Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Söderkulla nya skola planeras byggas invid Sipoonlahden koulu på Fröken Miilis väg

Från 2020
Sipoonlahden koulu i Sibbo, Söderkulla
Bildtext De svenskspråkiga eleverna får en egen skola invid det finska skolkomplexet.
Bild: Yle/Sune Bergström

Den nya svenskspåkiga skolan i Söderkulla planeras byggas vid Fröken Miilis väg. Skolan för lågstadium och förskola beräknas bli klar 2024.

Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt på sitt möte i måndags att den nya fastigheten för Söderkulla skola byggs som en tvåserieskola vid Fröken Miilis väg.

- Det här alternativet var det enda som alla kunde enas om. Förslaget att bygga skolan vid Kompassgränden skulle inte ha fått majoritet, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP).

Vid mötet röstade kommunstyrelsen också ner kommundirektören Mikael Grannas motförslag med 11-0. Grannas förslag hade bland annat omfattat en nybyggd flygel i Sipoonlahden koulu.

Söderkulla skola
Bildtext I höst överger eleverna skolfastigheterna på Lärdomsvägen för gott.
Bild: yle/Jeanette Winberg

Eleverna vid Söderkulla skola flyttar in i Sipoonlahden koulu till hösten där två av åtta lärobyar har reserverats för de svenskspråkiga eleverna.

Följande steg innebär att en ny skolbyggnad planeras och byggs invid Sipoonlahden koulu. Den nya Söderkulla skola får en egen gårdsplan, infart och parkering.

Enligt planerna byggs en tvåserieskola, med lågstadium och förskola i samma byggnad. Eleverna ska dela gymnastiksal i Sipoonlahden koulu där också språkbadsverksamhet inleds hösten 2021.

Söderkulla skola inklusive förskolan har cirka 200 elever och antalet elever har ökat gradvis.

Det finns för närvarande ingen språkbadsskola i södra Sibbo. Barnen som deltar i språkbadsförskoleundervisning är i dag tvungna att fortsätta sina studier i Nickby när de börjar sin skolstig.

Sipoonlahden koulu och daghemmet Miili i Sibbo, Söderkulla
Bildtext Den nya skolbyggnaden byggs invid Sipoonlahden koulu.
Bild: Yle/Sune Bergström

- Enligt budgetplanen ska den nya svenskspråkiga skolan vara klar 2024, men oväntade händelser i ekonomin kan skjuta upp projektet med något år, säger Lindqvist.

Avsikten är att projektplanen för den nya skolfastigheten färdigställs under det här året.

Två möjligheter

Två alternativ utreddes som möjliga framtida placeringar för skolan: Kompassgränden och Fröken Miilis väg.

Ur en pedagogisk synvinkel ansågs båda alternativen lika bra. Synergifördelarna är ändå flera om skolan placeras vid Fröken Miilis väg, till exempel på grund av mångsidiga idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen motiverade också sitt beslut med att skollokalerna blir cirka 1,5–2 miljoner euro förmånligare när de byggs vid Fröken Miilis väg.

Föräldrarna är besvikna

Enligt Hanna Hörhammer, ordförande för Söderkulla Hem och Skola, är föräldrarna beskvikna. De flesta har stött förslaget att den nya skolan byggs på Kompassgränden.

- Jag är nog jättebesviken, men vi har gjort det vi har kunnat. Det visar att det är pengarna som styr eftersom de gick emot vad föräldrarna, personalen och bildningssektorn ansåg, säger Hörhammer.

Diskussion om artikeln