Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kinas kontrollmaskineri har slagit rot också i Finland - kopplingar till partipolitiken

Från 2020
Kinesiska ledare följer med en militärparad vid Tiananmen (Himmelska fridens port) i Peking under Folkrepublikens 70-årsjubileum i oktober 2019. Ledarna är fotograferade ovanför det enorma Mao-porträttet vid porten.
Bildtext Kinas beskådar en militärparad vid Tiananmen i Peking under folkrepublikens 70-årsjubileum i oktober 2019. President Xi Jinping, sjätte från vänster, är iklädd traditionell Mao-kostym.
Bild: Roman Pilipey / EPA

Yle har identifierat organisationer i Finland som har kopplingar till Kinas kommunistiska partis kontrollmaskineri. Verksamheten har också koppling till finländsk partipolitik. Kina använder liknande påverkningssätt i många länder.

Helsingfors. Människorna som har samlats runt bordet i restaurangen tar till orda en åt gången.

- Det kinesiska folket håller på att resa sig mot en ny ståtlig blomstring, säger en av de närvarande.

- Kineser såväl i hemlandet som bortom haven förenar sina krafter och arbetar sida vid sida mot det gemensamma målet! deklamerar en annan.

Bara Mao-jackorna och -skärmmössorna saknas.

Annars kunde detta vara en scen från kulturrevolutionen som plågade Kina på 1960-70-talet, en tid då knaggliga utläggningar om Kinas kommunistiska partis allsmäktighet var vanliga och paranoida myndigheter kontrollerade troheten till partiet.

Men det är januari 2019 och platsen är köpcentret Redi i Helsingfors. Ett tiotal människor har kommit till restauraung Yami Yami.

Mötet arrangeras av Finland Association for Promoting Peaceful Reunification of China (FAPPRC), alltså Finlands förening för att befrämja ett fredligt återförenande av Kina.

Föreningen har publicerat uttalandena ovan på sin webbsida.

Finlands förening för återförenande av Kina håller möte i köpcentret Redi i Helsingfors i januari 2019. Samlingspartiets fullmäktigeledamot Jenni Chen-Ye är tredje från vänster i övre raden.
Bildtext Den finländska enhetsföreningen FAPPRC håller möte i köpcentret Redi i Helsingfors i januari 2019. Samlingspartiets fullmäktigeledamot Jenni Chen-Ye är tredje från vänster i övre raden.
Bild: Skärmdump FAPPRC:s hemsida

Det finns redan ungefär 200 liknande föreningar runt om i världen. De lyder under en takorganisation som har blivit en av Kinas viktigaste påverkningskanaler.

De här enhetsföreningarnas mål är enligt flera experter att driva Kinas intressen - och tysta ner kritik mot den växande stormakten.

Yles utredning visar att även andra organisationer i Finland har kopplingar till Kinas expanderande kontrollsystem.

I den här artikeln går vi igenom tre föreningar och deras kopplingar till Kinas påverkningsnätverk.

Två personer i de här föreningarna är aktiva i finländsk partipolitik.

Statlig påverkan utövas också av andra länder, men det kinesiska kontrollmaskineriets särdrag är långt gående planering och hemlighetsmakeri.

I praktiken maskeras föreningarnas koppling till Kinas kommunistiska parti. Det är oärligt, säger Kina-forskaren Lauri Paltemaa som har bekantat sig med Yles material.

- Det här är statliga organisationer som utger sig för att vara medborgarorganisationer. Men de värvar vanliga medborgare, av vilka de förväntar sig ansträngningar och aktiviteter, säger Paltemaa som är professor i ostasiatisk politik vid Åbo universitet.

I Yles utredning framkommer kopplingarna till parter som driver Kinas intressen i många öppna källor - på kinesiska. Uppgifter har publicerats på organisationernas egna sidor, på olika nyhetssidor och på sociala medier i Kina.

I köpcentret Redi fortsätter de patriotiska inläggen. Syftet är att "grundligt utforska talman Xis tal", står det på återföreningsorganisationens sida.

Bland de sista att tala är två kvinnor. Enligt webbsidan uttalar de unisont följande replik:

-Jag vill vara en god och trogen kines och anstränga mig med all min styrka, så att fosterlandet förblir evigt starkt, förmöget och framgångsrikt. Jag vill att återföreningen förverkligas så snart som möjligt och att Kinas folk åter reser sig till mäktig blomstring!

