Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kolla försäkringsskyddet innan du börjar distansjobba - du har inte skydd mot alla olyckor

Från 2020
Uppdaterad 13.03.2020 05:24.
En kvinna jobbar vid en bärbar dator.
Bildtext Arbetsplatsens olycksfallsförsäkring gäller mycket begränsat i distansjobb.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det är inte att rekommendera att du i förbifarten hojtar: Jag jobbar distans i morgon! utan att du först kollar upp vilket skydd du har i fall olyckan är framme. Helst ska du ha kommit överens med din arbetsgivare hur din arbetsbild ska se ut under distansarbetsdagen.

Intresset för att jobba på distans ökar på de finländska arbetsplatserna. Försäkringsbolaget If beräknar att ungefär var tredje finländare jobbar på distans minst en gång i månaden .

Nu under den pågående coronavirusepidemin växer antalet ytterligare, när arbetsgivare aktivt uppmanar sin personal att göra arbetstimmarna hemifrån.

Arbetarskyddscentralen påpekar att arbeta på distans inte är ett ensidigt beslut.

Arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd till distansjobb. En arbetstagare kan inte heller enbart på egen hand välja att jobba hemifrån. Det måste finnas en ömsesidig överenskommelse.

Det är viktigt att arbetsbilden är uppskriven någonstans.

― Päivi Rauramo, sakkunnig vid Arbetarskyddscentralen.

När avtalet för distansarbete, helst skriftligt, görs upp är det skäl att se över spelreglerna för varje arbetstagares distansarbete. Hurdan arbetsbild som gäller under distansdagen och vilket försäkringsskydd hen har.

Arbetsgivarens lagstadgade arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring är ett försäkringsskydd som gäller på arbetsplatsen, men i mycket snävare bemärkelse i distansjobb.

I distansjobb är tumregeln att skyddet omfattar skador som sker i samband med själva arbetet vid arbetspunkten.

Tillspetsat kan man säga att om du tappar hett kaffe i famnen och får en brännskada, när du sitter vid arbetsdatorn får du ersättning. Steg du däremot upp för att hämta kaffe i köket och råkade snubbla på köksmattan och skadade dig får du inte ersättning.

Arbetarskyddscentralen plockar fram några fall ur verkligheten.

Exempel 1:
Arbetstagaren går till biblioteket. Lånar en bok relaterad till hens arbete. Skadar sig. Försäkringen ersätter inte.

Exempel 2:
Arbetstagaren går till posten för att posta ett brev å arbetsgivarens vägnar. Skadar sig. Försäkringen ersätter.

Päivi Rauramo är sakkunnig i arbetssäkerhet, hälsa och välbefinnade vid Arbetarskyddscentralen och hon säger att ju klarare den skriftliga överenskommelsen är desto tryggare kan bägge parter känna sig, om olyckan är framme.

- Om det är något som man inte har kommit överens om med arbetsgivaren att det hör till jobbet, då är det mycket möjligt att försäkringen inte gäller, säger Rauramo.

Det är också bra om avtalet preciserar var arbetstagaren får jobba under sin distansarbetsdag. Hemmet eller sommarstugan, Rauramo nämner till exempel populära ställen som bibliotek och caféer. Är det okej för arbetsgivaren att arbetstagaren jobbar där?

Hon säger också att det är på sin plats att fundera över kostnader som kan uppkomma i distansarbetet, till exempel avgifter för dataskydd.

Tips för distansarbetare

Har du egentligen en distansarbetsdag, men är tvungen att åka i väg på ett kundbesök är det inte längre fråga om distansarbete. Då tolkas det att du i den här uppgiften är i jobb, som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Arbetsplatser kan köpa frivilligt skydd för sina anställda

I tiotals år har försäkringsbolagen haft produkter på marknaden, som ger extra skydd i distansarbete.

För arbetsgivaren kostar det mellan tio och femton euro i månaden per anställd att teckna ett utvidgat skydd för distansarbete.

Försäkringsbolaget If Skadeförsäkring har ett alternativ som ger arbetstagaren skydd också under matpauser och när man rör sig inomhus på platsen där distansarbetet görs.

På If Skadeförsäkring uppger man att intresset för den här typen av frivillig försäkring har ökat markant bland företag och arbetsgivare de senaste två åren, men antalet beviljade försäkringar är inte väldigt stort.

I sydvästra Finland uppger Lokal Tapiola Sydkusten som betjänar kunder på Åland, i Åboland och Västra Nyland att ungefär en fjärdedel av försäkringsbolagets företagskunder har en så kallad frivillig fritids- och gruppolycksfallsförsäkring.

- Det är alla typer av företagare; småföretagare till större företag, säger Kristian Nygrén som är vd för Lokal Tapiola Sydkusten.

Cyklister och fotgängare korsar Mannerheimvägen
Bildtext På väg till och från jobbet inträffar många arbetsolycksfall. Den risken krymper i distansabete.
Bild: Yle/ Karin Filén

Det som försäkringsbranschen ser som positivt i finländarnas ökade intresse, för att jobba hemifrån är att olyckorna på väg till och från jobbet minskar. Det är under resorna mellan hemmet och arbetsplatsen som de flesta arbetsolyckorna inträffar. Samtidigt konstaterar försäkringsbolagen att de får in fler anmälningar om olyckor som har inträffat i distansarbete.

Diskussion om artikeln