Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Tänk om vi kunde visa samma beslutsamhet när det gäller klimatet som vi visar när det gäller virus

Från 2020
Uppdaterad 19.03.2020 10:50.
projicerad text på Kiasma: Vaadimme että Suomi siirtyy sanoista tekoihin ja Fortum sulkee Uniperin hiilivoimalan
Bildtext Elokapina protesterar mot Fortums köp av kolkraftverk i Tyskland.
Bild: Elokapina

Inga stora massdemonstrationer, inget blockerande av gator. Men ändå känslan av att tiden tar slut.

Miljöorganisationerna tvingas hålla sig till sociala medier för att visa att de ingalunda har glömt klimatet trots den rådande pandemin.

På Greenpeace tvingas man avstå från alla större demonstrationer, dels för att de är förbjudna och för att folks tankar upptas av pandemin.

Naturen ger lugn

Men på samma gång fylls skogsstigarna av folk som söker motion och tröst i naturen när alla offentliga inomhusaktiviteter är stängda.

Beslutsfattarna tar svåra beslut för att lösa krisen och folk är redo att hjälpa varandra.

- Det ger ju hopp. Det här är en liten fingervisning om vad man kunde göra också när det gäller klimatkrisen, säger Juha Aromaa, informationschef på Greenpeace.

I praktiken betyder det att klimatarbetet har flyttat till sociala medier. Där finns många människor nu när de kanske inte kan lämna sitt hem.

Hurdan bestående förändring den här situationen kan leda till är svårt att säga.

- Någon bestående förändring kommer det säkert. Man talar om stora ekonomiska åtgärder som vi inte sett sedan andra världskriget. Vi vet inte hur de här pengarna kommer att användas, men vi ser hur sårbar vår ekonomi är och vi kommer säkert att bygga någonting som är mer hållbart, säger Aromaa.

En kris löser inte en annan

Finland kommer att gå in i en recession på grund av Coronaviruset och beredskapslagens konsekvenser. Men man kan inte lösa en kris med en annan kris.

Utsläppen har minskat drastiskt till exempel i Kina och Italien. Och på kort sikt är det en bra nyhet. Men ur miljöns synvinkel är det viktigt att de pengar som sedan används för att få igång ekonomin inte används till att stöda gamla system med fossila bränslen.

Juha Aromaa informationschef på Greenpeace
Bildtext Juha Aromaa hoppas krisen kan föra med sig en klarare medvetenhet om vår sårbarhet.
Bild: yle/Anna Dönsberg

- Det bästa skulle vara om länder skulle dra nytta av möjligheten att göra mera strukturella förändringar. På så sätt skulle krisen kunna leda till något gott, säger Aromaa.

Man kunde tro att ett sämre ekonomiskt läge kunde leda till mindre konsumtion. Men det finns inget sådant samband enligt Aromaa. Det beror på hurdan ekonomin är.

Den kan bygga helt på fossila bränslen med gamla kolgruvor. Eller den kan vara en hållbar ekonomi som satsar på hållbar energi där man har råd att bygga ut vård som skapar välfärd för människor.

- Det behövs pengar för bra sjukvård och det är också ekonomi.

Aktioner på nätet, inte live

Greenpeace är känt för vådliga och spektakulära aktioner där unga människor sätter sitt liv på spel för att demonstrera för miljön. Dem kommer vi under de kommande månaderna att se mera online än på gatorna.

När det gäller det minskade flygandet så hoppas Aromaa att folk i fortsättningen tänker lite mera på hur de reser, hur ofta och vart de reser. Vilka följder de här tiderna får för hela resebranschen vet man ännu inte.

Upproret mot arternas utrotning

Även hos Extinction Rebellion, eller Elokapina som det heter på finska, betonas forskning och vetenskap. Inga massmöten eller blockerade gator så länge smittorisken är överhängande.

- Vi planerar på distans och har på kort tid byggt upp ett stödnät där de som tvingas vara hemma i karantän får hjälp av dem som kan röra sig fritt. Allt för att bevara välmåendet trots omständigheterna, säger Elina Kauppila som är medlem i rörelsen.

Elina Kauppila
Bildtext Elina Kauppila hoppas på en samhällsförändring.
Bild: yle/Anna Dönsberg

Coronaviruset avslöjade hur sårbart vårt nuvarande system är. Kauppila hör själv till riskgrupperna och vill på inget sätt bagatellisera krisen, men tycker att den kunde leda till att vi kunde fundera hur ett annorlunda samhälle kunde se ut.

Mera hållbarhet

En sån här kortvarig kris illustrerar hur folk agerar snabbt när det gäller deras hälsa, menar hon. Men en långvarig och global kris som klimatförändringen ska ses som lika hotande. Vi borde utveckla hållbarare samhällsstrukturer som klarar kriser av olika slag.

Det kunde vara ett mer decentraliserat och mindre globaliserat samhälle, filosoferar Kauppila och tillägger att det är hennes egna funderingar eftersom Elokapina inte har någon auktoriserad talesperson.

En tid för eftertanke

- Den här tiden kunde vara en chans att tänka på vad som är viktigt. Eftersom folks hälsa hör till det, är frågan hur vi kunde ändra vårt samhälle på lång sikt till att bättre motsvara våra behov, säger Kauppila.

Eftersom Elokapina säger sig vara på livets sida och mot allt lidande vill de på allt sätt undvika att medlemmar utsätts för fara. Det gäller att vara kreativ. Verksamheten är på intet sätt lagd på is.

En lysande protest

Elokapina protesterar mot att det statliga energibolaget Forum tillåter att det tyska Uniper tar i bruk det senaste kolkraftverket Datteln 4. Det gör de genom projicerade texter på bolagets fasad och museet Kiasmas vägg. Det lämnar inga spår, men budskapet är tydligt att läsa.

projicerad text mot kiasmas vägg: Fortum kerro totuus
Bildtext "Fortum berätta sanningen och agera enligt den!"
Bild: Elokapina

- Vi vill inte i dessa tider belasta myndigheterna med civil olydnad Därför måste vi på andra sätt visa att vi är vakna och att klimatkrisen är en framtidens hälsofara.

På frågan om man kan se något positivt i Coronakrisen menar Kauppila att på samma sätt som fredsrörelser eller fackföreningar i historien har varit globala så kan vi genom den här krisen se vad som förenar oss globalt.

Ingen människa är en ö

- Olika nätverk kan dela kunskap och resurser och inte minst känslor. För den här krisen väcker oerhört mycket känslor. Ingen av oss är oberoende av andra, av samhället, eller ens som art. Det är viktigt att se och erkänna beroendeförhållandet.

- När det talas om klimatåtgärder hänvisar politiker ofta till att de inte kan ta till snabba åtgärder som medborgarna finner motbjudande. Men den här krisen har visat att de kan, och att allmänheten tycker att det är väldigt viktigt att agera för de svaga. Det ansvarstagandet tycker jag borde gälla även klimatkrisen, säger Kauppila.