Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Det finns ledamöter som kanske inte riktigt förstår sin roll" – var går gränsen för vad man får skriva som politiker?

Från 2020
Närbild på en laptop. På tangentbordet är två händer som lyses blåa av skenet från skärmen.
Bildtext Ska det finnas en viss kodex på nätet även för förtroendevalda?
Bild: Niklas Mäkinen / Yle

Allt fler kommuner ger anvisningar till sina förtroendevalda. Det välkomnas av Kommunförbundet som också tror att yngre personer småningom kommer att ändra debattklimatet på sociala medier.

- Det finns flera beslutsfattare som inte är helt förtrogna med hur sociala medier fungerar. Men det kommer säkert att förändras i och med att den yngre generationen är väl förtrogen med plattformarna, säger Ida Sulin, direktör för den svenska verksamheten vid Kommunförbundet.

Kimitoöns kommun behandlar som bäst en motion där skribenten önskar att kommunens förtroendevalda skulle gå in för gemensamma riktlinjer i sociala medier.

Sulin anser att det är bra att en allmän diskussion om politikers uppförande på sociala medier tas upp. Men enligt henne ska riktlinjerna inte bli för specifika utan mer fungera som en uppförandekodex.

Ida Sulin
Bildtext Ida Sulin anser att det är bra med en viss kodex för politiker som debatterar på sociala medier.
Bild: Kommuntorget

- När politiker sitter i sina mötesrum finns en ordförande som har skyldighet att se till att samtalen håller god ton och att ingen känner sig stött. Utanför mötesrummet är förtroendevalda mer ensamma och kan behöva lite vägledning. Politiker kan inte särskilja mellan det privata och offentliga, men alla är kanske inte medvetna om det, säger hon.

Så gott som alla kommuner och städer har någon form av kommunikationsanvisningar där det brukar ingå anvisningar om hur man använder sociala medier.

Tidigare har det främst gällt anställda men det börjar allt oftare även gälla beslutsfattare.

Kan man säga att sociala medier gjort folk mer intresserade av att följa med politiken?

- Jag vet inte om det är en bra sak, sociala medier har format samhället till ett mer populistiskt samhälle och det kan jag inte påstå att skulle vara en bra utveckling på något sätt, säger Sulin.

Nödvändigt med politiska diskussioner på nätet

SFP-politikern Hanna Guseff är den som lämnat in motionen. Hon har tillsammans med flera andra politiker känt att debattklimatet blivit utmattande.

- Vissa av kommunens ärenden upplever jag att har diskuterats i ganska osakliga former. Det här är ett problem och det syns att det finns ledamöter som kanske inte riktigt förstår sin roll, säger Guseff.

Samtidigt ser hon stora möjligheter att använda sig av sociala medier för att hänga med och för att diskutera aktuella ämnen.

- Det är absolut nödvändigt att föra en politisk debatt i sociala medier. Sen är det en annan femma att sociala medier är uppbyggda för något helt annat än för komplexa djupa diskussioner, säger Guseff.

Hanna Guseff.
Bildtext Hanna Guseff tycker vissa förtroendevalda går över gränsen för hur man borde bete sig på sociala medier.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Hanna Guseff anser att Kimitoöns kommun kunde lära sig av de städer och kommuner som redan gått in för att ge riktlinjer till sina förtroendevalda.

- Vissa diskussioner tar aldrig riktigt slut och har varit ganska utmattande och uttröttande för beslutsfattare. På sätt och vis leder det nog kanske till mer skada än nytta för kommunen på många sätt, säger hon.

Sociala medier inte gjorda för djupa frågor

Jörgen Lindroos skrev förra veckan i en insändare till Åbo Underrättelser hur han känner sig mobbad av en del beslutsfattare på ön, vilket gör Guseff besviken.

- Jag kan inte acceptera att fullmäktigeledamöter uttrycker sig osakligt mot invånare, säger Guseff.

Kimitoöns kommunpolitiker har haft många tuffa ärenden på sitt bord de senaste åren. Beslutet kring vindkraften på ön har varit en riktig långkörare som till slut delade politikerna helt och hållet.

Social- och hälsovårdsreformen har fördröjt beslutsprocessen kring bland annat äldreboendet Almahemmet. Almahemmet renoverades för över en halv miljon euro, tills det evakuerades på några dygn.

Skärmdump av en nätdebatt mellan olika lokalpolitiker där man skäller ut varandra.
Bildtext Skärmdump på en diskussion mellan en förtroendevald och en invånare på Kimitoön.
Bild: Skärmdump

Statsandelar minskades väsentligt samtidigt som många industrier på ön lades ned, vilket kommunens ekonomin har lidit av. Men Guseff ser en fara med att komplexa ärenden förenklas på sociala medier.

- Plattformarna och algoritmerna är gjorda för ganska lättsamma och korta ärenden medan politiska beslut är ganska svåra att förklara på till exempel 140 tecken, som är begränsningen för Twitter. Så det blir lätt så att man gör vissa gråa nyanser svartvita för att det ser bättre ut, säger hon.

Motionen är då inte ytterligare en reaktion från SFP för att man känt sig utsatt?

- Jag har lämnat in motionen utgående från mitt eget perspektiv. Men många andra politiker säger också att det är ett mycket hårdare och svårare klimat än det varit förut. Det är det som ligger bakom min tanke och har inget att göra med min partibok, säger Guseff.

Diskussion om artikeln