliga Finland. 12 vårdas på sjukhus. Eftersom helgen har varit solig har Åucs akutmottagning också fått ta emot patienter som har skadat sig när de sportat eller utfört andra fritidssysslor.

4.4. kl. 11.25: Två klienter inom hemvården i Salo har smittats av coronaviruset. Personerna som smittats vårdas båda av samma hemvårdsteam. Laboratorietest bekräftade att det var frågan om coronaviruset i slutet av veckan. De smittade vårdas på sjukhus. Salo stad har totalt åtta hemvårdsteam.

3.4 klockan 17.31: Åbo stad lovar att ta hand om elever i staden så att alla har lika möjligheter att delta i undervisningen. Staden kommer att vara i kontakt med barn som riskerar att falla ur skolan och om en elev inte kan kontaktas ska skolan agera som en elev som inte dyker upp i skolan.

Staden deltar också i planeringen av en gemensam examensdag för studenter och andra studerande. Oavsett hur coronaepidemin framskrider ska alla få sina examensbetyg, intygar staden.

3.4 klockan 15.40: Köptcentret Mylly har beslutat att inte kräva hyra av restauranger och kaféer samt mindre familjeföretag utan nätbutik, som har sin verksamhet i köpcentret, under maj och juni. Man har också intensifierat städningen och installerat automater med handsprit vid ingångarna.

3.4 klockan 15.01: Sjukvårdsdistriktet meddelar att det nu finns 94 bekräftade coronafall i Egentliga Finland. 12 vårdas vid olika Åucssjukhus. En anställd vid Åucs intensivvårdsavdelning har smittats, men personen har inte utsatt patienter för smittan. Smittan är troligen inte arbetsrelaterad.

Flera av de nya fallen är nu sådana att smittokällan inte kunnat fastställas. Dessutom är många betydligt äldre än tidigare.

3.4 klockan 11.21: Åbo universitet deltar i ett internationellt insamlingsprojekt tillsammans med forskare från mer än 43 länder. Man vill undersöka coronavirusets effekt på människors dagliga liv. Här kan du delta i undersökningen, som går att svara anonymt på bland annat finska och engelska, men inte på svenska.

Även Åbo stad samlar in erfarenheter av coronavirusets påverkan på stadsbornas vardag. Man kan skicka in sin berättelse med kontaktuppgifter och eventuellt bild till adressen info(at)turkuseura.fi. Är man bekväm med att även muceicentralen samlar in berättelsen ska man meddela det. Dessutom kan man även ringa in sin berättelse på onsdagar och torsdagar mellan 10 och 12 på nummern 040 6373 600. Berättelserna kommer sedan publiceras bland annat på stadens sociala medier i slutet av maj.

3.4 klockan 10.09: Tallink Silja meddelar att de stänger sin passagerarterminal i Åbo från och med imorgon, lördagen 4.4. Efter lördagen tas endast frakt och bilpassagerare ombord på fartygen i Åbo. Passagerare som reser till fots får alltså inte komma ombord.
Tallink Siljas fartyg Baltic Princess och Galaxy åker rutten Åbo-Åland-Stockholm.

2.4 klockan 14.29: Vårddistriktet meddelar om sex nya fall av corona och att det nu finns 86 smittade i Egentliga Finland. Coronapatienter som inte längre är smittobärande men som fortarande behöver vård kan flyttas från ÅUCS till övriga sjukhus inom distriktet.

2.4 klockan 10.37: Kesärauha-festivalen som ordnas på Gamla Stortorget i Åbo flyttas fram från juni till augusti, meddelar de på sin webbplats. Den som har köpt biljetter till festivalen i juni kan antingen få pengarna tillbaka eller använda biljetten i augusti. Många av de artister som skulle uppträda i juni uppträder nu i augusti.

1.4 klockan 16.55: Köpcentrum Hansa Kb:s ägare har beslutat att avbryta debiteringen av hyror för restaurang- och kaféoperatörerna i Hansakvarteret under tidsperioden 1.4.-31.5.2020.

1.4 klockan 16.20: Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar långsamt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 80 personer per 31.3.2020. Sedan igår har åtta nya fall av coronasmitta konstaterats. Sju patienter får vård vid Åucs sjukhus.

31.3 klockan 16.00: Åbo stad och Operation matkasse börjar dela ut matkassar till mindre bemedlade. Idag delas de första 130 matkassana ut. Matkassarna levereras dagen efter att man kontaktat staden om sitt behov. Innehållet i matkassarna går inte att påverka. Kontakta telefonnummret 02 262 6164 mellan 9-15 ifall du är i behov av mathjälp.

31.3 klockan 15.48: Åbo stadsstyrelse har godkänt stödpaketet till företag och organisationer i staden. Meningen är att ge ekonomiskt stöd till de företag som har det svårt på grund av coronakrisen.

31.3 klockan 14.12: Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 72 personer per 30.3.2020. Sju patienter vårdas på sjukhus. Vid Åucs har inga nya smittofall konstaterats sedan 27.3.2020. Eftersom antalet personer som insjuknat i coronavirusinfektion är måttligt, fortsätter den icke-brådskande vården vid Åucs sjukhus.

30.3 klockan 16.05: Sjukvårdsdistriktet meddelar att totalt har 65 personer insjuknat i coronaviruset i Egentliga Finland. Antalet fall ökar långsamt och tre fall uppdagades under veckoslutet. Fem personer vårdas på sjukhus. Sjukvårdsdistriktet meddelar att det finns gott om kapacitet på ÅUCS intensivvårdsavdelning och man utbildar personalen kontinuerligt för att vara ännu bättre förberedd om läget förändras.

30.3 klockan 12.35: Åbo stadsstyrelse ska på måndag ta ställning till ett stödpaket om hur staden ska hjälpa sina företag under den ekonomiskt svåra situation coronaviruset förorsakat. Till de föreslagna åtgärderna i paketet hör bland annat att företag som hyr lokaler av Åbo stad kan anhålla om att få skjuta upp betalningen av hyran för 3 månader. I samband med det gör man också upp en individuell betalningsplan för de uppskjutna hyrorna. Återbetalningstiden är högst två år.

30.3 klockan 8.45: Friidrottstävlingen Paavo Nurmi Games senareläggs. Paavo Nurmi Games skulle ha arrangeras i Åbo den 9 juni men på grund av coronaviruset har arrangörerna flyttat fram tävlingsdatumet till den 11 augusti. Det bäddar för en riktig supervecka eftersom även FM-tävlingarna i friidrott, Kalevaspelen går av stapeln under samma vecka.

30.3 klockan 7:35: I de stora städerna i Egentliga Finland funderar man kring hur det ska gå för de ungas sommarjobb i år på grund av coronakrisen. I Salo har staden redan ställt in sommarjobben. I Åbo fortsätter man ännu som vanligt med ansökningsprocessen. De som fått sommarjobb ska få svar i April. I alla städer understryker man att coronakrisen kan förändra situationen gällande sommarjobb.

30.3 klockan 7.28: Polisen förväntar sig trafikstockning vid gränsen till Nyland idag i och med att en ny arbetsvecka inleds. Polisen uppmanar bilisterna som har rätt att ta sig över gränsen att ta extra tid på sig för jobbresor.

30.3 klockan 7.02: Medeltidsmarknaden i Åbo flyttas fram till år 2021. Marknaden skulle ursprungligen ordnas på gamla stortorget mellan den 25 och 28 juni.

29.3 klockan 16.25: Sjöbevakningen har granskat tiotals båtar som sjövägen försökt passera mellan Nyland och Egentliga Finland under veckoslutet. Många saknade giltig orsak och fick inte överskrida gränsen.

28.3 klockan 13.07: Nödcentralen har belastats av samtal som rör frågor om gränsen mellan Nyland och resten av landet. Polisen hinner inte svara på frågor om reglerna individuellt utan hänvisar till den utförliga informationen på polisens webbplats.

27.3 klockan 16.52: Enligt de senaste uppgifterna från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har 62 personer i regionen bekräftats ha coronaviruset. Fyra av dem får sjukhusvård.

27.3 klockan 16.25: Röda Korset i Åboland meddelar om sina stödåtgärder.

Kimitoöns väntelefon är öppen på vardagar kl. 9-11 och 16-18 på nummer 040 619 7429. Väntelefonen är en kommunal service som upprättshålls tillsammans med Röda Korsets frivilliga.

I Hitis hjälper frivilliga med butiksärenden i samarbete med Kimitoöns kommun.

I Pargas öppnar en väntelefon på onsdag 1.4.

I Korpo hjälper frivilliga med butiksärenden i samarbete med äldreomsorgen och servicehuset Regnbågen.

Frivilliga erbjuds också möjlighet att delta i Röda Korsets verksamhet. Frivilliga kan delta på nätkurser som Röda Korset ordnar. På tisdag och onsdag nästa vecka ordnas nästa gång kurser. Man kan anmäla sig till kurserna på Röda Korsets webbplats.

27.3 klockan 15.55: Åbo stad erbjuder socialt stöd till Åbobor, eftersom coronaviruset också har stor påverkan i människors vardag.

För seniorer finns till exempel möjlighet att få hjälp med att handla mat och mediciner. Många butiker erbjuder till exempel möjlighet att beställa hem mat via nätet eller genom att ringa.

På svenska ordnas också samtalsstöd för seniorer på nummer: 02 262 6174, klockan 9–12.

Åbo stads psykosociala tjänster ordnar också psykiskt stöd för behövande på nummer: 040 619 4361 (för vuxna) och 040 193 7247 (för barnfamiljer).

Tillsammans med hjälporganisationen Operation Matkasse ordnar Åbo stad också mathjälp för mindre bemedlade. Från och med måndag den 30.3 kan de som behöver hjälp ringa nummer 02 262 6164 mellan klockan 9 och 15. Man ska uppge att man ringer från Åbo och vara beredd på att ge kontaktuppgifter för matleveransen.

Allt detta enligt ett pressmeddelande från Åbo stad.

27.3 klockan 13:44. Hälsocentralen i Tallbacken i Åbo öppnar en mottagning för akut sjuka också under helger. Jouren öppnar på lördag, den 28 mars för att underlätta situationen på samjouren.

Mottagningen betjänar endast de patienter, som bokat en tid. På mottagningen vårdas patienter med akuta hälsoproblem, men inte patienter som lider av luftvägsinfektioner. Inga coronaprov tas heller på mottagningen.

En tid till mottagningen kan beställas på numret 02- 266 1130 på lördagar och söndagar mellan klockan 8 och 11. Den skötare som svarar i numret avgör vårdbehovet.

