Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Placeringsexperten Jannica Fagerholm om den ekonomiska krisen: "Vi har drabbats av en större slägga än vad någon kunde förvänta sig"

Från 2020
Jannica fagerholm gäst hos Daniel Olin
Bildtext Styrelseproffset Jannica Fagerholm gästar Daniel Olin lördag 21.3 2020. Det blir en del diskussioner rörande den ekonomiska kris som följt på coronapandemin.
Bild: Barbro Ahlstedt

Coronapandemin har orsakat en ekonomisk kris vars omfattning få har kunnat förutspå. Placeringsexperten och styrelseproffset Jannica Fagerholm har från styrelserummen sett hur flera av landets stora bolag har drabbats och hur de har hanterat situationen.

Placeringsexperten, vd:n och styrelseproffset Jannica Fagerholm erkänner att hon inte sovit bra den senaste tiden. Men det är inte de sjunkande börskurserna som oroar henne allra mest.

- Efter att ha varit med så länge som jag har varit så vill jag framhålla att det viktiga nu är att vi säkerställer att samhället fungerar och att väsentliga funktioner i samhället får det stöd de behöver, slår hon fast.

Vid sidan av att fungera som vd för Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse har Fagerholm flera tunga styrelseuppdrag inom näringslivet.

Porträtt på Jannica Fagerholm
Bildtext Sen 2010 har Jannica Fagerholm fungerat som vd för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.
Bild: Privat

Hon är bland annat viceordförande i Sampos styrelse, styrerelsemedlem i Kesko, Solidium och Teleste. Dessutom styreleseordförande för Hanken.

Med sin erfarenhet säger hon att det svårt för företag att förbereda sig för kriser i den omfattning som vi har drabbats av nu. Dessutom är det för tidigt att sia om de samhälleliga följderna av coronapandemin.

- Vår ekonomi har drabbats av en total chock och vi vet inte vad det här får för konsekvenser. Det vi vet är att många företag mår väldigt dåligt och mindre företag kan hamna i en akut kassakris och det här kan ske ganska fort, säger hon.

Hon nämner turismen, hotell- och restaurangnäringen som extra utsatta, men också i andra branscher kommer vi antagligen få se likviditetskriser framöver, menar hon.

Långtgående konsekvenser

Fagerholm anser att Finlands regering har agerat i helt rätt ordning.

- Först har de säkerställt att samhället fungerar och sen har de funderat på hur de kan underlätta för företagen, säger hon.

De stödpaket som är på kommande anser hon vara helt avgörande för företagens framtid, men de kommer inte att lösa problemen över en natt.

- Det är inte någon lätt uppgift att sålla fram vem som ska få stöd. Vi står inför en enorm utmaning för att hålla så många företag som möjligt på fötterna, säger hon.

Hur långtgående konsekvenserna av coronapandemin har för ekonomin är något som Fagerholm varken kan eller vill sia om. Men klart är att de realekonomiska följderna kommer med en fördröjning.

Hon blickar ändå svagt hoppfullt mot Kina där produktionen har kommit igång igen, trots att flera fortfarande är drabbade av coronaviruset.

- Det är kanske det vi kan hoppas på, att vi lyckas hålla balansen mellan hur långvarig epidemin blir och hur vi kan återgå till något som påminner om normala förhållanden.

- Dessvärre tror jag att det kommer ta längre tid än vad de flesta hoppas på, funderar hon.

Coronapandemins konsekvenser för Finlands ekonomi

I dagsläget kräver Fagerholms styrelseuppdrag lite mera tid än vanligt, då storbolagen bland annat har tusentals anställda som ska skyddas från smitta.

Styrelsens roll i kristider är att stötta den operativa ledningen.

- Nu är det krishantering! Det är frågan om att fokusera på de allra väsentligaste funktionerna och kassahanteringen. Sen får man börja kolla på lönsamhet på längre sikt och hur man ska komma vidare, berättar hon.

Finlands bank förutspår en recession, men enligt Fagerholm är det för tidigt att säga om det handlar om en tillfällig ekonomisk nedgång eller en långvarig recession, något som kommer vara avgörande för hur storbolagen kommer återhämta sig efter coronapandemin.

En klen tröst för aktiesparare

Sen coronapandemins utbrott har det skett historiskt stora kursfall på Helsingforsbörsen. Fallen har varit större än under finanskrisen 2008. Fagerholm betonar att det har skett en del förändringar på aktiemarknaden sen den föregående ekonomiska krisen.

