Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

THL: Stress och levnadsvanor påverkar livslängden

Från 2020
Uppdaterad 11.03.2020 11:29.
Symbolisk bild av stressad kontorsanställd.
Bildtext Kraftig stress kan förkorta den förväntade livslängden med till och med 6,6 år.

Den förväntade livslängden påverkas delvis av traditionella riskfaktorer, det vill säga faktorer som anknyter till livskvaliteten, till exempel kraftig stress, enligt en ny forskning av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Bland 30-åriga män förkortas den förväntade livslängden framförallt av tobaksrökning och diabetes. Också kraftig stress förkortar den förväntade livslängden.

Rökning förkortar den förväntade livslängden med 6,6 år, diabetes med 6,5 år. Kraftig stress förkortar den förväntade livslängden med 2,8 år.

Undersökningen visar också att motion inverkar på både livskvalitet och livslängd. Brist på motion minskade den förväntade livstiden hos 30-åriga män med 2,4 år.

Kosten påverkar också. Bland annat ett rikligt intag av frukt och grönsaker förlänger den förväntade livstiden.

Kvinnors förväntade livstid påverkas av samma faktorer som männens. 30-åriga kvinnor förväntade livslängd förkortas med 5,5 år av tobaksrökning, 5,3 år av diabetes och av kraftig stress förkortas kvinnors beräknade livslängd med 2,3 år.

– Av undersökningen framkom ett intressant resultat gällande skillnaden mellan den förväntade livslängden för 30-åriga män respektive kvinnor. Skillnaden var endast 1,6 år om samma värden användes för riskfaktorerna. Enligt Statistikcentralens statistik har skillnaden mellan könen varit över 5 år för alla över 30 år, vilket tyder på att kvinnor har sundare levnadsvanor, säger forskningsprofessor Seppo Koskinen

Samma siffror gäller också för äldre personer men bland unga påverkas inte den förväntade livslängden lika mycket av de ovannämnda faktorerna.

För lite stress kan också förkorta livslängden

Enligt forskningen visar det sig att den gyllene medelvägen är den rätta när det handlar om att leva länge. Den upplevda stressen förlänger livstiden om personen upplever stress i samma utsträckning som människor i allmänhet.

Däremot visar forskningen att det inte bara är för mycket stress som förkortar den beräknade livslängden. Också för lite stress kan förkorta livslängden. .

Skillnaderna på den förväntade livslängden bland olika utbildningsgrupper var ganska små då de övriga riskfaktorerna var samma.

I tidigare undersökningar har också utbildningsnivån inverkat på livslängden.

Levnadsvanor som ökar dödligheten, till exempel tobaksrökning, användning av alkohol, osunda matvanor och brist på motion, är vanligare i de befolkningsgrupper som har svagast social ställning.

Man skulle kunna förbättra befolkningens förväntade livslängd avsevärt genom att påverka i synnerhet mäns och mindre utbildade personers levnadsvanor, anser forskarna.

Nytt beräkningssätt för en lång rad riskfaktorer

Undersökningen grundade sig på enkät- och mätningsuppgifter som samlats in i undersökningen FINRISKI av män och kvinnor i åldern 25–74 år under åren 1987–2007, samt på en uppföljning av dödligheten fram till 2014.

Forskarna beräknade de förväntade livslängderna genom att ändra värdet för en riskfaktor per gång medan de övriga värdena bibehålls. Endast värdena för viktindex, blodtryck och kolesterolnivå fick ändras då värden som anknöt till levnadsvanorna ändrades.

– Tidigare har den förväntade livslängden vanligtvis endast bedömts i grupper enligt några demografiska bakgrundsfaktorer, såsom ålder, kön och utbildning. I den här undersökningen bedömdes hur många olika faktorer som inverkar på den förväntade livslängden, säger forskningschef Tommi Härkänen.

Diskussion om artikeln