Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utsatta barn drabbas särskilt hårt av stängda skolor: Den enda trygga platsen fattas, rutinerna likaså

Från 2020
En person som använder Whatsapp i mobilen.
Bildtext När skolorna är stängda i coronatider är barn, som är utsatta för våld eller rusmedelsproblematik beroende av flera stödkanaler från skolan.

För utsatta barn innebär stängda skolor många problem. För dem är skolan en trygg plats i vardagen. Nu, när skolorna är stängda är utmaningarna för familjerna enorma.

Det säger Heidi Hedström, som arbetar med barn inom specialsjukvården. Hedström är barnpsykiater och biträdande överläkare vid HUS svenska mottagningar i Helsingfors och Raseborg.

Hon arbetar med familjer, där barnen har ångestsymtom av olika slag, barn med psykiska och neuropsykologiska problem.

- De lider mycket av att deras rutiner rubbas. Det här gäller de flesta barn men särskilt autistiska sådana. De kan visa sin frustration öppet i hemmen och jag är orolig över hur föräldrarna ska orka om samhället är stängt länge.

Nya kanaler behövs nu, olika former av chattar med låg tröskel

Hedström efterlyser nya former av chattar till både elevvård och lärare för de elever som inte har det tryggt hemma. Elever behöver kunna nå de vuxna som arbetar i skolan lika bra - fast på annat sätt - som de gör när skolan är öppen.

Föräldrar med svårigheter att klara vardagen har dessutom utmaningar med barn och unga hemma dygnet runt. Har de unga tillgång till dator? Finns det lugn och ro för dem att jobba? Frågorna är många och svaren få just nu.

Nu medan skolorna är stängda har skolmaten ordnats på olika håll på lite olika sätt. För utsatta barn och familjer är maten en viktig del av dagens rutiner. Ibland utgör skolmaten elevernas enda varma måltid.

Gratis utdelning av mat har ställvis blivit en stor succé.

Olika uppgifter florerar också om coronaepidemin och det inger många barn och unga ångest.

- Därför är det viktigt att ha tillgång till rätt fakta om coronaepidemin på olika nivåer, för elever med olika kunskapsnivå, säger barnpsykiater Heidi Hedström.

Heidi Hedström i trädgården.
Bildtext Barnpsykiater Heidi Hedström är bekymrad över föräldrarnas ork särskilt med utsatta barn och unga. Rutiner är viktiga för alla, håll fast vid dem, uppmanar hon.
Bild: Yle/Anna Savonius

Hedström betonar vikten av att elevvården ständigt borde ha öppet för samtalsstöd. Lärarna kunde vara lättillgängliga för att särskilt utsatta elever ska få prata med den trygga vuxna de är vana vid i skolan.

Svara på barnens frågor, men bara på dem

Under den här exceptionella tiden ska föräldrar försöka vara lugna inför sina barn och unga.

- Svara enbart på deras frågor, inte mer. Vi översköljs av all slags information just nu.

Hon uppmanar också familjerna att satsa på barnens glädjeämnen.

- Försök ha roligt också. Kom ihåg att spela, leka, skoja, filma varann med tokigheter till exempel. Alla familjer har sina egna knep.

Barn och unga behöver särskilt stöd länge efter att krisen är över

Hedström påminner att vi i Finland har en bra sjukvård, med goda möjligheter att ta hand om de sjuka.

Barn och unga med utmaningar i vardagen påverkas också starkt av mediecirkusen kring corona.

- Vi vet inte hur länge krisen pågår. Både bas- och specialsjukvården kommer att behöva ge stöd åt barn och unga länge efter att krisen är över. De behöver få bearbeta det som har hänt.

BUU-Lisa berättar om coronaviruset - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln