Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaviruset slår hårt mot österbottniska företag – våg av permitteringar och uppsägningar att vänta

Från 2020
Replotbron
Bildtext Hur ska det gå för den österbottniska turistnäringen i år? Branschen hör till dem som drabbas allra hårdast av coronaviruspandemin.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

De österbottniska företagen drabbas hårt av coronaviruspandemin och många kommer att tvingas anpassa sin verksamhet. Det visar handelskamrarnas nationella enkät.

Nästan en tredjedel av knappt 4000 företag som besvarade handelskamrarnas nationella enkät upplever att
sannolikheten för en konkurs har ökat betydligt på grund av coronavirusepidemin.

Mer än hälften av företagen rapporterar att permitteringar eller uppsägningar är sannolika under de följande två månaderna.

Tufft läge också i Österbotten

Oron är stor också bland företagen i Österbotten.

94 procent av Österbottens handelskammares medlemsföretag meddelar att pandemin påverkar deras verksamhet.

Handelskammaren skriver i ett pressmeddelande att det råder tvärstopp i ekonomin runtom i världen. Både utbud och efterfrågan påverkas kraftigt då människor sätts i karantän och skolor och serviceföretag stängs.

Detta minskar utbudet av arbete och leder till produktionstopp. Epidemin syns också som minskad efterfrågan på service, särskilt inom turismen, men även för restauranger och övriga fritidstjänster.

På nationell nivå uppger drygt 30 procent av företagen att risken för en konkurs har ökat markant. De österbottniska företagen uppger inte fullt lika höga siffror, men trots allt har ändå 22 procent av de företag som besvarade enkäten meddelat att risken för konkurs har ökat märkbart.

Bland de österbottniska företagen uppger nästan en fjärdedel att de kallat till samarbetsförhandlingar eller varslat om permitteringar. Mer än hälften av företagen i Österbotten uppskattar att de inom de närmaste två månaderna blir tvungna att säga upp eller permittera personal.

- I det här skedet är det redan klart att på grund av minskad efterfrågan så måste företagen anpassa sina kostnader så att en konkursvåg ska kunna undvikas, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Syns redan i omsättningen

Coronavirusepidemin har redan påverkat företagens omsättning negativt. Mer än 90 procent av företagen förväntar sig att de negativa effekterna realiseras under de följande två månaderna. Situationen är den samma även i Mellersta Österbotten och Österbotten.

- Många av våra livskraftiga företag lider av ett tillfälligt stopp i kassaflödet, vilket riskerar företagets fortsatta verksamhet. Nu är det viktigt att vi alla i vår vardag agerar så att vi inte slutar konsumera eller använda oss av tjänsterna i regionen, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Händer håller om en kopp kaffe (cappucino)
Bildtext I många företag syns redan en klart minskad omsättning, inte minst inom restaurangbranschen.

Företagen efterlyser fler åtgärder för att klara krisen. Man vill bland annat se förlängda betalningstiderna för skatter och arbetsgivaravgifter, snabba finansieringsinstrument vid en eventuell kassakris för alla företag oberoende av storlek. Samtidigt vill man kunna genomföra permitteringar och samarbetsförhandlingar i snabbare takt och så efterlyser man att staten tar större ansvar för de kostnader som uppstår till följd av sjukfrånvaro.

3800 finländska företag har svarat på enkäten. Från Österbottens handelskammares område svarade 241 företag på enkäten.

Diskussion om artikeln