Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ingen coronakris inom hemvården i Östnyland tillsvidare - personalen får beröm för sin attityd

Från 2020
En äldre man sitter på en säng. En hemvårdare plåstrar om ett sår på hans ben.
Bildtext Borgå, Sibbo och Lovisa har för tillfället tillräckligt med personal inom hemvården (illustrerande arkivbild).
Bild: Yle/Mira Bäck

Tillsvidare har Borgå, Sibbo och Lovisa tillräckligt med personal inom hemvården trots coronasituationen. De anställda har varit flexibla och aktiva, och både anhöriga och frivilliga ställer upp.

Krister Lindman är hemvårdschef i Borgå och han säger att situationen inom hemvården är under kontroll.

- För tillfället är det lugnt och personalsituationen är helt okej, berättar Lindman.

Trots det förbereder sig hemvården i Borgå aktivt inför coronaviruset genom att till exempel kontakta vikarier.

"Alla bryr sig och aktiverar sig"

Men det är inte bara hemvården som kontaktar vikarier, utan potentiella vikarier kontaktar också hemvården.

Lindman berättar att det är flera personer som förr jobbat inom Borgå hemvård som tagit kontakt och sagt att de kan hoppa in om situationen så kräver.

- Alla aktiverar sig, det är helt tydligt och klart. Här finns “vinterkrigsmentaliteten” och alla bryr sig så att säga.

Lindman berättar att det också finns anhöriga som hört av sig och sagt att de kan sköta om sina äldre släktingar, både för att hjälpa till och för att skydda sina anhöriga.

På torsdagen meddelade regeringen att alla äldre ska ha samma hemvårdare i mån av möjlighet. Är detta möjligt att förverkliga?

- Det beror förstås på hur många i personalen som insjuknar. Men vi strävar efter det, det gör vi faktiskt, säger Lindman.

Henkilökuva
Bildtext Krister Lindman, hemvårdschef i Borgå, är nöjd med attityden bland personal och anhöriga. Alla bryr sig och vill hjälpa till i rådande situation.
Bild: Mikko Koski / Yle

"Vi vet att det blir sjukledigheter"

Krister Lindman berättar att det är många anställda som avbokat sina ledigheter och semestrar. Det här för att hjälpa till i det exceptionella läget som coronaviruset för med sig.

- Personalen har alltid ställt upp och det gör den även i det här läget. De anställda ser behovet av att den egna vårdaren finns på plats så mycket som möjligt. Så det är jättefint, säger Lindman.

Också i Sibbo är hemvården i coronatider under kontroll. Helena Räsänen, servicechef för äldre- och handikappservicen i Sibbo, säger att man noga har gått igenom situationen.

- Vi har utrett klienternas behov och diskuterat med anhöriga vad de kan sköta. Vi vet att vi kommer att få nya klienter och sjukledigheter inom personalen, säger hon.

"De förstår verkligen situationen"

Helena Räsänen konstaterar att man eftersträvar att samma vårdare besöker klienterna, men att det inte alltid är möjligt om någon i personalen blir sjuk.

Inom hemvården i Sibbo har man redan tidigare satsat på ett infektionsteam. Det innebär att bara vårdare som hör till teamet går till en äldre som drabbats av någon infektion, för att undvika att smittan sprids vidare.

På grund av coronaläget har en del skötare ställt in sina semestrar, och till exempel jobbar en socialarbetare som tidigare har jobbat deltid nu på heltid.

- Personalen har varit jättebra. De anställda förstår verkligen situationen och jag uppskattar deras attityd, säger Räsänen.

För tillfället räcker personalresurserna inom hemvården i Sibbo till, men man har också utrett möjligheten att ta hjälp av studerande samt andra med rätt utbildning.

En del vårdare som redan gått i pension brukar hjälpa till inom hemvården vid behov och de fortsätter göra det om det behövs.

Två personer håller varandra i hand.
Bildtext Inom Sibbos hemvård har man också hjälp av tidigare anställda som gått i pension.
Bild: Antti Kolppo / Yle

"Vi försöker undvika sjukhusbesök"

Helena Räsänen är nöjd med att hemvårdens personal nu har möjligheten att också på kvällar och veckoslut konsultera hemvårdens egenläkare per telefon.

Det innebär att de anställda kan få anvisningar av läkaren i stället för att klienten måste tas in på sjukhus.

- Vi försöker hålla de äldre hemma och inte skicka dem i onödan till sjukhus, konstaterar Räsänen.

Också i Lovisa är situationen inom hemvården under kontroll trots coronaviruset. Lisbeth Forsblom, chef för seniorservicen i Lovisa, säger att personalen är jätteduktig och aktiv.

- De får tio plus. Sjukskötarna har också gjort upp olika direktiv som man delar ut åt anhöriga och anställda.

För tillfället har Lovisa tillräckligt med personal, men om situationen eskalerar är det svårt att säga hur det blir. För tillfället förbereder man sig så gott det går.

- Vi går igenom hemvårdsbesöken och ser vad man kan minska på, som till exempel årsgranskningar som inte är nödvändiga.

"Läkaren samarbetar dagligen med personalen"

För tillfället kan man till exempel inte ordna bastuverksamhet för sådana äldre som tidigare åkt till ett servicehem och badat.

- Det har ökat hemvårdarnas arbete, men utomstående får inte besöka vårdhemmen just nu.

I övrigt nämner Forsblom att Lovisa har en jättebra egenläkare för hemvårdsteamen. Läkaren samarbetar dagligen med personalen, vilket gör att man känner sig trygga.

Lisbeth Forsblom konstaterar att man i mån av möjlighet försöker att samma vårdare går till en klient. Det här lyckas ändå inte till hundra procent.

- Vi har ju skiftesvård och vissa klienter har flera besök per dag. Men i synnerhet om någon klient är lite förkyld eller har en infektion så försöker vi begränsa besök av olika vårdare.

Vårdare håller äldres hand.
Bildtext I Lovisa försöker man ha samma vårdare som besöker klienten, men det lyckas inte till hundra procent.

Diskussion om artikeln