De som lider av akuta luftvägssymptom kan få vård på den särskilda avdelning, som inrättats på Tallbacken. Mottagningen är öppen under vardagar. Kvällstid och under helger ska man kontakta jouren på Åbo universitetscentralsjukhus.

26.3. klockan 17.22: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt meddelar att antalet konstaterade coronafall i landskapet nu är 49. Två personer vårdas på sjukhus. Enligt sjukhusapotekets granskning räcker medicinerna fortfarande bra till inom distriktet.

Personalstyrkan på ÅUCS sjukhus är på normal nivå utan mer sjukfrånvaro än vanligt. Den icke brådskande sjukvården fortsätter tillsvidare, till exempel i operationssalarna. Man påminner om att de som är allvarligt sjuka, till exempel de med symtom av hjärtbesvär, ska uppsöka vård i normal ordning.

25.3 klockan 15.58:Tre nya fall av coronavirus har bekräftats i Egentliga Finland. Det innebär att totalt 42 personer har konstaterats bära smittan i landskapet. Två personer vårdas vid ÅUCS sjukhus. Sjukvårdsdistriktet utreder och planerar hur man ska ta hand om coronapatienter tillsammans med kommunernas hälsocentraler.

25.3 klockan 13.39: Åbos skolhälsovårdare snabbutbildas för att hjälpa med coronafall. Det betyder exempelvis att skolkuratorer, psykiatriska vårdare inom skolväsendet och barnrådgivningens personal har fått välja nya uppgifter då det finns större behov inom någon annan avdelning.

25.3 klockan 13.13: På färgfabriken i Muddais tillverkas nu handsprit. Med kort varsel lade GVK Coating Technology i Pargas om produktionen och nu fabriken är de troligtvis störst på handsprit i Finland. Fabriken kunde mer än fördubbla sin personalstyrka efter det gynsamma beslutet.

24.3 klockan 14.30: Egentliga Finland har fått fem nya bekräftade coronafall. Totalt är nu antalet coronasmittade 39 stycken. Av dessa personer är det nu en som vårdas på sjukhus.

Läget i Egentliga Finland är ändå ännu lugnt. Sjukvårdsdistriktet påminner att var och en kan med små ansträngningar påverka utvecklingen. Gå inte under några omständigheter till jobbet om du känner dig sjuk är uppmaningen och tvätta händerna noga.

24.3 klockan 14.03: Företagskoncernen Sandvik, som tillverkar maskiner för gruvindustrin i Åbo, inleder samarbetsförhandlingar för alla 650 anställda i Åbo, skriver Yle Uutiset. Permitteringar är aktuella, eftersom coronaepidemin minskat efterfrågan på företagets produkter. Totalt berörs över 2 000 anställda i Finland.

Så sent som i januari 2020 meddelade företaget att man investerar stort i fabriken i Åbo, en summa på 2,7 miljoner euro.

24.3 klockan 13.15: För kommundirektörerna i Pargas och på Kimitoön var regeringens presskonferens i måndags en besvikelse. Inget stödpaket fördes fram och från regeringens håll vädjar de till kommunerna om att inte införa permitteringar.

Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta säger att kommunen inte har några alternativ än att permittera en del av personalen. Gällande stödpaketets avsaknad påpekar Pargas kommundirektör Patrik Nygrén att staten borde vara minst lika reaktiv gentemot kommunerna som gentemot andra grupper i samhället.

24.3 klockan 10.19: Bioteknologiföretaget PerkinElmer börjar tillverka coronatester i Åbo. Företagets enhet i Åbo tillverkar apparatur för att isolera DNA och RNA. För tillfället finns ett exceptionellt stort behov av de här instrumenten för att kunna utföra coronatester. Den stora efterfrågan har lett till att företaget anställt 15 nya arbetare, och söker fortsättningsvis sakkunniga att rekrytera.

24.3 klockan 10.09: Fram tills igår, på måndagen, har 34 coronavirusfall konstaterats i Egentliga Finlands sjukvårvdistrikt. På söndagen bekräftades sex nya fall. Under veckoslutet har man inom sjukvårdsdistriktet dagligen testat runt 60 personer för coronavirus. Ingen av de insjuknade i regionen har behövt sjukhusvård.

23.3 klockan 18.10: Rederiet Tallink Silja meddelade på måndagen 23 mars att färjorna Baltic Princess och Galaxy återvänder till rutten Åbo-Stockholm och kör även via Långnäs på Åland. Orsaken är att man vill säkerställa transporten av livsmedel och varor mellan fastlandet i Finland, Åland och Sverige. Enstaka bilister och passagerare som behöver återvända till sitt hemland får också resa.

Viking Line fortsätter trafikera mellan Åbo, Åland och Stockholm, men kör också via Långnäs och inte Mariehamn, för att trygga försörjningsgraden mellan länderna.

23.3 klockan 14.09: Åbo Mässcentrum inleder samarbetsförhandlingar på grund av coronaepidemin. Förhandlingarna rör alla 23 anställda. Inga evenemang får nämligen ordnas innan åtminstone 12 april och ministerrådet rekommenderar inga evenemang på över 500 personer innan slutet på maj. Verkställande direktör Marja Pekkanen ser ändå positivt på höstens evenemang och hoppas situationen stabiliserats tills det.

23.3 klockan 10.50: Kimitoöns kommun stöder ekonomiskt drabbade turismföretagare genom att bygga upp webbsidor för att marknadsföra presentkort. Coronaepidemin har drabbat kommunen hårt. En del företag på Kimitoön har till och med mist alla sina kunder, meddelar kommunen. Presentkorten kan användas efter att Corona-krisen lugnat ner sig.

