Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hur går det till om en skola sätts i karantän? Tekniken ger goda möjligheter till hemundervisning

Från 2020
Uppdaterad 12.03.2020 13:01.
Två händer som håller i en pekplatta.
Bildtext Hemundervisning kan skötas via pekplattor och Wilma.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Antalet personer som smittats av det nya coronaviruset beräknas öka stadigt under de kommande veckorna. Det är sannolikt bara en tidsfråga innan också skolorna i Åboland drabbas.

Cygnaeus skola i Åbo har 500 elever och rektor Nicke Wulff berättar att det finns klara och tydliga direktiv att följa ifall en elev insjuknar.

- Allt går via skolhälsovården och vidare till Åbo universitetscentralssjukhus. Men hur man går vidare från en sådan situation är oklart, där saknas manualen, funderar Wulff.

Än så länge saknas direktiv för hur en Åboskola ska agera efter att det första coronafallet uppdagas.

Skolan har förberett sig genom att se till att skoleleverna har sina skolböcker hemma och bara tar de böcker till skolan som är aktuella för dagen. Det samma gäller lärarnas datorer och pekplattor.

Nicke Wulff i Cygnaeus skola.
Bildtext Rektor Nicke Wulff leder både Cygnaeus skola och Braheskolan i Åbo.
Bild: Yle/Daniel Korpi

- I ett sådant fall att skolan plötsligt hamnar i karantän så kan undervisningen ändå rulla vidare.

Wulff konstaterar att ifall en elev insjuknar i skolan skulle karantänen knappast gälla bara en enskild klass utan snarare en hel våning i skolan.

- Det viktigaste är att vi får informationsgången att fungera bra och att föräldrarna aktivt följer med läget via Wilma.

Cygnaeus skola i Åbo.
Bildtext Cygnaeus skola i Åbo inhyser 350 elever.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Wulff konstaterar att följande steg är att fundera ut hur man får undervisningen att fungera rent praktiskt.

- Senast imorse frågade eleverna mig vad som kommer att hända sen när coronaviruset kommer till skolan, har vi någon skola då och hur gör vi?

Hur ser hemundervisningen ut?

Nicke Wulff tror att skoldagen i en karantänsituation knappast skulle börja klockan 8.15 eller 9 som vanligt. Men rent konkret kunde skoldagen se ut så att lärarna kunde ta kontakt med de äldre eleverna i årskurs 4-6 via deras pekplattor.

Wulff förklarar att alla elever i klass 4 till 6 har egna pekplattor och då kan man använda sig av ett program som heter Teams.

- Där kan lärarna hålla kontakt med sina elever via videosamtal. De kan alltså se varandra via sina pekplattor och via programmet kan läraren dela ut och samla in uppgifter som eleverna utför hemma.

Pohjankartanon oppilaat katsovat Wilma-viestejä matkapuhelimesta
Bildtext Wilma är ett program som många skolor använder för att hålla kontakt mellan hemmet och skolan.
Bild: Paulus Markkula / Yle

De yngre eleverna skulle få sina uppgifter via Wilmaprogrammet som föräldrarna har tillgång till.

- Det skulle handla om att räkna de här uppgifterna och läs de här sidorna i läseboken. Det förutsätter förstås att föräldrarna deltar aktivt och ser till att alla uppgifter blir gjorda.

Ifall en stor del av lärarkåren insjuknar kan det bli aktuellt med att en enskild lärare sköter om en betydligt större grupp elever och delar ut hemuppgifter till dem.

Hur ta igen förlorad undervisning?

Ett faktum är ändå att undervisningen kommer att lida.

- Absolut lider undervisningen av hemundervisningen. Man kan mer se det som ett plåster på såren som hjälper oss lite på vägen. Vi vet inte hur länge detta pågår - kanske hela vårterminen? Då får vi satsa mer på skolarbetet på hösten istället, funderar Wulff.

Vad säger du till dem som oroar sig för att sommarlovet förkortas?

- Det vet jag faktiskt inte! Ett tu tre blir det så att vi har skola till midsommaren i år?

Skolelever från Korsholm övar inför Skolmusik 2017
Bildtext Skolmusik samlar massor av elever från hela Svenskfinland.
Bild: Yle/Pia Lagus

Men det finns många andra frågor som blir aktuella före det konstaterar Wulff. Vad kommer att hända med Skolmusik och Stafettkarnevalen i år? Hur går det med fotbollsturneringar, handbollsturneringar?

- Det här inverkar på så mycket som är viktigt för de här barnen. Därför är det så viktigt att vi vuxna är tillgängliga och kan ge dem saklig information. Så att barnen inte behöver söka info från vilt okända internetkanaler, understryker Wulff.

Elever övar växlingar vid idrottsplanen i Lovisa.
Bildtext Hur går det med årets Stafettkarneval?
Bild: Yle / Leo Gammals

Nicke Wulff tycker att det är viktigt att vuxna talar med sina barn om coronaviruset.

- Vi ska inte förbjuda och tysta ner diskussionen, utan ta till oss den info som finns. Vi ska också inse att antagligen kommer det någonting också till vår skola.

Wulff konstaterar att det också finns många skolelever med A-influensa i skolan just nu. Det är alltså mycket svårt att förhindra ett virus från att nå skolvärlden.