Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Räddningsarbetare som räddar en koala.

Livet efter bränderna: Australiens bränder förstörde flera decenniers arbete för den biologiska mångfalden

Från 2020

Medan hotade djurarter har fått en hel del uppmärksamhet efter Australiens förödande skogs- och markbränder, vilar framtiden för den biologiska mångfalden nu på de hotade växtarternas axlar.

Bränderna förstörde hela ekosystem, och många års bevarandearbete för den biologiska mångfalden gick till spillo.

– Bränderna orsakar ett stort lidande. Flera decenniers naturvårdsarbete har gått upp i rök, säger Olle Forshed som är regnskogsansvarig på Världsnaturfonden WWF.

Omkring 11 miljoner hektar skog och mark brann i Australiens östra och södra delar mellan september 2019 till februari 2020. Det här motsvarar en yta lika stor som Bulgarien, eller en knapp tredjedel av Finland.

Skogar som redan brunnit ner, brann ner på nytt

Skogsbränder är ett naturligt förekommande fenomen i Australien, och i vanligt fall återhämtar sig naturen av sig själv efteråt.

Men den här gången var bränderna mera omfattande än vanligt och en del skogar som börjat återhämta sig efter att ha brunnit ner, brann ner på nytt efter en kort tid.

Vissa växtarter är beroende av bränder för att föröka sig eftersom de behöver hetta för att gro.

Men om bränderna återvänder innan plantan hunnit växa tillräckligt så kommer den inte att kunna föröka sig.

113 djurarter i akut behov av hjälp

Skogarnas återhämtning försvåras också av det massiva antalet djur som dog i bränderna. Den naturliga spridningen av frön och sporer är beroende av djur, som i vanligt fall hjälper till med det här.

Enligt en rapport som beställts av Australiens regering är 119 djurarter i akut behov av hjälp efter bränderna, och den här listan lär bli längre efter ytterligare undersökningar.

Minst 30 procent av arternas naturliga livsmiljöer har försvunnit, och vissa av arterna har förlorat nästan hela sitt habitat.

Forskare och Världsnaturfonden WWF uppskattar att över en miljard djur strök med i bränderna. De djurarter som drabbats värst är koalan, den lilla känguruarten vallaby, samt fåglar, fiskar och grodor.

Uppåt ett tiotal arter ligger i riskzonen för att helt utrotas.
Bland annat koalor, kängurur, borstsmygare, glansig kakadua och honungsfåglar kämpar för att överleva.

Olle Forshed, WWF

Räddningsarbetare Simon Adamczyk hjälper en koala undan bränderna på Kangaroo Island. Koalor räknas inte på nationell nivå som en hotad djurart men finns efter bränderna med på regeringens lista för arter i akut behov av hjälp.

I Australien krävs nu ett gediget arbete

Den australiska regeringen har inte hittills gjort sig känd för att ta väl vara på landets unika flora och fauna, men den har satt igång återhämtningsarbetet genom att lova 50 miljoner dollar (omkring 27 miljoner euro) till återhämtning av djurliv och livsmiljöer.

Även Australiens största räddningsorganisation för vilda djur WIRES är att räkna med. Organisationen samlade in 60 miljoner dollar (drygt 32 miljoner euro) i donationer under bränderna, och eftersom den har fått kritik för att hittills bara ha använt en bråkdel av pengarna, lär det finnas resurser kvar.

Men ingen kan ännu säga vad det står på den slutgiltiga prislappen för att rädda Australiens biologiska mångfald. Farhågorna är att pengarna som finns till förfogande just nu, bara kommer att räcka till en bråkdel av arbetet.

Många skogar har börjat visa tecken på liv igen. Men det kommer att ta årtionden för skogarna att återhämta sig.

Se video om paret som stannade hemma för att skydda sina kängurur under bränderna:

Australienskt par valde att stanna hemma och skydda sina kängurur när landet stod i lågor - Spela upp på Arenan

Källor: BBC, Guardian, Morning Herald Sun, WWF, ABC News

Diskussion om artikeln