Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle säkerställer informationsförmedlingen under undantagsförhållanden

Från 2020

Yles public service-uppdrag är att garantera en tillförlitlig informationsförmedling under alla omständigheter för alla finländare.

I lagen om Rundradion Ab står det att Yle ska “ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under undantagsförhållanden.” (1993/1380)

Det här innebär att Yle kan förmedla tillförlitlig information till finländarna, trots att det råder undantagsförhållanden i samhället. Yle upprätthåller sin förmåga genom att regelbundet öva inför undantagstillstånd.

Bolaget ser över att det har tillräckligt med personal, utrustning och andra resurser för att kunna producera innehåll för tv, radio och webben utan problem. Under undantagsförhållanden kan det förekomma förändringar i sättet att leda bolaget och i det sedvanliga utbudet, eftersom behovet av aktuell information och nyhetsinnehåll ökar.

Yles roll under undantagsförhållanden är - förutom att ge aktuell och tillförlitlig information till medborgarna - att bygga en känsla av gemenskap och inge trygghet.

På andra språk