- Det är en klen tröst för aktiesparare, men i dag har vi väldigt mycket av det som kallas algoritmhandel. Det vill säga att det är datorer som handlar som har vissa limiter och signaler som de följer, vilket leder till att kursfluktuationerna kan bli alldeles fruktansvärda. Något vi sett de senaste dagarna.

Fagerholm menar att kursfallen inte nödvändigtvis beror på att stora institutionella placerare överger skeppet och säljer sina aktier.

- Min uppfattning hittills har varit att ganska många pensionsbolag, stiftelser och andra långvariga placerare sitter och håller i sig i båten, säger hon.

Hennes råd till placerare är att vänta tills ekonomin har återhämtat sig, för hon tror inte att det handlar om bestående förändringar.

- Det här är inte världsslutet! Människor har en fantastisk förmåga att komma tillbaka, och det tror jag att vi kommer att göra också i det här fallet.

Placeringsexperten och vd:n Jannica Fagerholm talar om ekonomins djupdykning - Spela upp på Arenan

Beredskap för framtida kriser

- Jag tror att många kommer fundera över vad man kan göra i framtiden för att inte hamna i liknande situationer.

I de styrelser Fagerholm sitter med i har de haft scenarion för att samhället drabbas av ett virus och vad det här skulle innebära för olika funktioner inom bolagen.

Porträtt på Jannica Fagerholm
Bildtext Efter att Jannica Fagerholm lämnade bankvärlden 2010 har hennes styrelseengagemang ökat. Inom näringslivet är hon med i flera storbolags styrelser, bland annat Sampo, Kesko och Teleste.
Bild: Niklas Gerkman

Det här betyder inte att de kunde ducka för coronapandemin, då man enligt Fagerholm inte kan öva på sånt.

- Sen visar det sig att det är svårt att vara helt förberedd, men det är klart att det funnits planer för att folk ska kunna jobba hemifrån och att väsentliga funktioner ska kunna separeras från varandra.

Att vara förberedd är enligt Fagerholm en del av en ansvarsfull företagsledning, men oavsett hur väl förberedda man nu var så tror hon att många överraskades av coronapandemins framfart.

- Vi har drabbats av en större slägga än vad jag tror någon riktigt kunde förvänta sig.

Politik eller näringsliv?

Vid 59-års ålder är Fagerholm en självklar del av flera bolagsstyrelser och räknas till en av de mest inflytelserika personerna i Finland. Men det var inte självklart att det skulle bli så för henne.

- Jag blev nästan politiker innan jag sadlade om och begav mig in i näringslivet, berättar hon.

Ung Jannica Fagerholm på scoutläger
Bildtext Det var i scouterna som Jannica Fagerholm hade sina första förtroendeuppdrag. Här på läger med sin syster Catarina.
Bild: Privat

Redan under skolåren var hon aktiv i elevkåren, något som följde henne genom universitetsstudierna när hon var aktiv i Svenska Handelshögskolans Studentkår.

Politiken har hon även i släkten, med sin farfar Karl-August Fagerholm som fungerat som Finlands statsminister i tre perioder. För Jannica var farfadern inte en socialdemokratisk politiker eller statsman, han var rätt och slätt "faffa" för henne.

Jannica Fagerholm konfirmeras
Bildtext Farföräldrarna uppvaktar Jannica Fagerholm på konfirmationsdagen.
Bild: Privat

Det var först när hon blev äldre som hon insåg att han haft en väldigt betydande roll, men de pratade inte politik förrän hon själv blev politiskt aktiv i Svensk Ungdom. Diskussionerna innehöll inga politiska motsättningar trots att de hörde till olika partier.

- Han förstod att jag valde Svenska folkpartiet framom Socialdemokraterna, då Finland befann sig i ett annat skede än när han blev socialdemokrat, minns Fagerholm.

Under den tid när Fagerholm ägnade sig åt politik så hann de diskutera en del och i dag ser hon att farfadern lämnade ett politiskt avtryck även på henne.

- Det är säkert därifrån jag har fått den starka känslan jag har av att det måste finnas balans i samhället, och i den balansen är den offentliga sektorn en stöttepelare som man måste kunna lita på.

Det här är något som lugnar henne i dag.

- Inte minst nu ser vi det att det är väldigt viktigt att vi kan lita på våra beslutsfattare och på den information de ger oss, säger hon.

Jannica Fagerholm är gäst i Daniel Olins studio lördag 21.3 på Yle Arenan, söndag 22.3 kl. 20.00 i Yle Fem och på måndag 16.3 på Yle Vega kl. 19.22.

Diskussion om artikeln