22.3 klockan 14.34: Enligt senaste siffror från sjukvårdsdistriktet har sammanlagt 30 personer nu smittats av coronaviruset i Egentliga Finland. Det handlar om en handfull nya fall som uppdagades under lördagen. Enligt chefsöverläkare Mikko Pietilä vid ÅUCS har smittkedjan utretts i samtliga fall. Ingen av de coronasmittade i landskapet rapporteras vara i behov av sjukhusvård.

21.3 klockan 13.36: Domkyrkan i Åbo och flera andra kyrkor i regionen har stängt sina dörrar men nu ordnas gudstjänster istället på webben. Bland annat Åbo svenska församlings gudstjänst på söndag klockan 12 sänds på webben. En del kyrkor i Åbotrakten öppnas också för en kort stund för besökare på söndag, bland att håller Åbo domkyrka öppet klockan 13-15.

21.3 klockan 11.52: Minskade passagerarmängder gör att flera busslinjer i Åboregionen körs mera sällan från med tisdag 24.3, meddelar Föli.

De största ändringarna berör linjerna 1 och 300 som får färre turer. Linjerna 7A, 32A och 55A, som trafikerats under rusningstid, slopas helt.

Mera information om ändringarna hittar du här.

21.3 klockan 10.57: ÅUCS meddelar att sex nya fall av coronavirussjukdomen covid-19 uppdagats i Egentliga Finland. I samtliga fall handlar det om närstående till personer som smittats tidigare eller om personer som vistats på ett epidemiområde utomlands. Ingen rapporteras vara i behov av sjukhusvård. Det finns nu sammanlagt 21 bekräftade coronafall i landskapet.

Samtidigt meddelar S-kedjan att hotell Seurahuone, hotell Wiklund och flera restauranger i Åbo, Reso och Nystad stängs från och med måndag.

Företaget Voi, som hyr ut elsparkcyklar, meddelar att verksamheten i Åbo läggs på is. Behovet att hyra elsparkcyklar har minskat eftersom fler väljer att jobba hemifrån och eftersom bland annat restaurangbesöken i staden minskat kraftigt. Verksamheten återupptas så snabbt det bara är möjligt, meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Kulturfestivalen Finfringe inhiberas Enligt arrangörerna försöker man nu hitta ersättande datum hösten 2020.

19.3 klockan 20.29: Från och med i dag, torsdag 19 mars, körs icke brådskande tandvård ner i Åbo. Det gäller till exempel undersökning av munnen, plombering och borttagning av tandsten. Munhälsovården sköter patienter som lider av akut luftvägsinfektion endast då det finns en brådskande orsak till vården. Annars fungerar munhälsovårdens jour normalt. Flera andra enheter inom sjuk- och hälsovård i regionen har antingen begränsat eller kört ner icke brådskande vård. Har du en tid bokad lönar det sig att kolla vad som gäller för just den enheten. Patienter kontaktas bland annat per textmeddelande.

19.3 klockan 10:11: Från och med nu kör Tallink Siljas fartyg Baltic Princess och Galaxy Åbo-Kapellskär rutten som en följd av coronaepidemin. Tidigare har rutten varit Åbo - Mariehamn - Stockholm.

Rederiet lägger om rutten som en följd av coronaspridningen. Fartygen kör endast frakttransporter mellan Finland och Sverige tillsvidare.

Fartygen kör turvis mellan Åbo-Kapellskär med kvällsavgång 20.30 De tar inte passagerare och tar inte hamn på Åland.

19.3 klockan 10:09: Vid midnatt trädde skärpta gränskontroller i kraft i hela landet. Det innebär att gränserna stängs och fartygstrafiken begränsas.

Flygplatsen i Åbo håller öppet för återvändande finländare och varutransport. Samma gäller hamnen i Åbo, som också är öppen för oundvikligt resande.

Finska medborgare får fortsättningsvis komma hem. Turister tas inte emot längre, men för utlänningar är det möjligt att ta sig ut ur Finland.

Varutransporterna fortsätter ännu eftersom de är en nödvändighet. Oundvikliga arbetsresor är tillåtna, men de nya restriktionerna försvårar reseprocessen märkbart.

18.3 klockan 10.52: Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) meddelar att tömningsdagarna för avfallskärlen kan ändra med 1–2 dagar från den normala tidpunkten. Områdets transportentreprenörer förbereder sig för möjliga sjukdomsfall genom att köra avfallstransporter i förväg.

LSJH:s rådgivningsverksamhet har avbrutits tills vidare. LSJH:s butik för avlagda textilier i Kärsämäki i Åbo håller likaså stängt tills vidare. Kundernas beställningar av avhämtningstjänst för skrymmande avfall har skjutits upp till en senare tidpunkt för att minimera kundkontakter.

Avfallsservicen ger också på sin webbplats anvisningar för vad man ska göra med näsdukar och servetter under coronavirussituationen.

18.3 klockan 8.17: Domstolarna försöker fungera normalt, trots coronaviruspandemin. Egentliga Finlands tingsrätts domare går nu igenom sina kalendrar och tittar igenom vilka sessioner som kan skjutas upp eller hållas på distans.

Alla som har kallats till ett mål ska komma till domstolen, om man inte har fått meddelande om att ärendet skjuts framåt. De målsägare eller vittnen som har influensasymtom ska omedelbart kontakta domstolen.

