Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Få polska ungdomar vill tillbaka hem till Polen trots att ekonomin går strålande bra

Från 2020
Uppdaterad 26.04.2020 10:49.
Maciek Pilasiewicz står på huvudgatan i den polska staden Gdansks Gamla stad och ser ut att känna sig utanför.
Bildtext Maciek Lukas Piłasiewicz känner sig inte välkommen hem i den polska staden Gdańsk.
Bild: Gustaf Antell

Polens konservativa regering säger att dess politik leder till att allt fler polacker flyttar tillbaka till Polen. Egentligen har återflyttningen varit stor i över tio år, men ungdomar vill inte komma tillbaka.

Jakten på en ung återinvandrare, som har vuxit upp i väst och nyligen flyttade tillbaka till sina rötter i Polen, hör till de besvärligaste uppgifterna i min journalistiska karriär - men nu är målet nått.

Jag möter cykelbudet Maciek Lukas Piłasiewicz i staden Gdańsk i norra Polen. Det är ett extraknäck eftersom han har framtidsdrömmar.

Parallellt studerar Piłasiewicz på Politechnika Gdańska, stadens tekniska universitet. Gdańsk är känd som landets kanske mest politiskt liberala stad, men Piłasiewicz är inte övertygad.

Gdańsk har en över 1300 år gammal historia som fiskarby och hamnstad - här en kaj med arkitektur från flera olika sekler.
Bildtext Gdańsk har en över 1300 år gammal historia som fiskarby och hamnstad - här en kaj med arkitektur från flera olika sekler.
Bild: Gustaf Antell

Nordöstra England var betydligt muntrare än det här.

- Jag har kommit från ett land fullt av OS-mästare till ett land där alla röker och dricker, säger han. Ingen har några ambitioner här.

Ingen har några ambitioner här. De flesta verkar vara helt ok med att en elit som bryter mot alla lagar och regler har tagit makten i landet

― Maciek Lukas Piłasiewicz, återflyttare

- Jag tycker inte att det polska samhället är tolerant mot oss polacker som flyttar hem från utlandet. Jag har inte träffat några återflyttare som är lyckliga och känner sig väl emottagna här, säger Piłasiewicz.

Han kom tillbaka som 25-åring, efter tolv år i Storbritannien. Han flyttade tillbaka tillsammans med sin syster, medan föräldrarna inte i dag bor i Polen.

Enligt Piłasiewicz saknar han samhällsengagemanget och omtanken om andra mänskor som är vardag i Storbritannien.

- De flesta verkar vara helt ok med att en elit som bryter mot alla lagar och regler har tagit makten i landet.

Jag tycker inte att det polska samhället är tolerant mot oss polacker som flyttar hem från utlandet

― Maciek Lukas Piłasiewicz

Under de senaste knappt tio åren har den omtalade emigrationen från Polen minskat, samtidigt som ungefär hundratusen polacker per år återvänder, enligt Eurostat.

Siffran varierar dock från år till år; 2009 flyttade rekordmånga polska medborgare, 142 000, till Polen. 2014 var motsvarande siffra bara 85 000 och de senaste siffrorna från 2018 blev 120 000 personer.

Få unga kvinnor attraheras av dagens Polen

- Många migranter som kommer tillbaka understryker att det inte känns som att "komma tillbaka". Det är snarare en ny migration, säger Weronika Kloc-Nowak, migrationsforskare på Centret för migrationsforskning vid universitetet i Warszawa.

Särskilt ungdomar och i synnerhet de som inte har barn är ointresserade av att återvända till Polen.

- Speciellt unga kvinnor vill inte flytta tillbaka till ett konservativt land där till exempel deras reproduktionsrätt kan påverkas av regeringens beslut, säger Kloc-Nowak.

Å andra sidan vill många unga män bort från liberala väst

Det finns förstås ungdomar, fler män men också vissa kvinnor, som har återvänt uttryckligen för att de vill bo i ett konservativt samhälle.

De är så pass få att forskarna inte har någon klar bild av deras motiv, men i bland annat de statsstyrda medierna har Kloc-Nowak sett intervjuer med också sådana återflyttare.

En tredje grupp ungdomar som kommer tillbaka är de som inte planerar att stanna länge. Polen ligger centralt i Europa och ett bra jobb i hemlandet kan vara en språngbräda för en karriär i väst.

Morgonmöte på Centret för migrationsforskning vid universitetet i Warszawa, Polen.
Bildtext Weronika Kloc-Nowak lyssnar på en kollega på morgonmötet på Centret för migrationsforskning vid universitetet i Warszawa. Migrationsforskning är ett knepigt forskningsområde inom Schengen eftersom folk kan röra sig som de vill och ofta slarvar med byråkratin.
Bild: Gustaf Antell

Kloc-Nowak betonar gång på gång att migrationsfrågor i ett i grunden öppet samhälle som Schengenlandet Polen alltid är både svårforskade och resultaten är svårtolkade.

Polen har över 35 miljoner invånare och är delat så att politiskt konservativa och liberala bor på olika ställen. Det är möjligt att det finns fler återflyttare utspridda i landet än forskarna känner till.

I min bekantskapskrets och av mina vänninnor har många fortfarande en längtan att flytta bort från det konservativa polska samhället - nästan ingen jag känner har kommit tillbaka

― Magdalena Bońkowska, återflyttare som jobbar på International American School i Warszawa

- Det finns multinationella företag som etablerar kontor i vissa attraktiva regionala knutpunkter, som Krakow, Wrocław och Gdańsk, och de jobben verkar dra till sig återflyttare, säger Kloc-Nowak.

Förutom de städerna flyttar många till Warszawa.

Eftersom många av de återflyttare som idag bor i de här städerna har sina rötter på landsbygden eller i mindre orter är det logiskt att anta, men inte klart, att antalet återflyttare utanför storstäderna är få.

- Men trots att lönerna i de här knutpunkterna är bra räcker de inte för dem som vill att mannen försörjer familjen och kvinnan tar hand om hemmet, säger Kloc-Nowak.

"Jag måste hitta en ny miljö"

- Jag kom hit från England för att min syster köpte mark, jag vill hjälpa henne att komma igång här, säger Maciek Lukas Piłasiewicz. Jag ville veta hurdant Polen egentligen är.

Men nu vet han att det land där han levde sina första tolv år inte är för honom.

- Jag måste hitta en ny miljö, jag känner att jag kommer att flytta härifrån i något skede.

Sedan gör han något som avslöjar att han inte har varit tonåring i Polen. Han sätter cykelhjälmen på innan han cyklar i väg.

Maciek Lukas Piłasiewicz har hjälm på när han cyklar genom den polska staden Gdansk.
Bildtext Maciek Lukas Piłasiewicz har hjälm på när han cyklar genom Gdańsk.
Bild: Gustaf Antell

Diskussion om artikeln