Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU kommer att utnyttja hela sin verktygslåda för att kämpa mot pandemin, säger Ursula von der Leyen: "I den här stunden är vi alla italienare"

Från 2020
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen
Bild: EPA / STEPHANIE LECOCQ

EU tar i bruk allt i sin verktygslåda för att lindra effekterna av corona-pandemin. Kommissionsordföranden presenterade i dag åtgärder för att tackla de hälsomässiga och ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Bland annat kommer man att inrätta en fond på 37 miljarder euro för att stöda vården, företagen och arbetsmarknaden i medlemsländerna.

Det handlar om att rikta om pengar som inte kommer till användning inom ramen för EU:s befintliga fonder, säger kommissionsordföranden Ursula von der Leyen.

Samtidigt luckrar EU upp reglerna för statsstöd. Medlemsländerna ska inte tveka att stöda företag som tvingas ersätta uteblivna tillställningar eller som är i behov av likviditet.

En het linje som är öppen dygnet runt sju dagar i veckan inrättas för att hjälpa företag som hamnat i trångmål.

Kommissionen försäkrar också att EU:s budgetregler inte ska få sätta käppar i hjulen för länder som vill investera i sin hälsovård eller stöda företag som råkat illa ut.

En handräckning till krisens Italien

Beskedet kan ses som en handräckning i synnerhet till Italien som varit på kollisionskurs med kommissionen i ekonomiska frågor.

EU-kommissionen har oroat sig över Italiens planer att öka den offentliga skuldsättningen i ett läge där landet redan sedan tidigare är svårt skuldsatt.

Nu får dragkampen om ekonomin ändå ge vika för hänsynen om de svårt drabbade italienarna.

- Vi är absolut beredda att hjälpa Italien med vad som är nödvändigt. Landet är svårt drabbat av coronaviruset och vi vet alla att det behövs hjälp genast, sade von der Leyen.

Enligt von der Leyen vill man genom att stöda Italien visa att EU-länder som drabbas svårt kommer att få hjälp.

- I den här stunden är vi alla italienare.

Tummen ned för gränskontroller

Coronautbrottet har lett till att flera medlemsstater infört gränskontroller.

Bland annat har Österrike och Slovenien infört kontroller vid gränsen till Italien. von der Leyen säger att hon har förståelse för enskilda länders agerande. Att stänga fler gränser på EU-nivå är ändå ingen bra lösning.

- Under de senaste timmarna har vi sett reseförbud och kontroller införas i ett antal medlemsländer. Naturligtvis vill vi skydda våra medborgare mot spridningen av viruset. Så låt oss tillsammans se på hur vi kan göra det mest effektivt, sade von der Leyen.

Enligt von der Leyen är allmänna reseförbud inte en bra lösning i nuläget.

- (Förbud) har en stor social och ekonomisk inverkan. De stör livet för medborgare och företag på olika sidor om gränsen. Med andra ord måste alla åtgärder som vidtas vara proportionella.

Däremot vore det önskvärt med hälsokontroller vid EU:s yttre gränser, de nationella gränserna eller på övriga håll inom EU-området, anser von der Leyen.

Centralbanken stimulerar också ekonomin

Igår, torsdag, meddelade Europeiska centralbanken ECB att man kommer att köpa stats- och företagsobligationer till ett värde av 120 miljarder euro för att stimulera ekonomin.

Vidare erbjuder ECB billiga långfristiga lån för att garantera likviditeten på marknaden.

Enligt ECB-chefen Christine Lagarde måste medlemsländerna ändå också dra sitt strå till stacken om man vill undvika en ny finanskris.

Under veckan har bland annat Italien meddelat att man kommer att öronmärka 25 miljarder euro för att stöda hälsovården och stimulera ekonomin.

Berlin har också signalerat beredskap att frångå den traditionella budgetdisciplinen på nationell nivå på grund av det exceptionella läget.

EU:s finansministrar dryftar det ekonomiska läget i Bryssel på måndag och tisdag. Förväntningen är att man på europeisk nivå ska ge klartecken för en mer stimulerande politik.

Diskussion om artikeln