Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Så här påverkades Österbotten av coronaviruset 12.3-31.3 2020

Från 2020
Uppdaterad 01.04.2020 11:16.
Laakson terveysaseman sairaanhoitajat odottavat potilaita.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Corona-situationen förändras i mycket snabb takt nu och myndigheter samt andra aktörer tar till åtgärder. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Tisdag 31.3

Inga nya fall av coronavirussmitta inom Soites eller Vasa sjukvårdsdistrikts område. Totalt har 527 prover tagits i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Måndag 30.3

Inga nya fall av coronavirussmitta har under det senaste dygnet konstaterats på vårdsamkommunen Soites område.

Det råder ingen rusning varken på coronapolikliniken telefonlinjen, skriver man i ett pressmeddelande på måndagen.

Måndag 30.3

Inga nya fall av coronavirussmitta har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Antalet bekräftade fall ligger därmed kvar på 25 stycken.

Totalt har man inom distriktet tagit 503 prover.

Samtidigt påminner man om vikten av att stanna hemma om man kommit hem från en utlandsresa.

I ett pressmeddelande skriver man från sjukvårdsdistriktet att man ska hålla sig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa.

Det här betyder att man ska undvika närkontakt och inte röra sig utanför hemmet. Dessa begränsningar gäller även om man inte har några symtom.

Vid hemkomst efter utlandsresa bör man komma överens om frånvaro med arbets-, studie- och dagvårdsplatsen. Om man har ärenden som man nödvändigtvis måste uträtta utanför hemmet så ska man hålla sig minst på en meters avstånd från andra människor och fästa särskild uppmärksamhet vid sin handhygien.

Om man inom 14 dygn från hemkomsten till Finland har ett sjukhusbesök inbokat så ska man ta kontakt med sjukhuset för att flytta på besöket. Man får inte komma till sjukhuset på 14 dygn efter hemkomsten från utlandet. Ta istället kontakt med sjukhuset per telefon, skriver man i pressmeddelandet.

- Om du efter hemkomsten från utlandet får symtom på luftvägsinfektion, såsom feber, hosta, andnöd eller förkylningssymtom så ta kontakt med din egen hälsocentral eller utanför tjänstetid med jourhjälpen 116117, påminner infektionsöverläkare Juha Salonen.

Söndag 29.3

Ytterligare två coronafall har bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Totala antalet fall i området är nu 25.

Också Soite meddelar om ett nytt fall. Personen har smittats under en resa i Spanien och har redan en tid suttit i karantän hemma. Antalet fall inom Soite är nu fem.

Lördag 28.3.

Tre nya bekräftade fall i Vasa sjukvårdsdistrikt.
Också inom Soites område bekräftades ett nytt fall. Totala antalet fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt är nu 23, inom Soite 4.
Från båda centralsjukhusen uppges att läget fortsättningsvis är lugnt och att smittokedjorna är kända.

Fredag 27.3 Inga nya bekräftade coronafall i Österbotten och Mellersta Österbotten

Vasa centralsjukhus meddelar att inga nya bekräftade coronafall har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt det senaste dygnet.

Sjukhuset betecknar läget som lugnt och säger att man inte har några oidentifierade smittkedjor bland de som konstaterats bära på viruset.

Hittills har 473 personer testats för corona i Vasa.

Inte heller vid Mellersta Österbottens Centralsjukhus i Karleby har man konstaterat några nya fall, men man har å andra sidan fortfarande inte fått svar på en del av de prover som togs i slutet av förra veckan.

Fredag 27.3 Pedersöre sänder corona-information på radio med början nästa vecka

På tisdag den 31.3 sänder Pedersöre kommundet första programmetmed kommunal information om coronaläget. Sändningen är tio minuter lång och börjar kl 9 på frekvensen 98,0 MHz.

Fredag 27.3 Andelen elever på plats i skolan är högst i Österbotten

Spotlights kartläggning visar att familjer i Österbotten i högre grad låter barnen gå till skolan än i resten av landet.Medan det i flera kommuner i Österbotten är mer än 20 procent av eleverna som får närundervisning i skola är motsvarande siffra i huvudstadsregionen under sju procent.

Fredag 27.3 Utan säsongsarbetare blir det inga jordgubbar i sommar – coronaläget oroar odlare

De stängda gränserna och coronaepidemin hotar sommarens jordgubbsskörd. De inhemska jordgubbarna plockas i huvudsak av utländska säsongsarbetare och i nuläget är det mycket oklart om de kan komma till Finland och jobba.

Torsdag 26.3 Antalet bekräftade fall vid Vasa sjukvårdsdistrikt är nu uppe i 20

Antalet bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt är nu uppe i 20, meddelade Vasa sjukvårdsdistrikt på torsdag.

Sjukvårdsdistriktet meddelar att läget är lugnt för tillfället och att beredskapen i regionen är god.

