Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Fack och arbetsgivare vill se krafttag: Snabbare permitteringar, bättre arbetslöshetsskydd och kraftigt sänkta pensionsavgifter

Från 2020
Uppdaterad 19.03.2020 14:57.
Ravintola Kaarna.
Bildtext HOK-Elanto meddelade i går på onsdagen om att kedjan stänger alla sina restauranger på grund av coronavirusepidemin.
Bild: Silja Viitala / Yle

Arbetsmarknadsorganisationerna kommer med en lista i 16 punkter på hur företag och arbetsplatser kan räddas, rapporterar Yle Uutiset.

På regeringens begäran har arbetsmarknadsorganisationerna jobbat fram ett gemensamt förslag på ett räddningspaket för företagen och arbetsplatserna, som offentliggjordes i går på onsdagen.

Organisationerna föreslår bland annat att pensionsavgifterna för den privata sektorn tillfälligt skärs ner med 2,6 procentenheter från och med början av juni. Det här skulle innebära en minskning på 910 miljoner euro i avgifter.

Bortfallet skulle finansieras genom en så kallad EMU-buffert, vars värde i nuläget är kring sju miljarder euro. Företagen skulle kompensera för detta genom att betala mer i arbetsgivarutgifter under de kommande åren.

Det föreslås också att företagen ska få ett uppskov på tre månader för betalningen av pensionsavgifter.

"Företagens problem är här och nu"

Vd:n för Finlands näringsliv EK Jyri Häkämies anser att förslagen på åtgärder är en bra början.

– De gemensamma förslagen hjälper oss att gå vidare. Det är ett steg i rätt riktning, säger han till Yle Uutiset.

Häkämies menar emellertid att åtgärderna inte är tillräckliga för att hjälpa finländska företag ur knipan.

– Det här löser exempelvis inte företagens akuta kassakris. Lösningen till det väntar vi att ska komma från regeringen, säger Häkämies.

Enligt honom har det också funnits förhoppningar om att staten skulle ta sig an bland andra arbetslöshets- och sjukförsäkringsavgifterna för att minska på företagens börda, men sådana överenskommelser har tillsvidare inte gjorts.

På grund av coronakrisen har redan tusentals finländare fått höra att de ska permitteras. Bland annat företagen Nokian Renkaat, Ponsse och Etteplan meddelade i går på onsdagen om samarbetsförhandlingar.

Snabbare permitteringar

Organisationerna konstaterar att permitteringar och uppsägningar ska vara det sista alternativet. Det föreslås ändå att permitteringsprocessen ska snabbas upp betydligt.

Enligt förslaget ska samarbetsförhandlingarnas längd förkortas från sex veckor till fem dagar. Lagen om att arbetsgivaren ska meddela om permittering 14 dagar innan den inleds ska förkortas till fem dagar.

Organisationerna hoppas också att staten ska delta i att betala dagpenning för de permitterade fram till slutet av år 2020 genom att kompensera för den andel som motsvarar grunddagpenningen.

I förslaget ingår också ändringar i arbetslöshetsskyddet, där det föreslås att självrisktiden slopas.

Tanken är också att garantera att arbetstagare vid behov snabbt får ekonomiskt bidrag, och därför föreslår organisationerna att staten stöder arbetslöshetskassorna med 20 miljoner euro i år.

Förslaget kräver ännu grönt ljus från regeringen

I förhandlingarna deltog alla arbetsmarknadsorganisationer: löntagarna representerades av FFC, Akava och STTK, arbetstagarna av Finlands Näringsliv EK och Kommunarbetsgivarna.

– Visst är det här ett tungt paket, kommenterade FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Enligt honom är förslaget om att förkorta samarbetsförhandlingarna till fem dagar en stor förändring och kan leda till betydande nedskärningar i löner.

– Å andra sidan vet vi att företagens situation är mycket allvarligt och vi behöver snabba lösningar för att behålla arbetsplatserna. Vi hoppas att det här blir ett paket som möjliggör att företag kan göra snabba lösningar, permittera personal, och ta dem tillbaka på jobb då läget blir bättre, säger Eloranta.

Nu hoppas parterna på att också staten ska komma emot.

Uppskov med pensionsavgifter

Pensionsbolagen är redo att ansöka om förlängd betaltid för pensionsavgifter av social- och hälsovårdsministeriet på grund av coronaepidemin. Det här skulle innebära en tillfällig förändring, som skulle ge arbetsgivarna längre tid att betala in arbetstagares pensionsskydd, ArPL-avgiften, och företagarna uppskov med FöPL-försäkringen.

Samtidigt har företagen uppmanat staten att ta modell från Danmark, där regeringen tillsammans med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna snabbt jobbade fram ett massivt stödpaket för krisande företag.

Danska staten kommer att stå för 75 procent av lönerna inom den privata sektorn för personer som riskeras av uppsägningar på grund av coronaläget. Därtill går staten i borgen för 70 procent av små eller medelstora företags nya lån, ifall intäkterna minskat med över 50 procent till följd av epidemin.

Också i Sverige planeras ett historiskt stödpaket på 28 miljarder euro. Enligt förslaget ska svenska staten tillfälligt bland annat ta på sig avgifterna för sjukledigheter, hälften av löneavgifterna för permitterade arbetstagare och ge företag uppskov med skatter.

Texten är en bearbetning av Hannele Muilus, Heikki Valkamas och Antti Koistinens artikel "Työmarkkinajärjestöt ehdottavat järeitä toimia koronakriisiin: Työeläkemaksuja alas lähes miljardilla, lomauttaminen nopeutuu, työttömyysturva paranee", översatt av Mikaela Remes.

Diskussion om artikeln