En av kvinnorna är Jenni Chen-Ye. Hon är vice ordförande i återföreningsorganisationen och en av de grundande medlemmarna i Finland.

Hon är också fullmäktigeledamot i Vanda stad. Hennes parti är Samlingspartiet.

Jenni Chen-Ye Kokoomuksen teltalla Kokoomus-liivi päällä.
Bild: Kuvakaappaus Jenni Chen-Yen Facebook-sivulta.

Restaurangföretagaren Chen-Ye flyttade från Kina till Finland som femåring med sina föräldrar. Hon blev invald i stadsfullmäktige år 2017.

Också inom Sannfinländarna verkar en företagare med kinesisk bakgrund och kontakter till Kinas kommunistiska partis påverkningsmaskineri.

Erlin Yang var kandidat till fullmäktige i Helsingfors i kommunalvalet 2017. Han samarbetar också med vissa riksdagsledamöter från sitt parti.

Erlin Yang Perussuomalaisten huivi kaulassa Timo Soinin kanssa.
Bild: Kuvakaappaus Erlin Yangin Facebook-sivuilta

Samlingspartisten Chen-Ye och sannfinländaren Yang har tydliga kopplingar till kinasinnade aktörer.

Verksamhet i organisationer som driver ett annat lands intressen är inte förbjudet i Finland.

Politiker måste dock rapportera om sådana bindningar som kan påverka det samhälleliga beslutsfattandet. Öppenhet är viktigt även inför väljarna.

Chen-Ye nämner inte medlemskapet i den kinesiska återföreningsorganisationen i sin lagstadgade redogörelse för bindningar. Hon anser att det skulle vara onödigt eftersom föreningens verksamhet inte har något att göra med förtroendeuppdraget för staden.

För Samlingspartiet kommer Jenni Chen-Yes föreningsverksamhet som en överraskning.

Kan en fullmäktigeledamot från partiet vara verksam i en förening som är kopplad till Kinas kommunistiska parti?

– Nej. Den här sortens bindning borde man förstå att uppge på eget initativ, säger Samlingspartiets partisekreterare Kristiina Kokko.

Sannfinländarna svarade inte på Yles fråga.

För att få en klarare bild av återföreningsorgansiationens uppdrag i Kinas kontrollmaskineri, måste vi ta en närmare titt på vad som händer i Kina.

Satellitvy adressen Fuyou Jie 135 i Peking
Bild: Google Earth

Adressen är Fuyou Jie 135 i Kinas huvudstad Peking.

Vi befinner oss i maktens kvarter. I närheten finns ett område som är avsett för Kinas kommunistiska partis ledare.

På adressen Fuyou Jie 135 finns en institution vid namn Centrala Avdelningen för Enhetsfronten.

Det är ett organ som är underställt kommunistpartiets centralkommité och som har utvecklats till ett verkligt slagträ för kinesiskt inflytande.

Det är ingen ny uppfinning, rötterna kan spåras till de kinesiska kommunisternas tidiga dagar.

Redan kommunistledaren Mao Zedong kallade Enhetsfronten ett av partiets tre "magiska vapen". De andra var Röda armén och partiet självt.

Kinas president Xi Jinping har gett organisationen en betydelse som det inte har haft sedan Maos tider. Det har fått allt mera makt och pengar.

Enhetsfronten är ett viktigt arbetsredskap i Kinas strävan att bli världens ledande stat. Det är en del av Kinas utrikespolitik.

- Ju större förändring, desto mer måste Enhetsfronten utvecklas och användas, sade Xi år 2015.

Enhetsfrontens uppdrag är i stor det samma som för hundra år sedan.

Den ska bygga relationer till världen utanför kommunistpartiet och få den att agera på sätt som gynnar Kina. Metoderna är en blandning av nätverksbygge och propaganda, i en del fall handlar det också om att läcka uppgifter till Kinas underrättelseorgan.

Påverkan sker genom föreningsverksamhet, demonstrationer och internationella sammankomster.