Hittills har man tagit över 400 coronaprover i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Också inom vårdsamkommunen Soite i Mellersta Österbotten är läget lugnt.

Inga nya coronafall konstaterades där på torsdag heller utan man har fortfarande bara tre konstaterade fall av coronasmitta.

Läget uppdateras varje dag klockan 11 på förmiddagen.

Torsdag 25.3 Österbottningar känner sig trygga utomlands och stannar: "Att hållas inomhus känns som det säkraste alternativet"

Trots Utrikesministeriets uppmaningar om att alla finländare ska komma hem väljer en del österbottningar att stanna kvar utomlands. Flygresan hem kan innebära en större smittorisk än att stanna kvar.

Torsdag 25.3 Chefsöverläkare vid Vasa centralsjukhus: Inget absolut krav på karantän för nylänningar – men önskvärt

De som lämnar Nyland kan göra klokt i att sätta sig i karantän, även om det inte krävs officiellt, säger Christian Kantola som är chefsöverläkare på Vasa centralsjukhus.

Om man vistas i frivillig hemkarantän minskas riskerna att smittan sprids, säger han.

Under regeringens presskonferens på onsdag kväll sade justitieminister Anna-Maja Henriksson (Sfp) att det inte finns krav på karantän för de som lämnar Nyland för andra delar av landet. Restriktionen gäller enbart de som anländer till Finland från utlandet.

Torsdag 26.3 Wasaline har fått stöd för att säkra Kvarkentrafiken

Wasaline har beviljats ett stöd av Finlands försörjningsberedskapscentral och kan nu säkra transportleden över Kvarken.

Trafiken fortsätter med en oförändrad tidtabell, med 16 avgångar per vecka. Det förutsätter att det inte sker radikala förändringar angående coronavirusets restriktioner, samt att fraktvolymerna hålls på en sådan nivå att det finns förutsättningar att trafiker.

Torsdag 26.3 Pedersöres servicetelefon ger råd i praktiska coronaärenden

På grund av coronaepidemin öppnar Pedersöre kommun en servicetelefon för över 70-åringaroch andra personer som tillhör riskgrupper i kommunen.

Telefonlinjen, som i praktiken är kommunens växelnummer (06) 785 0111 fungerar vardagar klockan 8–16 (fredag klockan 8–15) så länge det råder undantagstillstånd.

Torsdag 26.3 Coronatester och mobilenhet för luftvägspatienter i Jakobstad

Nu behöver patienter i Jakobstadsområdet inte längre köra till Vasa för coronatester. Sedan i tisdags tas prover också i Jakobstad. Jouren har dessutom fått en mobilenhet där man tar emot patienter med luftvägsinfektioner.

Onsdag 26.3 17 fall av corona inom Vasa sjukvårdsdistrikt: "Vi har planer på att öka vår kapacitet"

Nu har 17 personer konstaterats bära på coronaviruset inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Från Mellersta Österbotten rapporteras inga nya fall. Bägge sjukvårdsdistrikt uppger att de är på god väg med att utöka sin beredskap.

Onsdag 25.3 Restaurangstängning drar mattan undan krögarna: "Stödet måste beviljas snabbt för att rädda företagen"

För restaurang- och caféföretagare blir det tuffa tider då serveringsställena tvingas stänga för matgäster. Någon form av statlig hjälp kommer att behövas, för hämtmaten kan inte rädda branschen, tror österbottniska krögare.

Tisdag 17.3: Två nya fall av coronasmitta

Två nya fall av coronasmitta har konstaterats i Österbotten. Nu har totalt fyra österbottningar testat positivt för coronaviruset.

På tisdag meddelade Vasa centralsjukhus att ytterligare två personer har testat positivt. De två har smittats av coronaviruset under resor till Mellaneuropa. Fallen är inte knutna till varandra.

Sjukhuset meddelar att båda personerna är i gott skick och i isolering hemma.

Tisdag 17.3: Patienter med luftvägsinfektionssymtom ska söka sig till Dammbrunnens huvudhälsostation

Den som misstänker att den har smittats av coronaviruset ska först ta kontakt per telefon till sin egen hälsostation och under kvällar och helger till det riksomfattande journumret 116 117.

Från och med onsdag, 18.3, styr Vasa stad alla patienter med symtom på övre luftvägsinfektion till Dammbrunnsvägen 4. Symtomen är: hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk och huvudvärk.

– Eftersom det för en vanlig människa är svårt att veta, om de egna symtomen orsakas av influensa, coronavirus eller något annat virus som orsakar symtom av förkylningstyp, ombeds alla som behöver anvisningar om och vård av luftvägsinfektioner alltid först ringa till hälsostationens tidsbokning, säger Vasa stads överläkare Leena Kettunen i ett pressmeddelande.