17.3 klockan 20.05: Domkyrkan i Åbo stänger sina dörrar mellan 18.3 och 13.4 i ett försök att begränsa spridningen av coronaviruset. Söndagarnas gudstjänster sänds direkt på webben. Det här enligt ett pressmeddelande från Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

17.3 klockan 20.02: Åbovarvet Meyer Turkumeddelar om samarbetsförhandlingar, eftersom företagets ekonomi och produktion har tagit hårda smällar på grund av coronaviruset. Enligt informatör Tapani Mylly handlar det om permitteringar på viss tid. Samarbetsförhandlingarna berör hela personalen.

17.3 klockan 19.49: Tallink Silja har meddelat att de ställer in passagerarfartygstrafiken på rutten Helsingfors-Stockholm från och med torsdagen den 19 mars. Ännu har man inte tagit beslut hur man gör med fartygen Baltic Princess och Galaxy som åker mellan Åbo-Stockholm. Enligt Tallink Siljas informatör Marika Nöjd kommer man diskutera den här saken på onsdag.

17.3 klockan 19.29:Regeringens presskonferens gav besked om stängda gränser, medicinransonering och förändringar i sjuk- och socialvården.

17.3 klockan 16.38: Röda Korsets Åbolands distrikt har startat en krisoperation på grund av coronapandemin. Bland annat kartlägger Röda Korset nu hjälpbehovet och erbjuder hjälp till Kimitoöns kommun och Pargas stad. All vardaglig frivilligverksamhet, förutom beredskapen, har lagts på is. Frivilliga uppmanas hålla kontakt med klienter de normalt träffar inom frivilligverksamheten. Röda Korset tar emot nya frivilliga som vill hjälpa till under de kommande veckorna.

17.3 klockan 11.01: På grund av coronaviruset glesnar folksamlingar eftersom evenemang ställs in och folk uppmanas stanna hemma istället för att shoppa och äta på restaurang. För företagen betyder det att kunderna försvinner.

Speciellt restauranger och reseföretag lider av att konsumenterna försvinner och evenemang ställs in. Restaurangpersonal uppmanar därför folk att köpa hämtmat.

17.3 klockan 8.06: Coronaviruset har stoppat största delen av mathjälpen till mindre bemedlade i Åbotrakten. Orsaken är att lutherska kyrkan har begränsat sin verksamhet. Alla förrättningar och samlingar med mer än tio personer avbryts tills vidare.

Organisationen Operation Matkasse har vanligtvis mer än tio matutdelningar i veckan, men den här veckan är det bara tre. Den här veckan får man mathjälp på tisdag i Pikis i Adventskyrkan, på onsdag i Åbo hos Livets Ord, och på torsdag i Kråkkärret i den kristna församlingen Uusipesula.

Alla andra matutdelningar har inhiberats, och Operation Matkasse funderar nu på hur man istället kunde ge mathjälp åt dem som mest behöver det.

17.3 klockan 7.42: Andelsbankens kontor i Kimito är stängt tillsvidare. Man är i kontakt med alla som bokat en tid till kontoret och betjänar kunderna just nu via telefon.

16.3 klockan 16.3 klockan 19.24: Från och med onsdag kommer alltså alla grundskolor, yrkesskolor, gymnasier och arbetarinstitut att stänga sina dörrar. Undervisningen i skolorna sker på distans. Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Daghemmen håller öppet.

16.3 klockan 18.32: Regeringen har meddelat om massiva åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Undantagsförhållanden råder i Finland. Riktlinjerna är i kraft till den 13 april.

16.3 klockan 14.51: Hälsostationen i S:t Karins inleder jourverksamhet kvällstid för att avlasta jouren vid Åbo universitetscentralsjukhus. Det här gäller måndagar till torsdagar fram till klockan 20 och lördagar och söndagar mellan klockan 10-14. Hälsostationen tar inte emot misstänkta coronapatienter, utan de skickas vidare till ÅUCS. Man ska alltid ringa i förväg till numret 02-588 2600 innan ett besök. Alla infektionspatienter sköts på hälsostationen i S:t Karins, inte i Littois eller Pikis.

S:t Karins stad meddelar också om förändringar i serviceutbudet. Simhallen håller stängt från och med tisdagen den 17 mars. Det samma gäller för motionshallen Vapari och föreningshuset Pontela. Familjecaféer och all annan dagverksamhet läggs ner tills vidare. Besökare får inte besöka stadens vårdhem.

16.3 klockan 12:35: Åbo Svenska Teater avbryter föreställningsverksamheten för tiden 16.3-13.4.

- Även om teaterns salonger rymmer mycket färre än 500 personer, bär vi gemensamt ansvar för att hindra spridningen av coronaviruset. Vår främsta önskan är att skydda vår publik och vår personal. Teatern följer aktivt med läget och reagerar vid behov enligt rekommendationer och direktiv från myndigheterna, säger teaterchef Jukka Aaltonen i ett pressmeddelande.

16.3 klockan 10.13: Besöksförbud har införts vid Kimitoöns hälsocentralsjukhus och äldreomsorgens serviceboenden. Förbudet är i kraft tills vidare.

16.3 klockan 8.07: Åbos träffpunkt för åldringar, Poiju, är stängt från måndag 16 mars som en försiktighetsåtgärd för att förhindra spridningen av coronaviruset.

