Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen: Grundskolorna övergår till distansutbildning fram till 13 april, daghemmen håller öppet - nu råder undantagsförhållanden i Finland

Från 2020
Uppdaterad 16.03.2020 18:29.
Svenska Yle live: Regeringen informerar om coronavirusläget och vilka åtgärder man nu tar till - Spela upp på Arenan

Regeringen har beslutat om skarpa åtgärder för att Finland ska kunna bromsa coronasmittan. Skolorna stänger, en beredskapslag behövs, enligt regeringen.

Många har väntat på direktiv från hälsomyndigheterna kring skolorna, som är ryggraden i Finland. När man stänger dem är det mycket som stängs, betonade Li Andersson.

Statsminister Sanna Marin säger att regeringen inte längre eftersträvar nya arbetsplatser utan koncentrerar sig på att trygga de nuvarande.

Här kan du följa med rapporteringen från presskonferensen med liveblogg.

Det här är listan över åtgärder regeringen har beslutat om

Rekommendationer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Rekommendationer för den grundläggande utbildningen

Skolornas lokaler stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar nödvändiga beslut om elevspecifika specialarrangemang.

Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Rekommendationer för gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet och det fria bildningsarbetet

Läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt det fria bildningsarbetets utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Studentskrivningarna framskrider med komprimerad tidtabell

Tidtabellen för studentskrivningarna tidigarelades med beslut av Studentexamensnämnden och undervisnings- och kulturministeriet den 13 mars. Regeringens uppdaterade rekommendation ändrar inte beslutet.

Studentexamensnämnden har anvisningar för hur proven ordnas, så att man sörjer för en trygg arbetsmiljö för examinanderna och övervakarna.

Källa: Pressmeddelande från Undervisningsministeriet.

Övriga bestämmelser

 • Offentliga sammankomster med fler än tio personer begränsas och folk uppmanas att inte befinna sig i onödan på offentliga platser.
 • Statliga och kommunala museer stängs, likaså teatrar, Nationaloperan, kulturhusen, bibliotek, biblioteksbussar, Nationalarkivets kund- och forskningssalar, hobbyutrymmen, simhallar och andra sportanläggningar, ungdomsgårdar, klubbutrymmen, föreningslokaler, dagverksamhet för äldre, rehabilitering och arbetscentraler.
 • Besök på äldreboende och andra riskgruppers boenden förbjuds
 • Förbjuds utomstående besök på vårdinrättningar, vårdcentraler och sjukhus, utom då det gäller kritiskt sjuka personer eller barn eller personer i terminalvård.
 • Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn beordrar anställda till distansarbete om det går.
 • Över 70-åriga personer ska undvika kontakt med andra personer, detta gäller inte riksdagen, statsledningen eller kommunala förtroendevalda.
 • Resurserna för social- och hälsovården ökas både i den offentliga och privata vården. Icke-brådskande ingrepp skjuts upp.Den privata vården tas med.
 • Testkapaciteten för corona-test utökas. THL stöder regionerna här.
 • Arbetstidslagstiftningen för personalen som behövs blir fexibel gällande arbetstider och semestrar.
 • Vårdpersonal samt personal utbildad för den inre säkerheten kan kallas in på jobb enligt behov.
 • Människors rörelsefrihet kan begränsas utifall av hot mot liv och säkerhet.
 • För folkhälsan och den nationella hälsosäkerheten förbereds en stängning av Finlands gränser, enligt internationella förpliktelser.
 • Persontrafiken avbryts så fort som möjligt, utom för finländska medborgare och personer bosatta i Finland.Människor ska inte resa utomlands. Finländska resenärer ska återvända hem. Vid den norra och västliga gränsen tillåts arbetsrelaterade resor. Godstrafiken fortsätter som normalt.
 • Försvarsmakten säkrar läget och beredskapen i alla lägen. Andra myndigheter förbereder sig på att bistå enligt behov.

Källa: Fri översättning av pressmeddelande från statsrådet

Flera ministrar och experter deltog

De som deltog i presskonferensen var statsminister Sanna Marin (SDP), finansminister Katri Kulmuni (C), social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF), familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och undervisningsminister Li Andersson (VF) samt justitieminister Anna-Maja Henriksson.

På måndag eftermiddag fanns drygt 270 kända fall av coronaviruset i Finland. Men enligt THL:s generaldirektör Markku Tervahauta kan det egentliga antalet vara 20- eller 30-faldigt högre.

Diskussion om artikeln