Målen är nuförtiden till exempel utländska politiker och affärsmän, som ska fås att tänka positivt om supermakten i öster. I sikte finns också Kinas minoriteter och kineser som är bosatta utomlands. Också de ska arbeta för Kinas syften.

Kinas president Xi Jinping.
Bildtext Kinas president Xi Jinping i Peking i september 2019 under festligheter inför 70-årsjubileet för grundandet av Folkrepubliken Kina.
Bild: EPA/ROLEX DELA PENA

År 2018 expanderade Enhetsfronten kännbart. Byrån för exilkinesiska ärenden, som tidigare lydde under statsrådet, blev en del av Enhetsfronten, rakt underställd kommunistpartiet.

På så sätt skärper partiet sitt grepp om de kineser som bor utanför landet.

Kinas allt starkare påverkningsverksamhet har märkts av i flera länder, bland annat Sverige, Tyskland, Kanada, USA och Australien. Det har nyligen skrivits om saken även i Finland.

Kinas påverkningsmaskineri opererar inom en vid gråzon i alla dessa länder.

I Finland har till exempel tre föreningar olika slags kopplingar till Enhetsfronten.

Kinas kontrollmaskineri

Grafik: Enhetefronten som är underställd Kinas kommunistiska parti har raka kopplingar till aktörer i Finland: Återföreningsorganisationen FAPPRC, Finland-Kina Handelsförbundet och vetenskapsorganisationen CASTF.

De aktörer som har kopplingar till Enhetsfronten försöker inte enbart marknadsföra Kina i positiv dager.

En del av de aktiva försöker också tysta ned dem som kritiserar den auktoritära stormakten.

Enhetsföreningarna: Kinas utrikespolitiska medhjälpare i världen

Kiinamieliset yrittivät estää kuvaamisen Narinkkatorilla Helsingissä
Bildtext Samlingspartiets fullmäktigeledamot Jenni Chen-Ye deltog i en demonstration till stöd för Kina i Helsingfors den 17 augusti 2019.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

En handfull demonstranter har samlats utanför Kampens köpcentrum i Helsingfors. Liknande protester till stöd för demokratidemonstranterna i Hongkong ordnas runt om i världen detta veckoslut i augusti.

Bara en demonstrant låter sig intervjuas av Yle under eget namn, de övriga vägrar. De säger att de är rädda för sin egen säkerhet.

En grupp motdemonstranterhar som försvarar Kina har dykt upp. Bland dem finns bekanta ansikten, som samlingspartisten Jenni Chen-Ye.

FAPPRC, alltså Kinesiska enhetsföreningens gäng i farten igen.

- Det är bra att det kom en motreaktion. Jag ser inget ont i det här, säger Chen-Ye.

Yle intervjuade Chen-Ye om hennes Kina-kopplingar i början av februari. Enligt henne är det synd att de som demonstrerade för Hongkong på Narinkens torg stämplade Kina som illvilligt.

Chen-Ye ser inget motsägelsefullt i att vara aktiv i ett borgerligt parti och delta i föreningsverkasamhet som driver kommunistiska Kinas intressen.

Chen-Ye säger att hon måste godkänna enhetsföreningens regler då hon blev aktiv i föreningen. Hon understryker ändå att hon som kommunalpolitiker alltid driver Finlands och vandabornas intressen.

- Jag ser det inte som hotfullt att vara med i detta (Kina-verksamheten). Den här vägen får jag mycket viktig information om läget i Kina. Jag kan bättre ta ställning till utrikespolitiken.

Polisen avfyrar tårgasgranater mot demonstranter i Hongkong på söndagen.
Bildtext Polisen i Hongkong besköt i slutet av september 2019 demonstranter med tårgas. De massiva protesterna i Hongkong fick sin början i ett kinesiskt-stött lagförslag som skulle ha möjliggjort deporteringar till Kina.

"Kinas återförening" i föreningsnamnen syftar på Taiwan, som Kina anser höra till sig. Enligt Kina borde öriket återanslutas till moderlandet utan dröjsmål.

Enhetsföreningen strävar enligt Chen-Ye också efter att "hindra kravaller" som förutom av Taiwan-aktivister också ordnas av Hongkong-, Tibet- och Xinjiang-aktivister.

- Organisationen övervakar freden utanför Kina, säger Chen-Ye.