Vid de övriga hälsostationerna i Vasa sköts inga patienter med övre luftvägsinfektion. Övriga brådskande sjukdomsfall sköts tills vidare på den egna hälsostationen.

De som inte har brådskande ärende ombeds ringa på eftermiddagen eller välja callbackmöjligheten.

Staden meddelar också att det är möjligt att hälsocentralernas icke-brådskande tidsbokningstider måste inhiberas under de kommande veckorna. De vars mottagningstid inhiberas meddelas och staden informerar också om det på nätet.

Måndag 16.3: Ytterligare ett coronafall i Vasa

Ytterligare en person i Vasa sjukvårdsdistrikt har testat positivt för coronavirus i helgen säger infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus.

På fredagen kom det första positiva österbottniska provresultatet.

Båda personerna har varit på resa i Mellaneuropa och tagit med sig smittan hem. De mår bra och är isolerade i sina egna hem.

Salonen säger att man på Vasa centralsjukhus kommer att fortsätta testa personer som misstänks vara smittade. Det finns ännu få fall i sjukvårdsområdet att man på så vis bättre kan bekämpa smittspridning.

Måndag 16.3: Tropiclandia håller öppet

Badhuset Tropiclandia i Vasa har öppet som vanligt, men vd Tuomas Luukkonen berättar att man följer med THL:s riktlinjer hela tiden.

- Nu under veckoslutet hade vi ganska få besökare. Hur länge vi har råd att hålla öppet blir också snart en ekonomisk fråga, säger Luukkonen.

Luukkonen berättar att man slutade med babysimmet och simskolorna under veckoslutet.

Tropiclandia ägs av det spanska bolaget Aspro parks som har vatten- och djurparker runt om i Europa.

- Jag tror vi är den enda parken som fortfarande har öppet.

Måndag 16.3: Närpes stänger biblioteket och simhallen

Stadens bibliotek, bokbuss och simhall stängs för allmänheten från och med tisdag den 17 mars. Daghemmet Skogsdungens och skolornas bokningsbara gymnastiksalar stängs också för allmänheten.

Invånare uppmanas att inte avlägga onödiga besök till stadens serviceboenden. Ingen med symptom får besöka boenden och den som varit på resa utomlands får besöka boendena inom två veckor efter hemkomst.

Stadens personalrestaurang Matstugan i Närpes servicecenter är öppen enbart för stadens egen personal. Besökare med ärende till stadshuset uppmanas att i första hand ta kontakt via e-post eller per telefon.

Måndag 16.3: Karleby håller skolorna öppna

Karleby stad fortsätter att hålla skolorna öppna. Det blev klart efter stadens ledningsgrupp möte på på måndag morgon.

- Verksamheten i skolor och daghem är viktiga samhällsfunktioner som inte bör lamslås utan vägande skäl. Syftet med verksamheten är att säkerställa en så normal vardag som möjligt för barn och familjer. Samtidigt säkerställs det att föräldrarna kan utföra viktigt arbete under avvikande förhållanden, skriver staden i ett pressmeddelande.

Också morgon- och eftermiddagsverksamhet fortsätter som vanligt. Om det blir ändringar informerar skolorna vårdnadshavarna och eleverna via Wilma.

Verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken, till exempel öppna familjeklubbar, barnklubbar och lekparksverksamheten, ställs in från och med tisdag 17.3.

Enligt pressmeddelandet effektiveras städningen särskilt i matsalarna.

Alla ledda turer inom stadens idrottstjänsters har ställts in och badcentret VesiVeijari håller stängt under tiden 17–31.3. Kipparihalli och ishallen håller öppet enligt bokade turer.

Karleby stad rekommenderar att invånarna använder elektroniska tjänster och att man tar kontakt via e-post eller telefon.

Söndag 15.3: Företagarna vädjar

Styrelsen för Kust-Österbottens företagare uppmanar i en insändare konsumenterna att fortsätta köpa varor och tjänster av de lokala småföretagarna.

Situationen som coronaviruset orsakar försvårar på många sätt verksamheten i finländska företag. Vi kommer utan tvekan att se permitteringar, uppsägningar och tyvärr även konkurser, konstaterar man.

Speciellt utsatta är småföretagen i vår nejd. Efterfrågan på produkter och tjänster har avtagit, överenskomna beställningar har avbokats och majoriteten av alla evenemang har inhiberats. Företagarna får inga intäkter att betala löner och andra kostnader med.

Det ligger i samhällets intresse att företag inte i onödan försätts i konkurs på grund av något som inte har att göra med deras ekonomiska situation, utan på grund av chocken som coronaviruset orsakar, skriver företagarna.

Söndag 15.3: Korsholm stänger många verksamheter

Korsholms kommun meddelar om stora förändringar i verksamheten på grund av coronaviruset.

