Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska Yle ska få ny direktör – Marit af Björkesten får ansvar för Yles strategi och publikrelation

Från 2020
Uppdaterad 11.03.2020 15:55.
Marit af Björkestenin potrettikuva.
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Svenska Yle kommer att få en ny direktör då nuvarande direktören Marit af Björkesten blir chef för Yles nya enhet för strategi och publikrelation.

Yle grundar en ny enhet som ansvarar för bolagets strategiprocess, innehålls-, medie- och tjänstestrategi samt publik- och samhällsrelationer. Enheten kommer att ledas av Marit af Björkesten.

– Jag brinner väldigt starkt för public service och Yle, speciellt i en värld som ser ut som den gör just nu. Där både public service media ifrågasätts men också egentligen vår demokrati. Det känns fint och betydelsefullt att nu få arbeta för hela bolaget, säger Marit af Björkesten om hennes nya jobb.

Rekryteringen av en ny direktör för Svenska Yle inleds omedelbart.

Med förnyelsen vill Yle svara mot de snabba förändringarna inom mediefältet, där innehåll och utgivning blir allt tätare sammanbundna med varandra. Samtidigt finns ett behov av att leda strategin och publikrelationen allt mer som en helhet.

Marit af Björkestens nya uppgift innebär att hon ska arbeta på två olika plan.

– Jag ska se över hela Yles utbud, att vi har samma riktlinjer och har den bästa möjliga kanalpaletten. Men också arbeta med hela bolagsstrategin och hela public service-strategin mot framtiden.

Med tanke på de utmaningar som public service står inför tycker af Björkesten att publikdialogen är otroligt viktig.

– Publiken är allt. Utan publiken finns vi inte, då är det ingen idé att vi gör det vi gör och jag tror att vi behöver bli ännu bättre på det. Att se vårt utbud också med publikens ögon – det kommer vi att jobba jättestarkt med.

Ny enhet för kreativt innehåll och media

Yle grundar också en ny enhet för kreativt innehåll och media. Enheten svarar för planeringen och driften av de finskspråkiga kanalerna och tjänsterna, programinköpen, den egna programproduktionen, arkivet, försäljningen och marknadsföringen av innehållet.

Yles styrelse har utsett den nuvarande direktören för kreativt innehåll, Ville Vilén, att leda den nybildade enheten.

Yle förstärker också rollen för kommunikation och varumärke. Bolaget rekryterar en ny direktör med ansvar för intern och extern kommunikation, medierelationer och för bolagets varumärke. Direktören kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Den nuvarande utgivningsdirektören Ismo Silvo fortsätter i ledningsgruppen som vd:ns ställföreträdare med ansvar för att utveckla public service-uppdraget i ett framtida, digitaliserat medielandskap.

Yles nuvarande direktör för strategi och kommunikation, Gunilla Ohls, lämnar ledningsgruppen i sommar för att gå i pension senare i år. Organisationsförändringarna och förändringarna i bolagets ledningsgrupp träder i kraft sommaren 2020.

Yles styrelse beslöt om förändringarna på sitt möte på onsdagen. I samband med det godkändes också bolaget bokslut för 2019.

Artikeln uppdaterades 15:10 med kommentarer av Marit af Björkesten.