Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ändrade direktiv: Rätt till närundervisning för alla barn i åk 1-3 - de östnyländska skolorna förbereder sig för måndagen

Från 2020
Flicka undervisas i textilslöjd
Bildtext Nu har igen alla barn i årskurs 1-3 rätt till närundervisning, trots annorlunda riktlinjer tidigare i veckan.
Bild: Mostphotos

Föräldrar uppmanas hålla koll på webbverktyget Wilma för den senaste informationen. Det svåraste för kommunerna är att ordna skolskjutsar på kort varsel.

När regeringen på fredagseftermiddagen meddelade om ändrade riktlinjer för undervisningen fick skolorna i hela landet bråttom med att förbereda sig. Så också i Östnyland.

Från och med måndag har alla elever i årskurs 1-3 rätt till närundervisning.

Tf. bildningsdirektör Hannu Ollikainen i Sibbo tror inte det blir så många fler elever på måndag än man tidigare räknat med.

- Jag tror inte påverkan kommer att vara så jättestor, åtminstone till en början. Jag misstänker nog att många familjer har planerat åtminstone nästa vecka så att de försöker hålla barnen hemma, säger Ollikainen.

Tidigare under fredagen har Sibbo kommun meddelat att närundervisningen centraliseras till några skolor i Nickby och södra Sibbo.

Undervisning på svenska och finska ordnas i paviljongerna vid Lärdomsvägen i Söderkulla. I Nickby erbjuds undervisning på svenska i Kyrkoby skola och på finska i Lukkarin koulu.

Språkbadsundervisning ordnas i Lukkarin koulu. Eleverna får skolmat och man ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Enligt Ollikainen kommer man fortsättningsvis att hålla sig till planen med centraliserad undervisning i de ovannämnda enheterna, men om det kommer så många elever att mer plats behövs så måste man tänka om.

I de östnyländska kommunerna ordnas närundervisningen i små grupper så att man inte är fler än tio i samma rum.

Svårt att ordna skolskjutsar

En del personal står i beredskap att bli inkallade på måndag ifall de behövs.

- Det är beklagligt att informationen kommer så här sent på en fredag eftermiddag. Det kan bli svårt att ordna framförallt maten och skjutsarna. Vi får helt enkelt se hur det går, säger Ollikainen.

Vissa bussar går fortfarande. Kommunen försöker ordna skolskjutsar så gott det går, men Ollikainen hoppas att föräldrar som har möjlighet kan skjutsa sina barn själva på måndag.

I det uppdaterade pressmeddelandet som skickades ut på fredag eftermiddag uppmanas Sibboföräldrar som vill ha närundervisning för sitt barn att anmäla eleverna per e-post till mikaela.hutukka@sibbo.fi.

När Yle Östnyland ringer upp Ollikainen per telefon vill han inte ge så konkreta instruktioner eftersom situationen snabbt kan ändra. Allra säkrast är det för vårdnadshavare att hålla koll på webbverktyget Wilma för att få den senaste informationen.

Borgå

Också Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström ber föräldrarna hålla ett öga på Wilma.

- Vår första åtgärd blir att skicka ut information på Wilma till dem det berör, det vill säga alla föräldrar till elever i årskurs 1-3 eller elever som fått ett beslut om särskilt stöd.

Vårdnadshavarna kommer att få information om att läget förändrats och en förfrågan om vem som anser sig behöva närundervisning.

- När vi vet mängden elever blir det att omvärdera och eventuellt omorganisera beslutet om att centralisera undervisningen, säger Lindström.

Han hoppas kunna skicka ut enkäten i dag fredag så man kan börja titta på svaren på söndag och sedan antingen på söndag kväll eller måndag morgon fundera på om verksamheten behöver ändras.

Staden har en beredskap att ta in fler vuxna till Strömborgska skolan om det behövs redan på måndagen.

Också i Borgå kommer det att vara svårt att ordna skolskjutsar om eleverna plötsligt är många fler än man först tänkt sig.

Lindström vill skicka ut en stark vädjan till föräldrar i Borgå.

- Till måndagen kan vi inte ordna något mer.

Han hoppas att de som kan ska välja att följa regeringens uppmaning om att ha barnen hemma.

Närundervisning ges i Albert Edelfelts skola och Strömborgska skolan.

Lovisa

Utbildningschef Timo Tenhunen i Lovisa tror inte att de ändrade riktlinjerna påverkar elevmängderna i Lovisa alltför mycket, åtminstone inte nu i början.

- Vi har varit rätt så liberala när eleverna har anmälts till närundervisning, vi har inte ens haft möjlighet att kontrollera föräldrarnas jobb. Har man anmält sig har vi för det mesta tagit emot, säger Tenhunen.

Det jobbiga i situationen är att förändringen sker över veckoslutet.

- Vi har ju inte verksamhet på alla ställen. Om någon vill ha sitt barn i en skola där vi inte har andra barn i närundervisning så kommer vi att skicka ett Wilmameddelande till föräldrarna om att vi från och med tisdag skulle kunna genomföra det här så att vi hinner förbereda oss på eventuell skolskjuts och liknande, säger Tenhunen.

Undervisningen i skolor och daghem centraliseras från och med måndag.

Daghemmen i Valkom och Kuggom stängs fram till den 12 april. Närundervisning ordnas i Strömfors i Kirkonkylän koulu, i svenska och finska skolan i Tessjö, i Forsby skola, i Valkon koulu, i Harjurinteen koulu och i Generalshagens skola.

Yle Östnyland har också försökt nå direktören för bildningsväsendet i Lappträsk.

Diskussion om artikeln