16.3 klockan 6.51: Kundtjänsten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Åbo begränsas. I fortsättningen betjänar serviceställena endast med tidsbokning för att förbättra säkerheten både för personalen och kunderna. Begränsningen gäller till 31 mars.

15.3 klockan 14.03: Dansteater ERI i Åbo meddelar att de ställer in sina föreställningar fram till den 18 april.

15.3 klockan 14.01: Tallink Silja meddelar att passagerarfartygen dit också rutten mellan Åbo och Stockholm hör fortsätter som normalt tills vidare.

15.3 klockan 13.52: I ett pressmeddelande informerar S:t Karins att stadens gymnasium övergår till distansstudier från och med måndagen den 16 mars till den 27 mars. Endast studentskrivningarna ordnas under den här tiden i skolan.

Studentexamensnämnden har beslutat att tidigarelägga studentexamensproven så att de sista proven skrivs mellan 16.3 och 23.3. Realämnenas prov har alltså tidigarelagts med en vecka.
Beslutet togs i ett försök att försäkra att skrivningarna inte behöver skjutas på till framtiden på grund av coronaviruset.

15.3 klockan 12.56: Viking Line meddelar att de ställer in sina kryssningar med Viking Cinderella i en månad mellan 16.3
och 16.4. Fartyget trafikerar Mariehamn-Stockholm. Resenärer som har kryssningar bokade som nu blir inställda kontaktas under de kommande veckorna.

15.3 klockan 10.19: Ytterligare ett coronavirusfall har igår konstaterats i Egentliga Finland. Personen är i arbetsför ålder och vårdas hemma. Symptomen är lindriga. Personen har fått smittan utomlands och har inte med de övriga fallen i regionen att göra.

14.3 klockan 17.01: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt meddelar att de i fortsättningen endast tar coronaprov på människor som tillhör riskgrupper eller som har allvarliga symptom. För att säkra att det finns resurser till dem ska lindriga fall vårdas hemma.

14.3 klockan 11.57: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt meddelar att två nya coronafall i regionen har konstaterats. De smittade är i medelåldern och har smittats utomlands. De vårdas hemma och uppges inte ha svåra symptom. Sammanlagt testade man igår 21 personer i Egentliga Finland för coronaviruset - alla resultat från dem har inte kommit ännu. Antalet smittade i Egentliga Finland är nu uppe i 14.

14.3 klockan 11.37: Också Nådendals stad meddelar om förändringar i stadens fritidsverksamhet. Alla ungdomsgårdar är stängda med start fredagen den 13 mars, biblioteket är fortfarande öppet men där ordnas inga tillställningar, ishallarna är ur bruk under veckoslutet (14-15.3).

13.3 klockan 17.33: Pargas stad meddelar att man inhiberar stadsfullmäktigemötet på tisdag den 17 mars.

13.3 klockan 17.13: Åbo Akademi övergår till distansstudier och förbereder för att kalla hem utbytesstuderande. Period fyra skjuts fram så att den börjar och slutar en vecka senare. Starten är den 23 mars. Också forskarutbildningen sker på distans, all labb- och fältundervisning ställs in. Också biblioteken i Åbo stänger.

13.3 klockan 17.01: NTM-centralen meddelar att utvecklingen av coronavirussituationen kan leda till förändringar i färjtrafiken. Bland annat uppmanas passagerare att undvika fritidsresor till skärgården. Man ska också undvika onödig kontakt med personalen på fartygen. Man uppmanas också se till att ha reserver hemma så man klarar sig några dagar vid eventuella avbrott i färjtrafiken i framtiden.

13.3 klockan 16.33: Skolorna och daghemmen i Åbo stänger inte, säger Minna Arve under Åbo stads presstillfälle på fredagen. Däremot stänger man Åbo Svenska Arbetarinstitut och Turun työväenopisto på måndag. Gymnasierna övergår från och med måndagen till distansstudier och nätbaserade studier.

För tillfället finns inga konstaterade coronavirusfall i skolor eller daghem i Åbo. Stadens bildningschef Timo Jalonen påpekar att det inte ens är möjligt att stänga alla daghem samtidigt i Åbo eftersom det skulle ha stora konsekvenser för samhället.

Fölis bussar kör normalt och staden påminner att man inte ska använda kollektivtrafiken om man känner sig sjuk. Staden uppmanar också resenärerna att ladda busskorten via webben och att man helst betalar för enskilda bussresor via Fölis mobilapp och inte med kontanter.

13.3 klockan 16.21: I Åbo håller stadens simhallar och övriga idrottsanläggningar stängt fram till 12 april.

13.3 klockan 15.49: Arbis i Åbo meddelar att man håller stängt 16-29 mars. Inga kurser kommer att ordnas på någon av Arbis adresser i Åbo. Tanken är att kurser ska kunna förlängas istället senare under våren.

13.3 klockan 14.29: I Pargas har både Pargas Svenska Gymnasium och finska gymnasiet beslutat att gymnasieelever på årskurserna 1-2 studerar på distans vecka 12.

13.3 klockan 13.52: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt begränsar besök vid sjukhusen. Enligt sjukvårdsdistriktet ska anhöriga till patienter och besökare som inte hör till personalen kolla med avdelningarna på förhand innan man besöker sjukhusen. Personer som uppvisar symptom får inte besöka sjukhusen.

Samtidigt meddelar skärgårdsbiograferna Bio Fix i Kimito och Bio Sydväst i Pargas att alla filmvisningar är inställda tillsvidare.

