Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fortsatt armbrytning kring pengarna för vård i Vasa – Thomas Öhman: Lagstadgade uppgifter måste skötas

Från 2020
Uppdaterad 12.03.2020 10:55.
Thomas Öhman.
Bildtext Vi är medvetna om hur mycket staden måste spara men lagenliga uppgifter måste skötas, påpekar social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP).
Bild: Yle/Johanna Ventus

I Vasa leder stadens tuffa ekonomiska läge till fortsatt politisk armbrytning om hur och var man kan spara. Social- och hälsovården kan omöjligt klara sig på den givna budgeten, slog vårdnämnden enhälligt fast på tisdagens möte.

Det är redan mars månad 2020 och fortfarande bollar man frågan kring hur de olika resultatområdena ska disponera sina budgetramar för i år fram och tillbaka mellan de olika beslutsfattande organen i staden.

Ett av de resultatområden, som i flera repriser lyft fram att de budgetramar som givits av fullmäktige inte är tillräckliga, är socialarbete och familjeservice.

På tisdagens möte slog nämnden enhälligt fast att social- och hälsovården måste få kosta 2,4 miljoner mer än budgeterat.

Lagenliga uppgifter som måste skötas

Nämndens ordförande Thomas Öhman (SFP) påpekar att det inte är så att man struntar i stadens ekonomi, utan pengarna behövs för att sköta uppgifter som är lagstadgade.

- Vi är medvetna om den situation som staden befinner sig i och hur mycket man måste spara, men det här är lagenliga uppgifter som måste skötas. Sköter vi inte de här uppgifterna så kommer det att uppstå kostnader på annat håll, säger Öhman.

Rent konkret handlar det bland annat om placering av barn utanför hemmet, fall som staden redan känner till och omöjligt kan låta bli att hantera utan att bryta mot lagen.

Det slutar lätt med att kostnaderna i slutändan blir högre än vad nämnden nu begär att få disponera, påpekar Öhman.

Frågan bollas tillbaka till stadsstyrelsen

Nämnden har föreslagit att motsvarande summa om 2,4 miljoner euro överförs från specialsjukvården till socialarbete och familjeservice. På det viset skulle det hela bli ett nollsummespel, där totalkostnaderna inte ökar.

- Det är klart att vi vet att trycket är stort också på specialsjukvården, säger Thomas Öhman.

Öhman medger att det är oklart exakt hur staden kunde spara på sina kostnader för specialsjukvården, och att frågan nu än en gång bollas tillbaka till stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen möts nästa gång måndag 16 mars och väntas då fatta beslut bland annat om Vasa ska starta nya samarbetsförhandlingar för att klara sparmålen.

12.3.2020 kl 10:55: Ordet "lagenliga" i rubriken ändrat till "lagstadgade".

Diskussion om artikeln