Motdemonstrationer hör till enhetsföreningarnas och många andra Kina-organisationers kärnuppgift runt om i världen. Det gäller såväl i Finland, i Kanada som till exempel i Nya Zeeland.

Modellen verkar stöpt i samma kinesiska form.

I till exempel Nya Zeeland har enhetsföreningen mobiliserat ut sina medlemmar på gatorna under kinesiska statsbesök. Avsikten är att överskugga Kina-kritikers protester.

Det samma gjorde Finlandsföreningen år 2017 då president Xi besökte Finland.

På sina webbsidor rapporterade föreningen om sitt raska agerande:

"Medlemmar i föreningen för befrämjande av fredligt återförenande lade märkte till tibetanska självständighetsaktivister som försökte ställa till med oordning. Vi bad omedelbart de säkerhetsansvariga poliserna att köra bort dem."

Föreningar i olika länder kan utbyta information om verksamheten under stora internationella evenemang. Också de ledande figurerna i Finlands enhetsförening har deltagit i evenemangen.

Också hemma i Helsingfors har föreningen livliga utlandskontakter.

En delegation från Enhetsfront-verket i Shanghai och representanter för den kinesiska takorganisationen som överser enhetsföreningarna i andra länder har besökt dem.

Delegation från Finlands förening för fredligt återförenande av Kina under internationell konferens i Manila, Filippinerna. Fyra personer, bland dem Jenni Chen-ye.
Bildtext En delegation från den finländska föreningen deltog i juni 2019 i återföreningsorgansationernas internationella sammankomst i Manila, Filippinerna. Jenni Chen-Ye är andra från vänster. Hon deltog i ett liknande mötet även föregående år i Panama.
Tjänstemän från Återföreningsrådet besökte Helsingfors i augusti 2016. skärmavbild från återföreningsrådets webbsida med bild på delegationen.
Bildtext Tjänstemän från takorganisationen för fredligt återförenande besökte Helsingfors i augusti 2016. Enligt takorganisationen var det första gången man besökte Norden, förutom Finland också Sverige och Danmark.
Bild: Skärmdump från Kinas fredliga återföreningsråds hemsida.

Enhetsföreningen i Helsingfors har också väckt intresse hos en australiensisk Kina-forskare.

Då Alex Joske utredde Enhetsfrontens nätverk världen över märkte han att tjänstemän från Enhetsfronten med ansvar för Xinjiang hade besökt Helsingfors i juli 2018.

Finlands enhetsförening FAPPRC tog emot besökarna.

Xinjiang är närmast känt på grund av förföljelsen av den muslimska minoriteten uighurerna. Vad gjorde tjänstemännen i Finland?

- Mötet visar hur kommunistpartiet allt aktivare försöker dölja sina människorättsbrott i Xinjiang. Man satsar på människor som kan sprida statens propaganda, säger Joske till Yle från Canberra i Australien.

Joske är forskare vid Australian Strategic Policy Institute och specialiserad på Kinas påverkning och teknologiöverföring. ASPI är tankesmedja som är grundad av Australiens regering och delvis finansieras av landets försvarsministerium.

Joskes observation om Helsingfors landade i en artikel där han drog följande slutsatser:

För Enhetsfronten är alla institutioner utanför kommunistpartiet på sätt och vis ett, både minoritetsfolket i västra Kina och kineserna i Finland.

Trots att många stater har vaknat upp till Kinas påverkan, kommer den kinesiska inblandningen i andra länders politik sannolikt bara att öka.

Kina kommer också att ta ett allt hårdare grepp om exilkinesiska sammanslutningar.

Kina vill ha även businessvärlden på sin sida.

Julgubbar till Kina, partipampar och tjänstemän till Finland.

Affärsmannen Erlin Yang är en annan aktiv Kina-aktör som dyker upp i Yles granskning. Den Kina-bördige Yang har varit finländsk medborgare i över 20 år.

Sannfinländaren Yan tog sikte på Helsingfors stadsfullmäktige år 2017. Det lyckades inte, men som affärsman har han fått till stånd desto mera.

Yang har skapat en mångfacetterad förenings- och företagskoncern som samarbetar med bland annat Aalto-universitetet, företagstjänsterna i huvudstadsregionen, riksdagens Kina-vänskapsgrupp och Kinas kommunistiska parti.

