Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Jonas Jungar: Pålitlig information, sällskap och omsorg - så här säkerställer Svenska Yle att ni får det ni behöver under denna exceptionella tid

Från 2020
Uppdaterad 19.03.2020 19:54.
Jonas Jungar, chef för kvalitetskontroll och publikdialog på Svenska Yle
Bildtext Jonas Jungar är chef för kvalitetskontroll och publikdialog på Svenska Yle.

“Finland stänger nu sina gränser”. På motorvägen på väg in till redaktionen en morgon slår det mig hur overkligt det faktiskt låter då nyhetsuppläsaren i 7:ans nyheter på Yle Vega yttrar de smått historiska orden. Det här är ju sådana extrema krissituationer som vi bara övar för - nu händer det på riktigt, tänker jag för mig själv.

Inte ens den mest luttrade nyhetsjournalist har kunnat låta bli att nypa sig i armen under de senaste dagarna. Sker det här på riktigt?

Men samtidigt är det här något vi har beredskap för, och något som vi regelbundet övar.

Den skyldigheten är faktiskt lagstadgad. Paragraf 7 i Lagen om Rundradion slår fast att vi ska “förmedla myndighetsmeddelanden (...) och ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under undantagsförhållanden”.

Därför finns också Yles operativa personal med på den lista över centrala samhällsfunktioner som bör upprätthållas i tider som dessa.

Och därför har det pågått en febril verksamhet på Svenska Yle under den senaste veckan, då hela det redaktionella maskineriet har rustats och omorganiserats för att kunna förmedla information också om en stor del av oss skulle insjukna.

Nyckelpersonal har placerats på olika ställen, mängder av redaktionellt arbete sköts på distans, tekniken har uppdaterats, intervjuer görs i mån av möjlighet per telefon, sändningsscheman har stuvats om, specialprogram satts in och så vidare.

Informationsförmedlingen ska inte lida även om samhället i övrigt stänger ner, tvärtom: den ska fortgå med desto större intensitet och exakthet.

I tider som dessa är pålitligheten och trovärdigheten a och o, och det är det som vi allra mest värnar om just nu.

När detta någon dag har lugnat ner sig, kommer både myndigheterna och medierna med säkerhet att beskyllas för att antingen ha överreagerat eller för att ha underskattat riskerna.

Men det är tydligt att det nu är de etablerade, ansvarsfulla medierna som folk trots allt tyr sig till då det riktigt gäller. Vi har haft aldrig tidigare skådade publiksiffror i alla utgivningskanaler (tv, radio, webb).

Under måndagen (16.3) hade vi till exempel närmare en miljon (!) sidvisningar på våra webbartiklar.

Samma publiktillströmning gäller också andra public service-aktörer som BBC.

De högljudda röster som annars misstror och misstänkliggör så kallade mainstream-medier har varit påfallande tysta under dessa dramatiska dagar.

Informationsförmedlingen ska inte lida trots att samhället i övrigt stänger ner, tvärtom

Coronakrisen är ändå inte bara hektiska nyhetsflöden. Det är också fråga om liv som ska levas, om en vardag som måste fortgå. Vi vill vara med er i den vardagen och göra den så dräglig och hanterlig som möjlig trots alla begränsningar.

Därför har vi satsat mycket på att t.ex. paketera förslag på tidsfördriv på Yle Arenan för dem som tvingats i karantän eller på att sammanställa material för distansstudier för skoleleverna. Vi vill gärna också lyfta fram exempel på den fina omsorg som folk nu känner för varandra, och vi försöker samla nyttiga tips för hur vi tillsammans bemästrar en annorlunda vardag.

De högljudda röster som misstänkliggör så kallade mainstream-medier har varit påfallande tysta under dessa dramatiska dagar

Vi har också gjort information om regeringens åtgärder på finlandssvenskt teckenspråk, och gör sedan tidigare nyheter på lätt svenska för de grupper i samhället som inte nödvändigtvis har förutsättningar att ta till sig den vanliga nyhetsrapporteringen.

Vi inser också att den mer åldersstigna (och nu mest utsatta) delen av befolkningen ofta tyr sig till radio som främsta informationskälla, och funderar därför mycket på hur vi där betjänar på bästa möjliga sätt. Inte bara i form av nyheter, utan också som ett tryggt sällskap i ett läge då många kanske känner sig mera ensamma än annars.

Med tanke på den framtida historieskrivningen och forskningen kring det som nu händer,samarbetar vi också med Svenska litteratursällskapet i Finland som samlar in folks berättelser kring coronakrisen. Vi för också diskussioner med kulturfältet om hur vi med gemensamma krafter kunde lyfta den finlandssvenska kulturen.

Begreppet “public service” är ganska abstrakt, men det får förhoppningsvis en tydligare innebörd just i undantagssituationer som denna. Det är det här det handlar om, om att vara som det heter “i allmänhetens tjänst”.

Vi hoppas att vi lyckas leva upp till de höga förväntningar du har rätt att ställa på oss.

Skribenten är chef för kvalitetskontroll och publikdialog på Svenska Yle.

Diskussion om artikeln