Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studerande får en vecka mindre lästid då realämnesproven i studentskrivningarna tidigareläggs: "Det här var det minst dåliga av många dåliga alternativ"

Från 2020
Uppdaterad 13.03.2020 13:46.
En flicka skriver på dator
Bildtext Studentexamensnämnden vill garantera att så många som möjligt ska kunna avlägga sin examen.
Bild: Lehtikuva

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med Studentexamensnämnden fattat ett beslut om att tidigarelägga vårens realprov med en vecka på grund av coronaviruset.

Alla prov som planerats för den tredje studentexamensveckan kommer att flyttas till den andra veckan.

Realämnesproven kommer att avläggas tisdagen 17 mars och torsdagen 19 mars.

Beslutet har fattats för att trygga ordnandet av examenstillfället med hopp om att så många som möjligt ska kunna avlägga sin examen.

– Genom att tidigarelägga realproven strävar vi efter att garantera att vårens studentexamen kan avläggas med examinandernas säkerhet i åtanke, säger undervisningsminister Li Andersson (Vf) i ett pressmeddelande.

– Ifall vårens studentskrivningar inhiberas kan en betydande del av åldersgruppen bli utan behörighet att söka i synnerhet till ett universitet, vilket på ett väsentligt sätt skulle påverka hela samhällets funktioner även i framtiden.

Flytten av realproven innebär att alla prov, med undantag av modersmålsproven i samiska, ordnas före den 20.3.

– Lösningen möjliggör att högskolorna kan ordna urvalsproven som planerat och att de har studentprovens resultat till sitt förfogande för antagning på basis av betyg, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Flytten av realproven innebär att alla prov, med undantag av modersmålsproven i samiska, ordnas före den 20.3.

Inga ändringar i bedömningen

Flytten av proven betyder att studenterna har en vecka mindre tid på sig att förbereda inför skrivningarna. Studentexamensnämnden anser ändå att det kunnande som krävs för proven utvecklats under hela gymnasietiden.

Flytten av realprovet från tisdagen 24 mars till 17 mars berör totalt 19 788 examinander. Realprovet som flyttas från torsdagen 26 mars till 19 mars berör 23 319 examinander.

– Jag beklagar situationen, men det här ansågs vara enda alternativet för att säkerställa att det på något sätt finns ett tryggt sätt att ordna studentexamen. Vi vill trygga att vårens examen kan fullföljas utan att bli avbruten så att studenterna får sin studentmössa i vår, säger Robin Lundell som är specialsakkunnig vid Studentexamensnämnden till Svenska Yle.

– Flyttandet av proven är det minst dåliga av många dåliga alternativ. Det här beslutet är fattat för att trygga vårens examen så gott det går i den här situationen.

Kommer bedömningen av proven att påverkas av beslutet?

– Nej. Bedömningen av proven sker på normalt sätt. Men eftersom situationen gäller alla som skriver proven så kommer det här automatiskt att beaktas i och med att vitsordsgränserna bestäms enligt hur alla klarat sig.

Fem prov på en vecka – inga lediga dagar

För en del betyder ändringarna att tidtabellen blir mer intensiv. Under nästa vecka skrivs totalt fem studentprov: andra inhemska språket, realämne, matematik, realämne #2 och främmande språk.

Enligt studentexamensnämnden skriver en procent av examinanderna prov under alla fem provdagar.

– Det är en väldigt liten andel som anmält sig till alla fem prov. I det här fallet finns det alltid möjlighet att justera sina anmälningar och kanske flytta något av proven till hösten om man har möjlighet. Det finns också möjlighet att ta om proven senare även om man blir student nu, säger Lundell.

Hur är det för dem som inte kan flytta på proven, om det till exempel gäller obligatoriska ämnen?

– Vissa kan inte flytta sina prov och allt beror ju på vilka ämnen man har som obligatoriska ämnen. Fyra prov är obligatoriskt, varav modersmålet redan skrivits. Studerandena har möjlighet att påverka sin situation som så. Man måste komma ihåg att situationen påverkar alla. En mindre perfekt prestation kan vara en riktigt god prestation i alla fall, säger Lundell.

Studentexamensnämnden fortsätter att hålla koll på situationen dagligen och ger råd till gymnasier om arrangemang kring studentskrivningarna.

Studentexamensnämnden har bett gymnasierna att omedelbart vara i kontakt med de examinander som berörs. Om examinanden inte kan delta i det nya provtillfället kommer gymnasiet och studentexamensnämnden att informera om olika alternativ.

Ny tidtabell för vårens återstående studentexamensprov

  • Måndag 16.3: Det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
  • Tisdag 17.3: (flyttad från 24.3.) Religion, livsåskådning, samhällslära, kemi, geografi, hälsolära
  • Onsdag 18.3: Matematik, lång och kort lärokurs
  • Torsdag 19.3: (flyttad från 26.3) Psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi
  • Fredag 20.3: Främmande språk, lång lärokurs (engelska, franska, spanska, tyska, ryska)
  • Måndag 23.3: Modersmålsprovet i samiska

Robin Lundell intervjuades av Tintin Råholm.

Diskussion om artikeln