Företaget China Tekway som leds av Yang erbjuder Kinaintresserade företag konsult- och översättningstjänster. Företagets specialitet är Joulupukki Akatemia (julgubbsakademin), genom vilken Yang för finländare till en turistby i norra Kina där de uppträder som julgubbar.

Yang hämtar också kinesiska besökargrupper till Finland, och för en del av grupperna erbjuder han tillgång till Finlands riksdag.

Till exempel förde Yang år 2018 en grupp till Kina-dagen som arrangerades av riksdagens Kina-vänskapsgrupp. Vänskapsgruppen leddes då av riksdagsledamot Mika Niikko.

Erlin Yang omgiven av sannfinländska kampanjarbetare.
Bildtext Erlin Yang vid sannfinländarnas valbås i mars 2017.
Bild: Skärmdump från Yangs sida på Facebook.

Niikko, som nu är ordförande för utrikesutskottet, har figurerat mycket i rubrikerna i år på grund av sina Kina-kopplingar.

Förutom att Yang är partikamrat till Niikko och Vähämäki, är han också deras samarbetspartner. De deltar ömsesidigt i evenemang som ordnas av Yang.

Niikko talade på Yangs investeringsseminarium år 2018. År 2019 hölls öppningsanförandet å sin sida av sannfinländske riksdagsledamoten och medlemmen i utrikesutskottet Tom Packalén.

Riksdagsledamot Mika Niikko med kinesisk tulldelegation i Finlands riksdag.
Bildtext Riksdagsledamöterna Ville Vähämäki och Mika Niikko i oktober 2018 på evenemanget Finland-China Business and Investment Summit som arrangerades av Erlin Yang
Bild: Skärmdump/China Tekway

Yang samarbetar också med Kinas påverkningsorganisation Enhetsfronten.

Yang stod värd för Enhetsfrontens besök i Helsingfors och tecknade ett avtal med gästerna.

Mötet arrangerades av Suomi Kiina Kauppaliitto (Handelsförbundet Finland Kina), en förening som är grundad av Yang.

Delegationen från Enhetsfronten i staden Xian och Yang skrev under ett avtal, enligt vilket Yangs handelsförbund blev "kontaktcentral" mellan Finland och en förening för exilkineser under Enhetsfronten.

Uppgifter om samarbetsavtalet har publicerats på China Tekways sidor. Under februari månad har uppgiften om grundandet av kontaktcentralen raderats.

Yle har en kopia på den ursprungliga texten.

Två personer undertecknar ett avtal vid ett bord. Åtta personer står i bakgrunden.
Bildtext En kinesisk delegation från Enhetsfronten besökte Erlin Yang i Helsingfors i juni 2019. Kvinnan i mitten är Shi Xiaohong. Enligt Yangs bolags webbsidor är hon Enhetsfrontens minister och ordförande för exilkinesernas förening i staden Xian. Erlin Yang till vänster vid bordet.
Bild: Skärmdump/China Tekway

Yang har skarpt tillbakavisat, att hans verksamhet skulle ha några politiska kopplingar. På Yles fråga svarade Yang vidare att han överhuvudtaget inte känner till Enhetsfronten:

-Jag vet inte, måste fundera. Måste kolla vad det egentligen är, sade Yang i en telefonintervju i slutet av februari.

Yang återkom till ärendet precis innan denna artikels publicering. Enligt honom är alla samarbetsparter i Kina underställda Kinas kommunistiska parti.

-Därför är det betydelselöst för mig att gräva i vem som till exempel står bakom föreningen i Xian.

Det var en förening från Xian som han tecknade avtal med.

Två personer poserar med en text på kinesiska.
Bildtext Liu Deshen, lokal ledare för Enhetsfronten i staden Changchun besökte Erlin Yang i Helsingfors år 2017.
Bild: Skärmdump från mediebolaget Fenghuangs webbsidor.

På kinesiska webbsidor finns många bilder där Erlin Yang poserar med personer som representerar Enhetsfronten eller har kopplingar till den.

På en sida står det att Yang har blivit inspirerad av ett tal av president Xi Jinping om exilkinesers viktiga roll.

-Det (talet) har haft stor betydelse för den nya erans exilkinesarbete, och det har kraftigt påverkat mig och kallat mig med i arbetet, säger Yang på sidan.