Korpo ungdomsförening ställer in Robin Hood- musikalens premiär och alla föreställningar.

Axel aftons festkommitté har fattat beslut om att Axel afton kommer att inhiberas i enlighet med regeringens direktiv. Pristagarna kommer att publiceras på kommunens hemsida fredagen den 20 mars.

13.3 klockan 11:37: Kimitoöns hälsocentral har uppdaterat riktlinjerna gällande coronaviruset. Tills vidare ges inga icke-brådskande tider och hälsocentralsjukhuset tar inte längre emot besökare. Man ska alltid ringa ifall man misstänker smitta, även om man är i gott skick. Viktigt är att man inte går ut.

Hälsocentralen rekommenderar att man inte över huvudtaget besöker serviceboenden för äldre, samt att man ska undvika onödiga besök hos äldre personer eller personer med någon bakomliggande sjukdom.

Större och mindre evenemang bör undvikas. Kommunen ordnar inte längre offentliga evenemang.

13.3 klockan 11:27: Institutet för hälsa och välfärd THL ordnade en presskonferens tidigare idag. Enligt THL är det viktigtaste att skydda riskgrupperna: fundera över om du behöver hälsa på seniorer och människor som redan är sjuka.

Undvik folksamlingar och arbeta på distans om möjligt. Det är okej att besöka butiken men häng inte där onödigt länge. Det finns ingen orsak att hamstra mat just nu. Svenska Yles liverapportering från presskonferensen hittar du här!

13.3 klockan 11:12 Vid kärnkraftverk, vattenverk och energibolag förbereder man sig inför coronapandemin genom att gå igenom personalfrågor. Energiproduktion, el- och vattendistribution prioriteras. Mindre viktiga uppgifter kan slopas vid behov, och distansarbete möjliggörs.

Vissa uppgifter kräver bemanning dygnet runt. Arbetarnas tillgänglighet försäkras genom exempelvis minimibemmaning.

Både vatten- och eldistributörerna intygar om att hushåll i Åboland inte kommer bli utan vatten, el- och värme.

13.3 klockan 10.53: Utöver de tre letalabor som insjuknat i coronaviruset igår har Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt nu meddelat om ytterligare fyra coronafall. Alla smittade har antingen rest i epidemiområdem eller så är de närstående till dem som har rest i dessa områden. Totalt har nu alltså tolv coronafall bekräftats i regionen.

12.3 klockan 22.25:
Tre nya fall bekräftades igår kväll. De handlar om tre letalabor som insjuknat och nu vårdas vid ÅUCS meddelar Letala stad. (webbplatsen enbart tillgänglig på finska).
Egentliga Finland har nu åtta bekräftade fall av coronaviruset.

12.3 klockan 21.25: Hemmet i Åbo har infört totalt besöksförbud på grund av coronaviruset. "Detta gäller alla, både anhöriga, volontärer, personer som uppträder med program samt andra besökare. Villa Vinden är stängd åtminstone 16.3-19.4.2020, vilket innebär att caféet är stängt och att inga kurser eller evenemang ordnas under den tiden." skriver de på Instagram.

12.3 klockan 19.06: Studerande inom social- och hälsovårdsbranschen vid Åbo yrkeshögskola avbryter sin praktik från och med fredagen den 13.3 för att i stället kunna vara till tjänst inom hälsovården och hjälpa att förhindra att coronaviruset sprids. Det här meddelar Åbo yrkeshögskola på sin webbplats.

12.3 klockan 18.32: Åbo simklubb meddelar att de planerade simtävlingarna XXXIV Turku Super Games som skulle hållas på lördagen den 14.3 i Åbo är inställda. Också Handbollsförbundet meddelade idag att det inte kommer att spelas några matcher fram till den 19 mars. Det här innebär att de matcher som ÅIFK och Pargas IF skulle spela under veckoslutet i den nedre fortsättningsserien inte blir.

12.3 klockan 18.10: Också det traditionella valborgsfirandet på Vårdberget i Åbo ställs in på grund av coronaviruset. Det här bekräftar generalsekreterare Jasmin Öberg vid Åbo Akademis Studentkår.

12.3 klockan 16.53: Åbo Akademi meddelar att man begränsar tillställningar och disputationer i universitetets utrymmen till max 30 personer. Begränsningen gäller fram till den 30 april men tills vidare påverkas inte undervisningen.

12.3 klockan 15.29: Coronavirusets spridning syns i regionen också genom att folk köper allt mer torrfoder och konserver. På Dagligvaruhandeln (på finska) meddelar man att det inte finns någon anledning till att hamstra mat.

12.3 klockan 15.15: Nu börjar också arrangörer avboka sina evenemang. Åbo mässcentrum senarelägger sina evenemang, i herrarnas ishockeyliga spelar TPS sin sista match i ligan mot Jukurit på lördag 14.3 i Åbohallen för en tom publik, Robin Schulz avbokar sin konsert i april i Åbo. Den planerade klimatmarschen i Åbo centrum på fredagen den 13. 3 är inhiberad.

12.3 klockan 14.25: På regeringens presskonferens säger statsminister Sanna Marin att alla publikevenemang med över 500 deltagare borde avbokas fram till slutet av maj. Mindre publikevenemang rekommenderar regeringen att också ställs in.

12.3 klockan 14.00: Utrikesministeriet avråder nu från allt resande på grund av coronaviruset.

