Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

HFD: Silorna i Vasa får rivas

Från 2020
Uppdaterad 24.03.2020 10:20.
Silorna i dagsljus en vårvinterdag. Bilden är tagen på isen utanför silorna.
Bildtext Silorna vid Åbo Akademi i Vasa får rivas, slår HFD fast.
Bild: Yle/ Jukka Tyni

Silorna vid Åbo Akademi i Vasa får rivas. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i och med att man förkastar det besvär som lämnats in mot rivningen.

Vasa förvaltningsdomstol förkastade besväret redan i december 2018, men besväret fördes vidare till HFD.

Enligt besväret saknas förutsättningar för att häva skyddsmärkningen av silorna.

Stadsfullmäktige i Vasa godkände i november 2017 en detaljplaneändring som tillät att betongsilorna som ingår i Vasa Ångkvarns byggnadshelhet rivs och en ny bostads-, affärs- och kontorsbyggnad byggs i deras ställe.

Byggnadshelheten Vasa Ångkvarn är en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY).

I sitt beslut konstaterar HFD att detaljplaneändringen inte försämrade RKY-områdets kulturhistoriska värden på ett sätt som stred mot bestämmelserna om detaljplanens innehåll.

Svårt att bedöma intresset

Enligt Vasa stads tekniska direktör Markku Järvelä var beslutet väntat.

Nu ska en allmän tävling ordnas kring överlåtelsen av tomten. Vinnaren ska sedan ordna en arkitekttävling för området.

Vinnaren ska också stå för rivningen av silorna.

Järvelä hoppas givetvis på stort intresse, men det är svårt att bedöma hur det ser ut i dagsläget. Det hela har ju legat mer eller mindre på is i några år.

Tekniska sektorn finslipar dokumenten kring tomtöverlåtelsen under våren 2020.