Vetenskaps- och teknologibranschen: Intelligentsians parti knyter utbildade kineser till Enhetsfronten

Den australiska Kina-forskaren Alex Joske har också fäst sig vid en annan sak i Finland och övriga Norden: Kinas vetenskaps- och teknologiföreningar.

De är också kopplade till kommunistpartiets kontrollmaskineri, alltså Enhetsfront-verket, säger han.

-Enhetsfrontens syfte är, förutom dess politiska strävanden, att hämta avancerad teknologi till Kina, påpekar Joske.

Skyddspolisen i Finland har uttryckt sig i liknande banor.

Skypo uppgav tidigare i år för Suomen Kuvalehti att Kina kan använda sig av täckorganisationer såsom vetenskaps- och teknologiföreningar för sina syften. Ofta används en förevändning, till exempel forskningsverksamhet.

Åtminstone en vetenskapsförening i Finland är kopplad till Kinas kontrollmaskineri: Yles granskning visar att CASTF (Chinese Association of Sciense and Technology in Finland) är sammanlänkad med Enhetsfronten på ett sätt som är bekant från andra länder.

Kopplingen går via det kinesiska Zhi Gong-partiet.
Zhi Gong är ett av Kinas åtta officiella småpartier. Det är ingen självständig aktör i västerländsk partibemärkelse, utan i praktiken ett hjälpmedel för Kinas kommunistiska parti att nå ut till intelligentsian.

Partiets uppgift är att få högutbildade kineser att agera enligt Kinas målsättningar.

Partiet lyder direkt under Enhetsfronten, och det råkar också ha en motsvarande förening i Stockholm som ansvarar för verksamheten i Norden.

Nordiska Zhi Gong-föreningen deltog till exempel år 2018 i en konferens som ordnades av CASTF i Helsingfors. Den andra arrangören för Europe Forum var Helsingfors stad.

Evenemanget beskrevs också av den amerikanska tidskriften Atlantic, som skrev att "Enhetsfrontens avtryck var tydligt" under evenemanget.

Föreningen CASTF:s ordförande tillbakavisar dock tvärt kopplingen till Enhetsfronten.
-Kina är ett land som vill ha vänner. Vi är mycket olika USA, som alltid vill vara en ledare, säger föreningens ordförande Zhang Hongbo.

Zhang som är forskare vid Åbo Akademi säger att han inte känner till Enhetsfront-verket.

Zhang förnekar kännedom om organisationen även efter att Yle sänder honom Enhetsfrontens namn skrivet med kinesiska tecken.

CASTF:s ordförande Zhang Hongbo på seminarium i Peking
Bildtext Den finländska föreningen CASTF:s ordförande Zhang Hongbo (första till höger) deltog i ett evenemang som ordnades av Zhi Gong-partiet i Peking i oktober 2016. Partiets ordförande Wan Gang är tredje från vänster.
Bild: Skärmdump/CASTF

Ordförande Zhang medger ändå att han känner till Zhi Gong-partiet. Enligt honom är dess uppgift att hjälpa kineser som fått utbildning utomlands att hitta arbete då de har återvänt till hemlandet.

Partiet och den kinesiska vetenskapsföreningen CASTF i Finland har ingen koppling, utan föreningen fungerar "helt självständigt", poängterar Zhang.

På den kinesiska takorganisationens webbsida skryter man ändå på den finländska vetenskapsföreningen, som enligt sidan tillsammans med Zhi Gong har levererat hjälp till Kina under coronaepidemin.

Zhang har också deltagit i ett evenemang i partiets högkvarter i Peking tillsammans med partiets nordiska föreningen. Zhi Gongs ordförande och Kinas tidigare vetenskaps- och teknologiminister Wan Gang var också på plats.

Personer i parad med röda flaggor.
Bildtext Det kommunistiska Kinas 70-årsjubileum firades på Himmelska fridens torg i Peking i början av oktober 2019.
Bild: EPA/Wu Hong

I Finland har diskussionen om kinesiskt inflytande de senaste åren varit anspråkslös i jämförelse med i många grannländer.

Enligt professor Lauri Paltemaa beror det delvis på ovetskap om Kina och dess påverkningsoperationer - men också på att man tror att saken inte berör lilla Finland.