12.3 klockan 10.55: Egentliga Finland har fått två nya bekräftade fall av coronaviruset. Den ena är en man i arbetsför ålder som varit i kontakt med en person som befinner sig i karantän. Mannen har milda symptom, han sätts i karantän. Andra fallet är en kvinna i arbetsför ålder som för några dagar sedan anlände till Finland från Tyrolen i Österrike. Kvinnan har milda symptom som tyder på en övre luftvägsinfektion. Kvinnan har varit i nära kontakt med tio personer, vilka har identifierats och satts i karantän. Pantienten vårdas hemma. Totala antalet bekräftade fall i Egentliga Finland är nu fem. Hittills har man undersökt 83 personer för misstanke om smitta.

12.3 klockan 9.57: Lugnt läge ännu i Egentliga Finland, säger sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Mikko Pietilä. Trots att WHO nu klassar virusspridningen som en pandemi är viruset fortfarande det samma och samma råd gäller fortfarande, alltså att tvätta händerna ofta och noggrant och inte hosta och nysa på andra. Pietilä påminner också att coronavirusets symptom, hosta, snuva och feber, troligtvis handlar om en vanlig influensa, ifall man inte befunnit sig i epidemiområden eller kommit i kontakt med någon människa som befunnit sig i epidemiområden. Influensafallen är ännu högre än coronavirusfallen i regionen.

11.3 klockan 16.30: Enligt uppgifter vid S:t Karins stads webbplats visade sig misstankarna om eventuella coronasmittor vid gymnasiet vara obefogade. Misstankarna berörde några elever samt två av skolans personal. De senaste testresultaten bekräftar att ingen av personerna har insjuknat i coronaviruset.

11.3 klockan 11.02: Egentliga Finland har nu fått sitt tredje fall av coronavirussjukdomen covid-19. I ett pressmeddelande meddelar regionens sjukvårdsdistrikt att det här fallet handlar om en man som nyligen har varit i Österrike.

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har man hittills undersökt 64 misstänkta fall av coronavirus. Av dem har tre varit smittade.

10.3 klockan 19.26: Coronamisstankar i gymnasiet i S:t Karins har visat sig vara åtminstone delvis obefogade. Några elever och två anställda vid gymnasiet har testats för corona efter att de vistats i ett epidemiområde i Tyskland. För en del av dem har testresultat nu visat att de inte har smittats. Resten av testresultaten klarnar på onsdag. Undervisningen i skolan fortsätter som normalt, men de som vistats på epidemiområdet stannar som en försiktighetsåtgärd hemma till alla fått sina testresultat.

10.3 klockan 15.35: Åbo Akademi meddelar att UniYH-dagen ställs in på grund av coronaviruset. UniYH-dagen skulle ha gått av stapeln fredagen den 13 mars. Dagen är ett årligen återkommande evenemang som riktar sig till andra årets studerande i gymnasier och yrkesskolor i hela Svenskfinland. De besöker Åbo för att bekanta sig med utbildningarna vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. I år hade närmare 750 studerande från andra stadiet anmält sig. Också Novia ställer in sitt program.

10.3 klockan 15.17: Bildningssektorn i Åbo har gått ut med instruktioner till både lärare och elevers föräldrar i fall av en karantänsituation. Elever ska ha med sig sina läroböcker hem varje dag. Lärare har likaså uppmanats att ha läromaterial hemma, och att vara förberedda på distansundervisning ifall av en karantänsituation, där de själva är i skick men tvingas stanna hemma.

10.3 klockan 13:58: Några elever och två anställda vid gymnasiet i S:t Karins misstänks ha smittats av coronaviruset. Personerna har vistats i ett epidemiområde i Tyskland.

Personerna har testats av ÅUCS och har fått rekommendationen att stanna hemma. Provresultaten blir färdiga senare i dag, tisdag.

Enligt nuvarande uppgifter kan verksamheten i skolan fortsätta helt normalt. Föräldrar har fått information om läget.

10.3 klockan 10:45: Egentliga Finland har nu fått sitt andra bekräftade fall av virussjukdomen covid-19 meddelar man från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Den smittade personen är en man i arbetsför ålder som varit på resa i Italien. Han återvände till Finland för några dagar sedan. Symptomen har varit de typiska med symptom på infektion i de övre luftvägarna, men patienten mår bra.

En person som varit i närkontakt med mannen har försatts i karantän och man utreder som bäst om fler personer har utsatts för smitta.

Vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har man hittills undersökt 45 misstänkta fall av covid-19 och två personer har alltså hittills konstaterats bära viruset.

8.3 Egentliga Finland fick sitt första bekräftade fall av coronavirus.

Det är frågan om en kvinna i arbetsför ålder. Chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdisktrikt Mikko Pietilä säger att patienten, som befinner sig i Åbo, mår bra trots smittan.

Kvinnan vårdas hemma. Enligt Pietilä skötte kvinnan det hela exemplariskt.

- Hon har gjort allt som rekommenderats. Gått nästan direkt hem och endast varit i kontakt med en person här i Egentliga Finlands område.

Det här betyder att vi troligtvis inte behöver vara oroliga för att det här fallet leder till flera fall i regionen, säger Pietilä. Han tillägger att man vid sjukvårdsdistriktet varit föreberedda på det här i flera veckor.

Aktuell information hittar du på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Här hittar du information från Åbo stad.

Här hittar du information
från Pargas stad.

Här hittar du information från Kimitoön.

Här hittar du information från S:t Karins stad (på finska).

Diskussion om artikeln