Seniorpunktens verksamhet och dagcentergrupperna är inhiberade fram till 14 april. Vuxeninstitutet ställer in sin verksamhet fram till åtminstone slutet av mars. Likaså ställer Musikinstitutet in sin verksamhet fram till åtminstone slutet av mars.

Alla bokningar av kommunens utrymmen, till exempel skolors gymnastiksalar, dras in omgående och inga nya bokningar kan göras tillsvidare.

Kommunen skriver i ett pressmeddelande även att alla besök vid kommunens boendeenheter och närsjukhusets avdelningar ska undvikas för tillfället. Undantag kan göras vad gäller terminalvården, men då ska detta vara avtalat på förhand med enhetens personal.

I första hand ombeds invånarna att sköta sina ärenden via nätet och att kontakta kommunen per e-post eller telefon innan man besöker kommunens ämbetshus och andra verksamhetspunkter.

Vad gäller utlandsresor är Korsholms utgångspunkt att anställda, vårdnadshavare, studerande och barn som deltar i den grundläggande utbildningen eller dagvården som varit utomlands inte ska komma till arbetsplatsen inom sju dagar från att man återvänt till landet. Tiden kan förlängas med ytterligare sju dagar.

Söndag 15.3: Ingen bastu för den som vinterbadar på Sandö i Vasa

Styrelsen för föreningen Vasa pingviner rf har beslutat stänga bastun och bastubyggnaden på Sandö i Vasa.

Föreningen, som samlar vänner av vinterbad i Vasa, följer på det här sättet allmänna rekommendationer om att förhindra spridningen av coronaviruset just nu.

Stängningen gäller åtminstone fram till den 30 mars.

Söndag 15:3 Vasa universitet övergår till distansundervisning

Vasa universitet meddelar att man från och med måndag 16 mars övergår till distansundervisning. All närundervisning är avbruten åtminstone fram till 29 mars och all personal arbetar på distans.

Tenter och prov som skulle hållas under denna tidsperiod flyttas fram. Endast tenter som varit planerade som elektroniska hålls som planerat.

Samtidigt stänger man läsesalar, it-klassrum och bibliotek. Det är ändå fortsättningsvis möjligt att låna böcker från biblioteket.

Hela campuset är inte stängt, om arbete eller studier så kräver kan man fortfarande komma till universitetet, uppges i ett pressmeddelande.

Söndag 15.3: Vasaregionens arenor stänger

Botniahallen, ishallen och Sandvikens fotbollsstadion stängs.

Alla träningsturer och alla grupptimmar vid dessa arenor annulleras för tiden 16-31 mars.

Vasaregionens Arenor meddelar att man följer med situationen och informerar om eventuella förändringar på sin hemsida.

Söndag 15.3: Vasa stad stänger simhallen

Vasa stad stänger såväl simhallen som andra inomhusidrottslokaler på grund av coronaviruset. Stadens idrottsservice har även beslutat ställa in alla gruppmotionstimmar.

Simhallen och idrottslokalerna hålls stängda och gruppmotionstimmarna har paus åtminstone till 30 mars, då man ska bedöma situationen på nytt.

Beslutet är ett led i att följa de sakkunniga inom hälsovården som nu rekommenderar att all hobbyverksamhet där många människor samlas ställs in.

– Avbrottet gäller idrott för barn och unga, hälsomotion samt anpassad idrott. Endast idrottsservice som erbjuds skolor och daghem, dvs. motionsstunder som sker under daghemsdagen samt idrottsklubbar som fungerar i anslutning till skolorna fortsätter tills vidare, säger chefen för idrottsverksamheten Mika Lehtonen i ett pressmeddelande från staden.

Samtidigt stängs alla stadens inomhusidrottslokaler, dvs. idrottshallen, idrottscentret, skyddsrummet i Orrnäs, Silverias redskapsgymnastiksal och simbassäng samt alla skolors gymnastiksalar vad gäller föreningarnas kvällsanvändning.

Söndag 15.3: Ännu ett fall i Mellersta Österbotten

Ytterligare ett fall av coronasmitta har bekräftats i Mellersta Österbotten. Patienten har smittats under en resa till Österrike.

Det är det andra bekräftade fallet på Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soites område.

Patienten är i gott skick och befinner sig isolerad i hemmet.

17 närkontakter har utsatts för smittan och Soite samarbetar med Institutet för hälsa och välfärd, THL, för att följa upp fallet.

Lördag 14.3: Vasa centralsjukhus: Besök inte sjukhuset om du är förkyld

Personer med förkylnings- eller influensasymptom får inte besöka Vasa centralsjukhus avdelningar, skriver Vasa centralsjukhus i ett pressmeddelande på lördagen.

Besök är helt förbjudna på vissa avdelningar och begränsade på några avdelningar. Sjukhuset påpekar att man uppdaterar besöksanvisningarna enligt hur situationen förändras.

Detta görs för att personer i sjukhusvård och personalen på sjukhuset på alla sätt ska skyddas från coronavirussmitta.

