Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Regeringen vill rädda ekonomin med stödpaket på 15 miljarder – "Staten ger borgen, bankerna betalar"

Från 2020
Uppdaterad 20.03.2020 15:39.
Svenska Yle live: Regeringen informerade om stöd för företag - Spela upp på Arenan

Regeringen har presenterat ekonomiska stödåtgärder med anledning av coronaviruset. Staten ger borgen och bankerna betalar. 15 miljarder finns för olika åtgärder i dagens paket.

Regeringens åtgärder för att rädda ekonomin

Pensionsavgifterna sänks med 2,6 procentenheter, vilket minskar företagens avgifter med 910 miljoner euro.

Den statsägda företagsfinansiären Finnveras garantibefogenheter höjs från 2 miljarder till 10 miljarder euro.

Business Finland får en tilläggsbudget på 150 miljoner euro för att stöda företag inom bland annat kultur- och turismbranschen.

Utkomststödets självriskdagar tas tillfälligt bort för de som permitteras eller sägs upp. Arbetslöshetsskyddet gäller från och med den dagen arbetstagaren blir arbetslös. Förändringarna innebär en prislapp på 100 miljoner euro för staten.

Kortare tidtabell på permitteringsbeslut. Besked om permittering behöver ges bara fem dagar i förväg, till motsats för 14 dagar som är det vanliga. Det här gäller alla som har anställningsavtal på arbetsmarknaden.

Företagare och frilansare kan få tillfälligt utkomstskydd utan krav på att företaget upphört.

Regeringen stöder flygbolaget Finnair med 600 miljoner euro.

Regeringen föreslår också en budgetökning för övervakandet av smittsamma sjukdomar med 12,8 miljoner. Det här skulle innebära en helhetsbudget på 26 miljoner.

Polisväsendet föreslås få tilläggsfinansiering på 5,6 miljoner euro.

Ytterligare 200 miljoner euro föreslås öronmärkas för ospecificerade utgifter som har med undantagstillståndet att göra.

Hela sex ministrar var på plats på dagens första presskonferens, bland annat för att ge alla partiers försäkran om att alla grupper beaktas.

Det var finansminister Katri Kulmuni och näringsminister Mika Lintilä som hade huvudrollen. Ett första pressmeddelande på svenska har publicerats.

Åtgärder för 15 miljarder

Regeringen rapporterade om en uppsättning åtgärder som ska trygga arbetsplatser och människors försörjning samt underlätta företagens ekonomiska situation.

Åtgärderna tillsammans värderas av regeringen till cirka 15 miljarder euro.

I årets första tilläggsbudget på 400 miljoner euro tryggas myndigheternas resurser, framför allt inom social- och hälsovården. Dessutom ökas anslagen för understöd till företag. Budgeten finansieras med mer lån.

Regeringen genomför största delen av de förslag som arbetsmarknadsorganisationerna har enats om. De sägs trygga försörjningen för permitterade och dem som blir utan arbete.

Dessutom blir det lättare för företagen att anpassa sig till den svåra situationen, bland annat genom kortare tider för att permittera anställda.

Dessutom tryggas försörjningen för företagare och frilansare som nu tillfälligt kan få utkomstskydd för arbetslösa utan att upphöra med sin firma.

Finland lyckligast också i år

Ministrarna överraskades med en fråga om hur Finland ska fortsätta som världens lyckligaste land. Finland leder i den statistiken också i år. Utnämningen publicerades idag.

Det har Finland uppnått genom ett gott undervisningssystem, tillit och skyddsnät för alla. Vi siktar på samma utnämning också nästa år, sa SFP-ministern Anna-Maja Henriksson.

En graf som visar att regeringen ger ekonomin ett stödpaket på 15 miljarder euro. Tilläggsbudgeten går på 400 miljoner euro.
Bild: Henri Salonen

Här kan du följa med rapporteringen från presskonferensen via vår liveblogg:

Tidigare på fredagen kom redan nyheten att staten kan bevilja upp till 600 miljoner som statsgaranti för flygbolaget Finnair. Åtgärden kräver riksdagens godkännande.

Staten äger 55,8 procent av Finnair.

– Situationen är mycket allvarlig både nationellt och internationellt och därför måste staten stöda Finnair. Rutterna som bolaget upprätthåller är mycket viktiga för Finlands beredskap samt för frakt- och passagerartrafiken. Bolagets inverkan på vår nationalekonomi är betydande. Vi vill försäkra att Finnairs verksamhet inte avbryts på grund av de snabba förändringar i marknadsläget som coronaviruset orsakar, säger ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln