Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Strul med Apotti - tiotals allvarliga anmärkningar - många kommuner tvekar att vara med

Från 2020
Chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi, HUS.
Bildtext Chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi, HUS.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vem har sist och slutligen ansvar för patienten, som flyttas mellan avdelningar och operationssalar, mellan sjukhuset och hemmet eller mellan olika sjukhus? Det har varit en central fråga, när patientdatasystemet Apotti uppdateras efter tiotals allvarliga anmärkningar.

Apottis funktionsduglighet prövas nu på allvar, mitt under pågående coronaepidemi i Finland.

I dag används Apotti vid Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts sjukhus i Helsingfors, Borgå, Raseborg och Lojo och Jorvs sjukhus i Esbo. Många kommuner, bland dem just Esbo, har ändå tvekat att gå med på grund av att det är dyrt att gå med och Apotti har haft problem.

Samtidigt strömmar insändare in om misstag i vården, som delvis eller helt tros bero på Apotti. Senast rapporterade Helsingin Sanomat i en kolumn om problem med receptutskrivning vid Jorvs sjukhus i Esbo. Det förekom också fel i patientjournalens skrivelser och HUS medgav felen. I samma kolumn nämns tanken om att misstag i Apotti kan äventyra patientsäkerheten.

I en artikel i HS misstänks att Apotti har bidragit till ett dödsfall på akutmottagningen i Tölö, men HUS tillbakavisade anklagelserna.

Apotti har medfört problem, det medger jag

― chefsöverläkare Markku Mäkijärvi, HUS

- Apotti fungerar stundvis för långsamt, säger chefsöverläkare vid HUS Markku Mäkijärvi till Svenska Yle. Att flytta patienter från ett ställe till ett annat har varit problematiskt och receptutskrivningen till hemmen har inte heller fungerat problemfritt. Jobbet på jouren går fortfarande för trögt.

Han medger att tiotals anmärkningar kommit in gällande just Apotti i vården.

Potilaan jalkaa kipsataan Forssan sairaalassa.
Bildtext Ansvarsfrågan har varit en utmaning för patientdatasystemet Apotti. Särskilt när patienter kommer från operationssalen till avdelningen eller från avdelningen hem.
Bild: Yle, Henrik Leppälä

Mäkijärvi betonar att det nyaste patientdatasystemet är helt annorlunda än de tidigare. Det krävs mycket engagemang för att lära sig det. Både läkare och sjukskötare ger feedback ständigt.

- Ett bra patientdatasystem tillåter inte heller att det används fel och det här är problematiskt för Apottis del, medger Mäkijärvi. Det här har vi nu satsat mycket på.

Ändå anser han att det skulle gagna alla parter att fler kommuner skulle ansluta sig. Som exempel nämner han Pejas sjukhus i Vanda.

- Kommunikationen mellan Vanda stad och Pejas sjukhus är på en helt annan nivå, när båda kommunicerar i Apotti, säger han. Därför är det synd om fler kommuner inte kommer med.

Många tvekar, då prislappen är hög

Svenska Yle har tidigare rapporterat om stor tveksamhet visavi Apotti.

Borgå stad funderar, Sibbo säger nej i nuläget, Lovisa vill gå med i Apotti. I Ingå och Sjundeå är behandlingen på hälft, Lojo säger nej i det här skedet, i Raseborg och Hangö är frågan ännu öppen.

De flesta tvekar då det kostar miljoner för kommunen att gå med i Apotti.

Patientsäkerheten är en avgörande fråga för vården. HUS Mäkijärvi säger att Apotti berör tusentals patienter och tiotusentals olika åtgärder, som görs för patienterna.

- Tills nu känner vi inte till några dödsfall som orsakats av Apotti men programmets problem kan potentiellt innebära en risk för allvarliga fall, eftersom patientdatasystemet används med alla patienter.

Många behöver tillgång till patientdata samtidigt

Vi vet senast nu när åtgärderna för att stävja coronavirusets framfart diskuteras på högsta nivå att behovet av att många olika parter kan ta del av patientinformation samtidigt blir allt viktigare. Det här ställer stora krav på vilka system som helst.

Apotti har kostat Finland hundratals miljoner euro, mellan 600 och 800 miljoner, lite beroende på vem man frågar. Systemet piloterades vid Pejas sjukhus 2018 men uppdateringarna har varit många sedan dess. Hur patientdataystemet Apotti pallar för det enorma tryck coronaviruset innebär kan vi bedöma först när epidemin är över.