Från sjukhuset vill man även påminna om att det inte behövs centralsjukhusvård vid lindriga förkylnings- eller influensasymptom.

Under de närmaste dagarna gör sjukhuset upp en handlingsplan för planerade, icke brådskande mottagningstider och åtgärder. Man informerar mer under de närmaste dagarna.

Lördag 14.3: Vörå drar in verksamheter och inför besöksförbud i äldrevården

Vörå kommun skriver i ett pressmeddelande på lördagen att man inför en rad olika åtgärder för att minska på spridningen av coronaviruset.

Bland de verksamheter som påverkas finns Medborgarinstitutet där alla kurser är inställda tillsvidare och Simhallen vid Norrvalla som är stängd tillsvidare.

Samtidigt införs besöksförbud till äldreomsorgens enheter.

Också uthyrningen av slalomutrustning vid slalombacken är stängd, och såväl Kommungården i Vörå som förvaltningshuset i Oravais håller dörrarna stängda tillsvidare.

För nödvändiga möten och besök kan kommuninvånarna boka tid, och handlingar kan sättas i postlådan bredvid ytterdörren, uppges i pressmeddelandet.

Lördag 14.3: Ett fall av corona nu även i Mellersta Österbotten – patienten isolerad i hemmet

Smittan härstammar från Sverige.

Infektionsöverläkare Marko Rahkonen vid Mellersta Österbottens centralsjukhus uppger att det handlar om en kvinna i arbetsför ålder. Att hon smittats bekräftades på fredag 13. mars.

- Kvinnan har varit på resa till Stockholm. Nu håller hon sig isolerad hemma och mår bra.

Nio av kvinnans närkontakter har utsatts för smittan. Soite har samarbetat med Institutet för hälsa och välfärd, THL, för att följa upp fallet.

- Nu har man lyckats nå alla de nio personern och de befinner sig i karantän, säger Rahkonen.

Lördag 14.3: Vasa stadsorkester ställer in konserter

Vasa stadsorkester ställer in konserterna fram till 13 april på grund av det undantagstillstånd som coronaviruset gett upphov till.

De konserter som tills vidare ställs in är: Din stund V 26.3 och
Tjajkovskijs glans 2.4.

I ett pressmeddelande skriver man att alla kunder som köpt biljetter kommer att kontaktas så fort som möjligt.

Fredag 13.3: Wasaline inleder samarbetsförhandlingar

Wasaline inleder samarbetsförhandlingar. Samarbetsförhandlingarna inleds på onsdag och berör samtliga anställda i Wasaline. Samtidigt inleds ett kostnadsbesparningsprogram.

Orsaken till samarbetsförhandlingarna är att verksamhetsförutsättningarna har försvagats på grund av coronaviruset.

Fredag 13.3: Vasa stad ställer in vårens evenemang

De evenemang för allmänheten som Vasa stad skulle ordna på våren ställs in på grund av coronaviruset.

Staden följer regionförvaltningsverket förbjud mot alla sammankomster med fler än 500 personer både inomhus och utomhus fram till den 12 april 2020. Dessutom har Vasa stads beredskapsledningsgrupp på fredag dragit upp den riktlinjen att det är skäl att undvika tillställningar med över femtio deltagare.

Av de större evenemang och möten för allmänheten som staden skulle ordna på våren ställs bland annat Vasa körfestival in. Festivalen skulle ordnas i maj.  

Också ungdomsgårdarna är stängda och klubbverksamheten för ungdomar avbryts för perioden 13 mars till 5 april. Det uppsökande ungdomsarbetet och verkstäderna fortsätter sin verksamhet.

Fredag 13.3: Vasa sjukvårdsdistrikt höjer beredskapen ytterligare

Det finns fortfarande bara ett bekräftat coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Tester för att bekräfta eventuella fall av smitta görs dagligen.

Distriktet meddelar på fredag eftermiddag att man går ut med en rekommendation till kommunerna distriktet att all hobby- och fritidsverksamhet ska ställas in fram till den 30 mars.

Vasa sjukvårdsdistrikt har också höjt sin beredskap med att tillsätta en pandemiledningsgrupp som nu sammanträder varje dag, även på veckoslut.

Pandemiledningsgruppen består av sjukvårdsdistriktets ledande tjänsteinnehavare.

Om smittfallen ökar har sjukvårdsdistriktet beredskap att inskränka den planerade verksamheten och ta i bruk utrymmen för vården av allvarliga sjukdomsfall.

Fredag 13.3: Regionförvaltningsverket förbjuder evenemang över 500 personer

För att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset meddelar nu Regionförvaltningsverket att man förbjuder publika evenemang för över 500 personer både inomhus och utomhus. Förbudet träder i kraft omedelbart.

