Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finlands Bank: Finland går in i en recession i år på grund av coronaepidemin

Från 2020
Finlands Banks logo mot en trävägg.
Bildtext Bankens scenarier bygger på antagandet att effekterna av pandemin är övergående och den finländska ekonomin återvänder mot slutet av året till tillväxtbanan.
Bild: Jari Kärkkäinen/Yle

Finlands Bank uppger att landets bruttonationalprodukt kommer att minska med 1,5–4 procent i år till följd av coronaviruspandemin och det försämrade konjunkturläget.

I går meddelade Näringslivets forskningsinstitut Etla att de bedömer att Finlands bnp kommer att krympa 1 till 5 procent i år på grund av coronavirusutbrottet.

Samtidigt visade en EK-enkät bland företagarna att 40 procent tror att de står inför permitteringar eller uppsägningar.

Enligt Finlands Bank blir den ekonomiska tillväxten tydligt negativ i år på grund av en kraftig nedgång i exportefterfrågan.

Om också hushållens konsumtion sjunker markant och de inhemska produktionskedjorna bryts till följd av pandemin, kan recessionen fördjupas ytterligare, bedömer banken.

Två möjliga scenarier för ekonomin

Finlands Bank börjar ge ut interimsprognoser för den finländska ekonomin två gånger om året, på våren och på hösten. I interimsprognoserna uppdateras utsikterna för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och inflationen i Finland.

I den första prognosen presenterar banken två scenarier för vilka konsekvenser pandemin kan ha för den finländska ekonomin.

Scenarierna ger en preliminär uppskattning av den ekonomiska utvecklingen i Finland i ett läge där landet står inför en recession men det ännu inte är möjligt att förutspå hur djup recessionen blir, uppger banken.

Nästan tomt köpcenter i Helsingfors.
Bildtext Köpcentren har tömts på grund av coronaviruset.
Bild: Lehtikuva

I det första scenariot sprids coronaviruset till alla de viktigaste ekonomiska regionerna i världen och Finlands ekonomi krymper med 1,5 procent, huvudsakligen till följd av den kraftigt försvagade exportefterfrågan. I detta scenario lyckas man begränsa pandemins inverkan på den ekonomiska tillväxten.

I det andra scenariot antas dessutom att hushållens konsumtion minskar betydligt och inhemska företags produktionskedjor bryts också till följd av omfattande inhemska begränsningar.

"Det svagare scenariot allt sannolikare"

Finlands Bank uppger att storleksordningen av effekterna baserar sig på statistiken över utvecklingen i Kina under första halvåret, eftersom annan ekonomisk statistik som skulle spegla effekterna av coronaviruset ännu inte finns att tillgå.

Enligt detta scenario krymper den finländska ekonomin med cirka 4 procent i år. Då situationen förändras snabbt och coronapandemin fortsätter att breda ut sig, ter sig en utveckling i linje med det svagare scenariot allt sannolikare, uppger banken.

Tillväxten sackade redan ifjol

Finlands Bank påminner om att redan utgångsläget för den finländska ekonomin för detta år var svagt redan utan effekterna av coronaviruset.

Tillväxten saktade in i fjol och krympte rent av markant under sista kvartalet, uppger banken. Trots en gynnsam utveckling av köpkraften och stigande lönsamhet för företagen blev den privata konsumtionen dämpad och de privata investeringarna krympte.

Bankens scenarier bygger på antagandet att effekterna av pandemin är övergående och den finländska ekonomin återvänder mot slutet av året till tillväxtbanan.

En förutsättning för en sådan relativt snabb återhämtning är att de policyåtgärder som sätts in med anledning av den plötsliga inbromsningen i början av året lyckas förhindra att företag går i konkurs och arbetslösheten ökar.

Konkurserna har ökat i år

Enligt Statistikcentralen har konkurserna ökat med över 20 procent i januari-februari. Under den tiden inleddes 552 konkursprocesser, vilket är 95 fler än samma tid året innan.

Personalstorleken vid de företag som sökt konkurs i början av året var 10,9 procent större än året innan.

Konkursernas antal ökade inom alla centrala branscher, förutom handels-, transport- och lagringsbranscherna.