- Vi ska inte förhålla oss blåögt till detta: Det är organisationer från en främmande stat och vi bör kräva öppenhet och tydlighet av dem, säger Paltemaa som har forskat i kinesisk propaganda.

Han påpekar att fast länder i västvärlden som fruktar Kinas påverkningsarbete ser de Kina-sinnade organisationernas verksamhet som korrupt, kan de som jobbar i föreningarna ha en helt annan syn på saken.

Kinesiska businessmän, så kallade röda kapitalister, kan se det som oproblematiskt att hjälpa partiet, om det samtidigt öppnar dörrar för ny affärsverksamhet.

Det samma gäller personer som bygger sin karriär inom politik och vetenskap.

-Ur kinesisk synvinkel är det inget konstigt, utan ett naturligt sätt att agera, säger Kina-professorn Lauri Paltemaa vid Åbo universitet.

Upplägget blir problematiskt i det skede då verksamheten hemlighålls. Det hör inte till spelreglerna i ett öppet samhälle.

Så varnar Paltemaa också för en ny finlandisering. Under finlandiseringens tidevarv gick finska poltiker, medier och övriga makthavare på huk inför Sovjetunionen.

- Fenomenet är i princip lika, risken finns åtminstone där, säger Paltemaa.

Kinas president Xi Jinping står upp i takluckan till sin limousin och gör en hälsningsrörelse.
Bild: EPA/Wu Hong

Kina-diskussionen i Finland är åtminstone mer dämpad än i många grannländer, i synnerhet Sverige.
Relationen mellan Kina och Sverige har ansträngts i synnerhet av fallet med den kinesiska bokhandlaren Gui Minhai.

Gui som är svensk medborgare försvann år 2015 i Thailand och hittades senare anhållen i Kina. Gui hade varit delägare till en bokhandel i Hongkong som sålde böcker som var kritiska mot den kinesiska statsledningen. Kina dömde Gui till tio års fängelse i slutet av februari.

Relationen har förvärrats av att Kinas ambassadör i Sverige har gått ut i hårda ordalag och anklagat svenska medier för flera "illvilliga attacker" mot Kina och Kinas kommunistiska parti.

Även i Sverige har man undersökt påverkningsmaskineriets verksamhet.

Det har bland annat lett til att en kommunpolitiker med kopplingar till Enhetsfronten uteslöts ur Kristdemokraterna.

Polis står mellan två grupper av demonstranter.
Bildtext Demonstrationer har ställvis utmynnat i handgemäng mellan Kina-kritiker och Kina-sympatisörer. Bild från Adelaide, augusti 2019.
Bild: EPA/Kelly Barnes

Det finns ännu allvarligare exempel i Australien.

En kinesisk miljardör med koppling till Enhetsfronten donerade miljontals dollar till landets olika partier.

I ett annat fall försökte Kina enligt uppgift muta en kinesiskättad man att ställa upp som parlamentskandidat för liberala partiet. Mannen hittades död på sitt hotellrum efter att han hade berättat om saken för australiska underrättelsetjänsten.

-Kina försöker inte bara påverka politiken. Landet strävar efter att ändra vår verklighetsuppfattning så att det anses helt normalt om en politiker samarbetar med Kinas kommunistiska parti, säger Kina-forskaren Alex Joske.

Kvinna och man med röd banderoll och kinesiska tecken.
Bildtext Jenni Chen-Ye välkomnade president Xi Jinping till Helsingfors i april 2017. Bilden har publicerats på flera kinesiska webbsidor som berättar om Chen-Yes politiska framgångar.
Bild: Skärmdump från dagstidningen Lishui

Den samlingspartistiske fullmäktigeledamoten Jenni Chen-Ye hamnade på verklig paradplats i Kina i fjol höstas då hon deltog i folkrepublikens 70-årsjubileum i Peking.

Ceremonin på Tiananmen eller Himmelska fridens torg var inte öppen för allmänheten, platserna var reserverade enbart för inbjudna gäster.

Chen-Ye säger att hon deltog i festligheterna "på inbjudan från Peking". Kost och logi betalades av Byrån för exilkinesiska ärenden, men flygresorna bekostade hon själv.

