Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Brist på skyddsutrustning stort problem för vårdbranschen

Från 2020
Hengitysmaski ja suojavaate
Bildtext Åtgärder har vidtagits för att skyddutrustningen ska räcka till.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Det börjar råda brist på skyddsutrustning för vårdpersonal i Finland. De företag som importerar skyddsutrustning kan inte ta in tillräckligt med varor på grund av att gränserna stängts på många håll. Förseningar och inställda leveranser vållar också problem.

Skyddsutrustning krävs bland annat i vården av coronapatienter och testandet av möjliga coronavirusfall. Det är av ytterst stor vikt att vårdpersonalen är skyddad för att viruset inte ska spridas ytterligare och epidemin kan dämpas. Vårdpersonal kommer ju i direkt kontakt med möjliga smittobärare och smittade.

Yle intervjuade två stora importörer av skyddsutrustning. Bägge vittnade om avbrott i leveranserna och stora förseningar. Vid Tammerfors universitetssjukhus är man också orolig för att priserna gått upp rejält på senare tid, till och med mångfaldigats.

Vid Finlands största sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, har man börjat ransonera bruket av speciellt kritisk utrustning med hänvisning till det undantagstillstånd som råder.

Desinficeringsflaskor samlas in

Vid HUS säger ledande överläkare Markku Mäkijärvi att distriktet fortfarande klarar sig med de egna lagren, men för att de ska räcka till har ett flertal åtgärder vidtagits.

Bland annat fäster man uppmärksamhet vid bruket av andningsskydd. De får endast användas av patienter och vårdpersonal, och de ska uppbevaras på ett säkert ställe.

- Ingen ska känna sig lockad att plocka med sig extra skydd. I sådana här tider kan folk bete sig irrationellt, säger Mäkijärvi.

Inom HUS har man också börjat tillvarata skyddsutrustning avsedd för engångsbruk, såsom pumpflaskor för desinficeringsmedel, visir och skyddsglasögon. I stället för att slängas bort rengörs de och används på nytt. Det här direktivet gäller alla vårddistrikt i hela landet.

Det sparas nu också på munskydd för kvalificerat medicinskt bruk, så kallade FFP2- och FFP3-skydd. Sådana får nu endast användas i vissa särskilda fall. Inom den normala jourverksamheten används kirurgiska munskydd.

- FFP-maskerna skyddar om det finns virus i luften. Coronaviruset smittar ju genom droppsmitta, så därför räcker det med vanliga munskydd för jourpersonalen, motiverar Mäkijärvi.

Försörjningsberedskapscentralen redo

Nästa vecka öppnar Försörjningsberedskapscentralen, i enlighet med ett beslut från Social- och hälsovårdsministeriet. Centralens uppgift är att se till att de mest kritiska funktionerna i samhället fungerar i alla lägen.

- Det är första gången det sker, säger överdirektör Päivi Sillanaukee vid ministeriet. Nu får vi erfarenhet av hur systemet fungerar, säger hon.

Ministeriet uppger inte i detalj hur länge lagren räcker, men beredskapschef Pekka Tulokas bedömer att lagren är betydande.

En sak som bekymrar ministeriet är att skyddsutrustning möjligen används i onödan just nu.

- Här behövs nu ett regelverk för hurudan skyddsutrustning som behövs i vilka situationer, och vi kommer att ta ställning till det här inom kort, säger Sillanaukee. Just nu råder stor ovisshet bland finländarna.

Flera veckors förseningar

På företaget Mediq Suomi Ab säger verkställande direktor Ilari Vaalavirta att bolaget inte kan svara på den rådande enorma efterfrågan på skyddsutrustning och decinfiseringsmedel.

Det råder särskild brist på munskydd, säger han.

Också Mölnlycke Health Care Ab berättar om leveranssvårigheter. Efterfrågan på skyddskläder och munskydd är stor, men leveranserna kan försenas med flera veckor, uppger Finlandschefen Marko Halonen.

- Vår personal jobbar för högtryck för att försnabba leveranserna.

Största delen av den skyddsutrustning som används i Finland tillverkas utomlands, men de utländska leverantörerna kan i det här skedet leverera endast sådana partier som beställts på förhand - inte akuta leveranser.

Beslutet att stoppa trafiken över gränserna i Europa har påverkat leveranserna av viktig materiel, åtminstone tillfälligt. Nu verkar det som om frakttrafiken har börjat fungera till lands- och till havs. Också flygfrakterna har kommit igång. Från Kina kommer likaså positiva signaler om att hjulen i fabrikerna rullar igen.

Mölnlyckes kirurgiska ansiktsmasker kommer från Kina, Frankrike och Japan.

I Tammerfors sjukvårdsdistrikt har man noterat prishöjningen som den stora efterfrågan fört med sig.

- Bristen är global, alla köper utrustning i dessa tider. När våra kontraktsleverantörer inte kan leverera måste vi vända oss till andra leverantörer och förhandla om priserna på nytt, och då kan de tiofaldigas, säger Vesa Haapamäki på Tuomi Logistiikka som ansvarar för leveranserna till Tyks.

Artikeln är en översättningen av en del av Yles artikel "Yle selvitti: Suojavarusteet paikoin loppumassa – kertakäyttöisiä käsidesipulloja pestään, HUSissa hengityssuojainten käyttöä alettu valvoa". Översättningen är gjord av Sara Langh.

Diskussion om artikeln