Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inget fängelsebesök för justitieministrarna: "Vi ville inte riskera två veckor i coronaisolering"

Från 2020
Uppdaterad 11.03.2020 10:29.
Två justitieministrar möter allmänhet på Hanaholmen.
Bildtext Justitieministrarna Anna-Maja Henriksson (SFP) och Morgan Johansson (s) redogjorde för sitt möte på Hanaholmen
Bild: Bengt Östling/YLE

Corona-viruset tvingade Sveriges justitieminister Morgan Johansson till ändrade planer i Helsingfors på tisdagen. Ett fängelsebesök fick ersättas med en visit i riksdagen.

Det var ett rutinbesök för den svenska justitieministern. Aktuella frågor inom rättsområdet stod på agendan. Bland annat gällde det förebyggande av brott, brottspåföljdssystemet, trakasserikampanjer och frågan om frigivning av farliga fångar och deras psykiska hälsa.

Justitieministrarna Morgan Johansson (s) och Anna-Maja Henriksson (SFP) diskuterade också fångvård, terrorbekämpning och samtyckeslagstiftning, vid sidan av virusbekämpning.

Dessutom fanns en timme för publikdialog inprickad på Hanaholmens kulturcentrum.

Coronamisstanke på fängelset

Ett besök på fängelset i Sörnäs stod på programmet efter lunch. Personalen mötte bilarna vid ingången men informerade om att man har misstanke om ett första coronafall inom fängelsemurarna.

- På stående fot beslöt jag att med Morgan går jag inte dit i dag. Vi skulle inte ha velat uppleva att sitta där i karantän, förklarade Anna-Maja Henriksson senare på dagen på Hanaholmen.

Det skulle inte ha varit så bra att sitta inspärrade där i två veckor, så justitieministrarna åkte till riksdagen i stället.

Samhällsfarlig sjukdomsrisk

Sveriges myndigheter har ganska långtgående befogenheter när man klassar en sjukdom som samhällsfarlig. Det är vad man har gjort i Sverige, sa justitieminister Morgan Johansson.

På tisdagen höjde man dessutom klassificeringen för risken för smittspridning till mycket hög, nivå 5 av 5.

Både Finland och Sverige har en ganska hög beredskap, tror den svenska justitieministern.

- Vi är ju välfärdsstater med en hög beredskap generellt sett och bra struktur på sjukvården. Men vi kommer förstås att påverkas.

"Vi har bara sett början"

Påverkan på ekonomin har vi bara sett början till, med lägre börskurser och konkursrisk, sa minister Johansson.

Anna-Maja Henriksson ser också risken för en påverkan på ekonomin. Men de nordiska välfärdsstaterna har motståndskraft. Det får man hoppas på också i Finland.

- Vi är mottagliga för smitta. Medborgarna har all orsak att inse att det blir fler smittade varje dag. Frågan är hur lång period det handlar om.

Vi får vara väldigt lyhörda för experterna, säger Anna-Maja Henriksson. Regeringen följer noga läget varje dag.

Starkt samhälle inte bara i Kina

Det har redan sagts att det var bra att coronaviruset uppstod i Kina. Det är en stark enpartistat med en samhällsstruktur som kan stoppa, isolera och stänga hela städer och landskap.

Men det är inte bara Kina som kan. Italien har stängt hela landet.

Kanske kan man inte stoppa viruset med lagstiftning. Men också de nordiska myndigheterna har befogenheter och beredskap för hårdare åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Lagstiftningen möjliggör karantän om det finns smittorisk, betonar minister Morgan Johansson.

Sverige berett gå vidare

- Det finns en väldigt stor förståelse bland allmänheten om att det här måste man få stopp på och begränsa helt enkelt, tror Morgan Johansson. Folk förstår nog att myndigheterna kan tvingas fatta såna här beslut.

Den svenska statsministern antydde på tisdagen att man snabbt kan skärpa reglerna och förbjuda till exempel större möten och folksamlingar.

I Danmark har statsministern redan rekommenderat att man avstår från evenemang med mer än tusen personer.

Lagstiftning och förnuft i Finland

I Finland är det social- och hälsovårdsministeriet som bestämmer om begränsningar, karantän och coronabekämpning med stöd av smittskyddslagen.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson påpekar att också här finns lagstiftning som ger beredskap för tvångskarantän. Henriksson tror att finländarna accepterar begränsad rörelsefrihet om det behövs.

Men mycket bygger också på medborgarnas sunda förnuft.

- Nu borde var och en i sitt privata liv fundera på var och hur man rör sig och inte utsätta äldre människor för smittan. Har man varit ute och rest ska man vara väldigt försiktig.

Handskakningar - och sprit i handväskan

Riksdagen har redan infört handskakningsförbud. Men justitieminister Anna-Maja Henriksson vågar fortfarande skaka hand till exempel med sin svenska kollega.

Och det var tydligen inte tal om att inhibera besöket, trots att många idag undviker onödiga resor.

- Nog följer jag idag ett annat sätt att hälsa än tidigare, säger Anna-Maja Henriksson.

Det har varit en hel del alternativa hälsningar, med armbågar som nuddar varandra, de senaste dagarna, noterar Anna-Maja Henriksson.

Hon går omkring med handspritflaskan i handväskan, och använder den många gånger om dagen i tillägg till flitig handtvätt.

Diskussion om artikeln