På plats fanns också CASTF, alltså den finländsk-kinesiska vetenskaps- och teknologiföreningens ordförande Zhang Hongbo. Också han säger sig ha fått biljett till torget från samma byrå.

Chen-Ye tycker inte det är olämpligt att delta i kommunismens fest. Tvärtom.

Hon kallar sina utlandsresor studieresor. Under resorna ges mycket nyttig statistik om Kinas ekonomi och utrikesrelationer. Kina är ett land värt att känna.

-Det är enbart till nytta, så kan jag bättre betjäna det finländska samhället.

Men upplever du att du har värvats till medhjälpare åt Kina? Har man bett dig komma med eftersom du är aktiv i politiken?

- Man ser mig säkert som mycket nyttig i att bygga relationer mellan Kina och Finland. Jag måste själv vara medveten om Kinas motiv och verka opartiskt åt båda hållen. Mycket är upp till mig själv, svarar Jenni Chen-Ye.

Hon är inte heller helt överens med Kina om allt som landet gör. Kina kunde förhålla sig litet lugnare till Hongkong, nämner Chen-Ye.

Samlingspartiet meddelade Yle att man kommer höra Chen-Ye och därefter överväga hennes position i den pågående kandidatuppställningen till kommunalvalet.

Det kan hända att Chen-Yes framgångar i finländsk lokalpoltik också gynnar Kinas kommunistiska parti.
Åtminstone har hon blivit något av en kändis på sin födelseort Qingtian i Zhejiang-provinsen.

I en webbartikel om Chen-Ye berättas det hur "flickan från Qingtian" har stigit till stadsfullmäktige i Finland. På bilderna syns hon under flera av Samlingspartiets evenemang. På en av bilderna poserar Chen-Ye med Kinas röda flagga i handen då hon välkomnar president Xi Jinping till Finland.

Jag är framför allt kines, jag vill skydda kineser både i Kina och i utlandet, står det att Chen-Ye ska ha sagt.

Artikeln har kopierats till flera kinesiska webbsidor. I en del versioner kallas hon riksdagsledamot.
Chen-Ye presenteras som en förebildlig medborgare och ett modellexempel på en kines bosatt utomlands.

Enligt professor Lauri Paltemaa vid Åbo universitet är budskapet kanske att det är möjligt att vara en god medborgare och kommunist också fjärran från Kina.
-Kinas propaganda skapar mallar genom vilka den opererar. Den vill uttryckligen erbjuda verksamhetsmodeller som andra kan följa.

Bildtext Det kan hända att min politiska bakgrund gynnar föreningen. Jag har inte tänkt så mycket på saken, säger Jenni Chen-Ye om sin verksamhet i Föreningen för fredligt återförenande av Kina.

På Folkrepubiliken Kinas 70-årsfestligheter fick Jenni Chen-Ye se hur Tiananmen fylldes av en mångtusenhövdad parad och president Xi Jinping i sin svarta kinesiskt byggda limousin.

Chen-Ye har publicerat bilder från evenemanget på Facebook: där syns andra hedersgäster, en orkester och Kinas interkontinentala kärnvapenmissiler.

Militärparaden var en av det moderna Kinas största.
Tiananmen är en historisk plats även för Enhetsfronten och exilkineserna.

Kinas kommunistiska ledning blev nämligen rädd för exilkinesernas kraft år 1989. Man insåg, att många kineser som hade flyttat utomlands hade stött studenterna på Tianananmen i deras krav på demokrati,

I Kina hade Folkets befrielsearmes pansarvagnar krossat studernerna i det nattliga blodbadet i juni, men det hjälpte inte mot miljontals exilkineser.

Exilkineserna måste göras om till "kinesiska propagandaplattformer" med hjälp av Enhetsfronten, kom partiledarna fram till.
Jenni Chen-Ye kan naturligtvis inte komma ihåg händelserna sommaren 1989 eftershom hon föddes samma år.

- Det är en stor ära för mig att få inbjudan till en sådan soldatmarsch. Jag tror att det är en hedersbetygelse åt mig, säger hon.

Artikeln har gjorts i samarbete mellan redaktörer från Yles finska utrikesredaktion, det granskande programmet MOT och Svenska Yles grävande redaktion.

På andra språk

Diskussion om artikeln