Fredag 13.3: All undervisning sker på distans vid ÅA

På fredag meddelade Åbo Akademi att man vidtar fler åtgärder för att begränsa smittspridningen, bland annat genom att övergå till distansstudier och förbereda för att kalla hem utbytesstuderande. Undervisningspersonalen har fått instruktioner gällande förändringarna i undervisningsarrangemangen.

Fredag 13.3: Första fallet i Vasa

Ett laboratoriebekräftat fall av coronaviruset har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smittan härstammar från Italien.

Patienten är hemma i isolering och är i gott skick. En närkontakt har utsatts för smittan. Hen är också i isolering.

Sjukvårdsdistriktet och lokala hälsovårdsmyndigheter fortsätter utreda situationen och kontakta närkontakter tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

51 nya fall av corona har uppdagats i Finland i dag. 24 av de nya fallen har konstaterats vid HUS, sju i Egentliga Finland, fem i Birkaland, sex i Mellersta Finland, fem i Satakunta, två i Egentliga Tavastland, ett i Österbotten och ett fall i Norra Österbotten. 155 finländare har hittills insjuknat i viruset.

Vasa centralsjukhus meddelar samtidigt på Facebook att det är besöksförbud på förlossningsavdelningen från och med 13.3. Endast partner eller stödperson får vara på avdelningen.

Fredag 13.3: Karleby ställer in arbetsresor och klassresor

Ännu har inget coronavirus påträffats i Mellersta Österbotten. På grund av att en epidemi är sannolik vidtar Karleby stad ändå åtgärder för att hindra smittan från att spridas. Stadens kundserviceställena är öppna, men invånarna rekommenderas använda elektroniska tjänster eller ringa upp.

Staden begränsar också personalens arbetsresor, utlandsresor ställs in och även resor inrikes begränsas. Om en anställd reser privat och återvänder från utlandet ska hen underrätta sin chef och självmant stanna hemma i en vecka och jobba på distans.

Staden ställer också in alla utlandsresor under våren. Skolorna har också ställt in besök, klassresor och lägerskolor i hemlandet.

Fredag 13.3: MÖCS skjuter fram operationer

Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby flyttar nu fram de operationer som inte är akuta. Man vill på så sätt frigöra vårdplatser och förbereda sig på att patientströmmer till akuten ökar.

Akuta sjukdomsfall och cancerpatienter vårdas som vanligt, men just nu utreder man vilka operationer som kan skjutas fram. Patienterna med en inbokad operation kontaktas av sjukhuset ifall tidpunkten ändras.

Fredag 13.3: Studerande får en vecka mindre lästid

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med Studentexamensnämnden fattat ett beslut om att tidigarelägga vårens realprov med en vecka på grund av coronaviruset.

Alla prov som planerats för den tredje studentexamensveckan kommer att flyttas till den andra veckan.

Abiturienterna är upprörda.

Fredag 13.3: Wasa teater ställer in vårens föreställningar

Styrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur beslöt på torsdag att avbryta föreställningsverksamheten fram tills den 31 maj, om inte andra beslut fattas senare under våren.

Vasa stadsteater ställer in alla föreställningar från och med fredagen den 13 mars fram till söndagen den 12 april.

Teatern säger i ett pressmeddelande att man från och med nästa vecka kommer att ta kontakt med dem som reserverat eller köpt biljetter.

Torsdag 12.3: Församlingar ställer in större samlingar

Kyrkostyrelsen rekommenderar att församlingarna tillsvidare avstår från alla sådana samlingar som inte hör till skötseln av de lagstadgade uppgifterna.

Församlingarna ordnar tillsvidare gudstjänster normalt men det kan bli ändringar i församlingarnas gudstjänstliv lokalt från fall till fall.

Till exempel församlingarna i Vasa ställer in samlingar och evenemang med fler än 500 deltagare.

Församlingarna ordnar inte heller verksamhet för vuxna, pensionärer och åldringar bortsett från diakoniluncher.

Torsdag 12.3. Beethoven får ge vika för coronaviruset

Mellersta Österbottens Kammarorkesters Beethoven 8 -konsert i Karleby på lördagen ställs in.

MÖK följer med situationen och informerar mera om MÖK:s vårsäsong och kommande verksamhet nästa vecka.

Torsdag 12.3. Distansstudier och -arbete på Hanken

Hankens personal och studerande i Vasa kommer från och med fredagen att arbeta och studera på distans. Fredagens och lördagens tentamina inhiberas.

Man meddelar också att all undervisning från och med måndag sker digitalt liksom all kontakt med och handledning av studerande.

Hanken är inte stängd men ingen normal verksamhet förekommer i huset, det är alltså möjligt att hämta dator eller material från Hanken under den här tiden.

Torsdag 12.3: Korsholm sköt upp 50-årsfesten

Svenska pensionärsförbundet uppmanar pensionärsföreningarna till särskild försiktighet eftersom en stor grupp av de äldre hör till riskgrupperna.

