Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Det här ska du som är över 70 beakta i det rådande coronavirusläget: "Undvik närkontakt med andra"

Från 2020
Ett äldre par som promenerar på en sandväg
Bildtext Över 70-åriga och anhöriga till äldre personer ska beakta särskild försiktighet när det gäller coronaviruset, är statsrådets besked.
Bild: Micheile Henderson / Unsplash

Under statsrådets presskonferens i dag på torsdag kom familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) med att över 70-åriga finländare får egna instruktioner för hur de ska agera i det rådande coronavirusläget. Vi har samlat instruktionerna i den här artikeln.

Statsrådets mål är att i synnerhet skydda personer som är över 70 år från att smittas av coronaviruset. Äldre människor löper nämligen betydligt större risk än unga att få allvarliga sjukdomssymtom som kräver sjukhusvård, uppger statsrådet.

Största delen av de allvarligaste coronavirusfallen koncentreras kring äldre i världen. De coronarelaterade dödsfallen är flest bland de som är över 60 år gamla, enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Kring 880 000 finländare är över 70 år.

Statsrådet påminner också om att alla människor uppmanas följa de allmänna anvisningarna från THL för att minimera smittorisken.

Här kommer instruktionerna för dig som är över 70 år:

 • Det viktigaste är enligt statsrådet att undvika närkontakter och att undvika att röra sig utanför hemmet, eftersom det ökar risken för smitta.
 • Om man nödvändigtvis måste gå till butiken själv eller ut på andra ärenden, är det bäst att göra det när det inte är så många andra kunder i rörelse. Man bör hålla minst en meters avstånd till andra människor.
 • En del mataffärer har infört egna servicetider för personer i riskgrupperna. Det kan löna sig att kolla om den egna närbutiken har specialöppet för riskgrupper.
 • Man ska enligt statsrådet också i övrigt försöka undvika situationer som ökar smittorisken.
 • Att gå ut på promenad eller rasta hunden är ändå okej, men då ska man hålla avstånd till andra personer.
 • Statsrådet preciserar att personer över 70 år får röra sig utomhus ensamma eller tillsammans med en närstående och till exempel rasta hunden, förutsatt att avståndet till andra människor är minst en meter.
 • Det är viktigt för alla att iaktta noggrann handhygien.

Statsrådets särskilda instruktioner för anhöriga och närstående till äldre personer och till personer som tillhör en riskgrupp:

 • Alla människor ombeds att beakta smittorisken och genom sitt eget förfarande hindra att viruset sprids.
 • Var och en ska vara beredd att vid behov ändra sitt beteende för att förhindra onödiga smittorisker.
 • Var och en ska särskilt beakta äldre och personer med nedsatt motståndskraft. Motståndskraften kan försämras till exempel på grund av underliggande sjukdomar, såsom diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Man ska inte göra onödiga besök hos personer som är över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Man kan i stället hålla kontakt med dem till exempel via telefon- eller videosamtal.
 • Om det är absolut nödvändigt att göra ett besök, ska man undvika att skaka hand och krama samt vara i närkontakt om det inte är nödvändigt. Till exempel för vårdpersonalen kan närkontakt komma i fråga för att trygga vården och omsorgen.
 • Under ett besök är det viktigt att skydda andningsvägarna till exempel med en scarf eller på något annat sätt.
 • Även närståendevårdare och personliga assistenter till personer över 70 år eller personer som tillhör en riskgrupp uppmanas beakta att de kan smittas av viruset genom andra sociala kontakter.

Diskussion om artikeln