Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HUS: En första coronapatient i intensivvård

Från 2020
Uppdaterad 16.03.2020 12:52.
Vårdares händer ses hantera intensivvårdsutrustning.
Bildtext Enligt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är 70-75 procent av intensivvårdsplatserna vanligtvis belagda.
Bild: Lehtikuva

En coronasmittad patient har för första gången flyttats till intensivvård vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, uppger distriktet i ett pressmeddelande.

Personen i fråga är i pensionsålder och har först vårdats en kort tid på vanlig sjukhusavdelning.

- Utgående från läget internationellt har det varit väntat att en del av de coronasmittade behöver intensivvård också här i Finland, säger intensivvårdens överläkare Ville Pettilä.

Enligt HUS orsakar coronavirussjukdomen COVID-19 hos en liten del av patienterna sådana akuta andningssvårigheter som förutsätter intensivvård.

Enligt sjukvårdsdistriktet är mellan 70 och 75 procent av dess platser inom akutvården kontinuerligt belagda.

HUSin tehohoidon linjajohtaja Ville Pettilä.
Bildtext Pettilä påminner om att 80 procent av patienterna upplever lindriga symptom och att endast några procent behöver intensifierad vård.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Ickebrådskande operationer kan få ge vika för intensivvård

I regionen Lomardiet i Italien har sjukvården varit mycket ansträngd på grund av coronaepidemin. Där har 450 av 2800 insjuknade behövt intensivvård och avdelningarna är fyllda till bristningsgränsen.

I Finland är situationen ännu långt ifrån lika påfrestad. Av de 40 första fallen behövde bara några få sjukhusvård.

- Det är bra att komma ihåg att ungefär 80 procent av patienterna upplever lindriga symptom och att endast några procent behöver intensifierad vård, påminner Pettilä.

Vid behov kan man också öka antalet intensivvårdsplatser.

- Vi kan bland annat senarelägga ickebrådskande operationer som kräver intensivvård då de utförs, säger överläkare Ville Pettilä.

Också övervakningsavdelningar, operationsavdelningar och uppvak kan enligt HUS omvandlas till intensivvårdsplatser om läget blir kritiskt.

Pettilä tillägger att HUS tills vidare inte behöver vidta sådana åtgärder.

82 intensivvårdsplatser och över 300 respiratorer

I HUS sjukvårdsdistrikt bor ungefär en och en halv miljon finländare och det finns 82 platser för tung intensivvård. Utöver det finns över 300 respiratorer.

Enligt Pettilä har man i hela Finland ungefär 7-8 intensivvårdsplatser per hundratusen invånare.

Det är lite mindre än i vissa andra delar av Europa men definitionen på intensivvård varierar också. I många länder räknar man sämre utrustade avdelningar med mindre personalresurser än i Finland som intensivvårdsplatser.

- I Finland innebär tung intensivvård att varje vårdplats har en egen intensivvårdare, säger Pettilä.

Sjukhusen i Finland samarbetar också och vid behov kan patienter flyttas till ett annat sjukvårdsdistrikt.

En patient får sjukhusvård då man inte klarar sig utan extra syrgas. Om en patient hamnar i respirator på grund av en luftvägsinfektion är situationen kritisk.

- Finland har tidigare klarat sig väl i behandlingen av till exempel svininfluensa. I medicinska publikationer framkommer att Finland då hade lägst dödlighet, säger Pettilä.

Diskussion om artikeln