Korsholms pensionärsförening hade bjudit in till stor 50-årsfest i Korsholms kulturhus lördagen den 14 mars. Styrelsen beslöt på torsdag att ställa in festen.

- Vi skjuter upp festen tills myndigheterna ger klartecken för att vi igen tryggt kan samlas, säger Olle Fransholm, ordförande i Korsholms pensionärsförening i ett pressmeddelande.

Föreningen hade skickat ut en öppen inbjudan och räknade med minst 300 deltagare.

I en av Svenskfinlands största skolor, Korsholms högstadium, med över 600 elever reagerar man inte i det här skedet på regeringens rekommendationer.

- Linjedragningarna handlade om allmänna tillställningar och skolans verksamhet är en kommunal verksamhet, så i det här skedet omfattar inte de här åtgärdena vanlig skolgång, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

- Men vi följer med läget hela tiden. Om det skulle finnas någon smittad i skolan så måste vi vidta åtgärder.

Enligt Ahlberg har man vidtagit normala försiktighetsåtgärder, det vill säga att det finns desinficeringsmedel, att man städar noggrannare än vanligt och i synnerhet sådana saker som människor rör i.

Torsdag 12.3: ÅA begränsar antalet besökare vid tillställningar

Krisledningsgruppen vid Åbo Akademi har fattat beslutet att begränsa antalet besökare vid tillställningar i Åbo Akademis utrymmen till högst 30 personer.

Begränsningen gäller fram till och med den 30 april och gäller tillsvidare inte undervisningen. Beslutet tas som en försiktighetsåtgärd för att förebygga smittspridning bland deltagarna.

Bland annat konferensen om samhällskunskapsämnets roll i Norden som skulle ordnas i Vasa 30.3–1.4 ställs in.

Vid Vasa universitet följer man med läget aktivt men verksamheten fortsätter tills vidare normalt.

Personalen har dock ombetts att noggrannt överväga sina arbetsresor, speciellt utomlands. Personer som färdats i epidemiområden bör arbeta på distans.

Inga restriktioner finns än så länge på evenemang som ordnas i universitetets utrymmen.

Torsdag 12.3: Scoutkårerna ställer in patrullmöten

Finlands scouter ställer in alla patrullmöten i hela landet fram tills den 15 april.

Kate Lönnberg, informatör vid Finlands Svenska Scouter, säger att man följt med läget under en längre tid och på torsdagen beslöt man att inga fysiska träffar kommer att anordnas. Däremot planerar man virtuella träffar.

- Scouterna är en social grej så vi vill gärna att scouterna upprätthåller kontakten under den här tiden, säger Lönnberg.

I Österbotten finns fjorton scoutkårer.

Torsdag 12.3: UM avråder från allt resande

Utrikesministeriet avråder från allt resande på grund av coronaviruset. Enligt Utrikesministeriet har risken att insjukna i coronasmitta ökat i Europa och överallt i världen.

Hotellen i Österbotten märker allt tydligare av coronaviruset i form av avbokningar. Till exempel på hotell Astor i Vasa fick man enbart under onsdagen 300 avbokningar.

En skylt med texten Astor på en röd vägg.
Bildtext Hotell Astor i Vasa har fått hundratals avbokningar.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Många företag har blivit tvungna att avboka konferensresor på grund av coronaviruset. En del företag har ändå meddelat att de inplanerade resorna inte avbokas helt utan skjuts upp till hösten.

På stadshotellet i Jakobstad har beläggningen sjunkit med 10 -15 procent den här veckan. Det är de utländska gästerna som har avbokat sina övernattningar.

På hotell Red & Green i Närpes som hör till samma hotellkedja som Astor har man hittills bara fått enstaka avbokningar.

Vid hotellkedjan Scandic kommenterar man inte bokningsläget med hänvisning till börsregler.

Resebolag håller krismöten

Resebolaget Ingves och Svanbäcks vd Kennet Svanbäck kommer ut från ett möte när Yle Österbotten når honom. Det har hållits krismöte.

- Vi har väldigt många grupper på väg ut i världen och nu är det oerhört mycket jobb med att få tillbaka bokningarna och styra pengarna till kunderna.

- Det är tungt och jag lider med personalen. De har lagt sin själ och sitt hjärta i produktionen, marknadsföringen och försäljningen. Och så dras mattan undan. Men när något sådant här händer så är förstås människors hälsa det allra viktigaste, säger Svanbäck.

Kunderna har varit förstående.

- De som vi redan varit i kontakt med tycker förstås att det är synd att deras resa avbokas, men samtidigt förstår de läget och deltar gärna i de resor som vi blir tvunga att skjuta på.

Det handlar om tusentals av resebolagets kunder som drabbas i och med att coronaviruset klassas som en pandemi.

- Rent ekonomiskt blir det här en stor smäll. Det handlar om miljoner euro. Vad konsekvenserna blir är för tidigt att säga. Vi måste bara hoppas att vi kan genomföra många resor till hösten och minimera skadorna, säger Svanbäck.

Vid Oravais trafik säger vd Niklas Iso-aho att man nu prioriterar kunderna och inte sätter tid på att tala med media.

Österbottniska taxibolag känner också av konsekvenserna

Simon Holmqvist är taxiföretagare i Jakobstad och han säger att det sunda bondförnuftet ännu borde räcka långt.

- Det är viktigt med god handhygien och att hålla bilarna rena. Jag vet inte vad vi annat kan göra just nu. Kunderna ska ju transporteras.

I större städer vill inte taxichaufförer att kunderna sitter i passagerarsätet men i städer som Jakobstad är det ganska vanligt.

- En försiktighetsåtgärd kunde vara att man ber kunden sitta bak i bilen.

Två taxibilar och en taxiskylt.
Bild: Antti Lähteenmäki / YLE

Holmqvist tror inte det finns någon risk för att kunderna blir utan taxiskjuts. Åtminstone inte ännu.

- Jag blir väl inte helt förvånad om pandemin leder till det men vi är nog inte där ännu. Men det är viktigt att alla tar sitt ansvar eftersom det påverkar så många människor. Konsekvenserna kan bli stora.

Roland Kronqvist är också taxiföretagare i Jakobstad och medlem i andelslaget Ula-taxi i Jakobstad.

- Man är nog ganska utsatt. Vi träffar så väldigt många människor varje dag. För min egen del tänker jag mest på riskgrupperna och hur jag kan göra för att minska riskerna för de personerna.

Blir bilen kontaminerad måste den rengöras eller kanske stå en dag så att viruset dör.

- Det har inte kommit någon information eller instruktioner om hur jag borde göra men förstås så ska hygienen vara god, säger Kronqvist som inte själv är oroad över att smittas.

- Jag hade en kompis med svininfluensan och trots att jag hälsade på honom så blev jag inte smittad.

Svårt att sia om ekonomiska följder

Taxiföretagen kan också lida ekonomiskt på grund av coronavirussmittan.

- Eftersom näringslivet redan infört restriktioner med resor, möten och sådant så är det förstås mindre folk som ska skjutsas till och från flygplatsen. Hurudana följder det får så är svårt att säga i nuläget.

I Närpes känner sig Ralf Wilson, vid Wilsons taxi och buss, aningen oroad.

- Det kom ett mejl från Ula-Vasa om FPA-körningar och att vi inte ska köra patienter som uppvisar symptom på coronaviruset.

Kan ni göra sådana bedömningar?

- Nej. Vi är ju inte utbildade att göra sådana bedömningar. Visserligen har frun sjukvårdsutbildningen, men hon vet ju inte hur en människa påverkas av coronavirus i begynnelseskedet.

Enligt meddelandet ska Wilsons ringa ambulans om en person misstänks vara smittad av viruset. Och om kunden hunnit in i bilen innnan symptomen visar sig, så ska bilen rengöras.

Wilsons gör inte så många FPA-körningar men han tycker ändå att det är konstigt att det kommit så lite information.

- Förutom det korta mejl som kom via Ula-Vasa så har vi inte hört något.

Torsdag 12.3: Stora publikevenemang ställs in

På torsdag eftermiddag kom regeringen med rekommendationen att alla publikevenemang med över 500 deltagare borde ställas in. Många österbottniska evenemang har följt regeringens riktlinjer.

Redan i onsdags kunde vi berätta att EnergyWeek i Vasa ställs in på grund av coronasmittan - också ett flertal andra evenemang i regionen ställs nu in, bland annat den företagarkryssning som skulle äga rum nu på veckoslutet flyttar till hösten.

Studentfesten Pampas nationaldag i Vasa samt Skolmusik 2020 i Jakobstad ställs också in. Likaså funderar man på att ställa in Stafettkarnevalen i Vasa.

Studerande firar Pampas nationaldag på Vasa torg.
Bildtext Det blir ingen Pampas nationaldag i slutet av mars.
Bild: Yle/Ossian Skog

Torsdag 12.3: Skolorna förbereder åtgärder

Nu på torsdag förmiddag träffas ledningsgruppen för den grundläggande utbildningen i Vasa för att gå igenom hur man ska förbereda sig för viruset.

Undervisningsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet meddelade på torsdag att det kan bli nödvändigt att organisera om skolarbetet. I praktiken kan det bli fråga om att organisera undervisningen på annan plats och på annat sätt.

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar också arbetsgivare att i så hög grad som möjligt låta de anställda gå in för distansarbete och uppmanar alla som känner av influensasymptom att stanna hemma.

Därför reagerar Finland först nu med kraft på coronan

15:15

Artikeln uppdateras vart efter ny information kommer in.

Diskussion om artikeln