Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Masspermitteringarna i coronapandemins kölvatten gör att a-kassor och FPA kommer att gå för högtryck

Från 2020
Uppdaterad 24.03.2020 14:40.
Kelan logo ikkunassa.
Bildtext Permitteringsvarslen i branscher till lands, sjöss och i luften har ökat kontakterna markant till a-kassor och Fpa.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Permitteringsvarseltiden på 14 dagar löper snart ut för den första vågen av anställda som blir permitterade från sitt jobb på grund av coronapandemins ekonomiska följder.

Arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten lägger i en högre växel, för de närmaste veckorna kommer tiotusentals personer att ansöka om arbetslöshetsförmåner.

Kontakterna från oroade, fackanslutna både till sjöss, till lands och i luften har redan ökat markant.

Därför har Flygvärdinne- och stewardföreningen i Finland, Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund liksom många flera förstärkt telefonjouren och gjort omplaceringar i personalen.

- Vi har experter som jobbar 24/7 och ser till att medlemmarna får svar via telefon eller mejl på de frågor de ställer, säger verksamhetsledare Robert Nyman på Finlands Maskinbefälsförbund.

Han säger att det här är ett typiskt exempel på, när det är extra viktigt att få kompetent rådgivning via personer som i detalj känner till kollektivavtals- och lagstiftningsfrågor.

Sjömännens intressebevakare ser också att det på arbetsgivarsidan finns behov av information. Det finns rederier som för första gången under sin verksamhetstid blir tvungna att ta till permitteringsvarsel.

Fartyget Aila
Bildtext Många som jobbar till sjöss har fått permitteringsvarsel. En del rederier har aldrig tidigare tagit till så drastiska åtgärder.
Bild: Yle

Flygbranschen först i permitteringsruljansen

Flygbranschen var i det första ledet att varsla om permitteringar.

- Permitteringarna börjar första april i Finnair och Norra och fortlöper en månad i sänder. Våra medlemmar får inkomstrelaterad dagpenning och de har tillgång till arbetsgivarens förmåner som till exempel företagshälsovård under permitteringen, säger ordförande Jari Toivonen, ordförande för Flygvärdinne- och stewardföreningen SLSY.

Under veckolsutet deltog han i arbetet med att flyga hem finländare från utlandet. Det är tuffa och tunga tider, konstaterar Toivonen.

Passagerare i ett Finnairflygplan
Bildtext Första april träder permitteringarna vid Finnair och Norra i kraft enligt Jari Toivonen, ordförande för Flygvärdinne- och stewardföreningen.
Bild: Yle/Arja Lento

Skyndsamt med ändringar i utkomstskyddet

Situationen i samhället och världen förändras snabbt. För den enskilda arbetstagaren gäller det att följa med.

Arbetsmarknadsparternas förslag som regeringen har gett grönt ljus för, är att skära ner permitteringsvarseltiden från nuvarande 14 dagar till 5 dagar.

Kenneth Bondas, förbundssekreterare på Sjömans-Unionen påpekar att förslaget ännu ska godkännas i laga ordning av riksdagen.

- I de branscher där varseltiden finns inskriven i kollektivavtalet, det vill säga nuvarande personliga lagstadgade varseltiden på 14 dagar, den kommer inte att förändras om inte kollektivavtalsparterna omförhandlar, säger Bondas.

Den här förkortningen av permitteringsvarseltiden menar han att kan gälla endast de branscher där den personliga permitteringsvarseltiden inte står inskriven i kollektivavtalet, förutsatt alltså att kollektivavtalets innehåll inte omförhandlas.

En annan iakttagelse Bondas gör, gäller det ekonomiska ansvaret.

- I klartext får arbetsgivaren och företagen överföra det ekonomiska ansvaret med anledning av corona-krisen på den enkilda anställda. Löneutbetalningen kan upphöra med fem dagars varsel.

Den Allmänna arbetslöshetskassan YTK, som riktar sig till alla löntagare har gått ut med besked till sina medlemmar att de föreslagna förändringarna i utkomstskyddet skulle gälla retroaktivt från och med 16.3 och vara i kraft i tre månader.

Räcker pengarna till att betala alla stöd

I nuläget räcker medlen till att utbetala olika förmåner, uppger ekonomidirektör Kai Ollikainen på FPA till finska Yle.

- Utgångsläget är att säkra de lagstadgade förmånerna. Det blir mer utmanande om krisscenariot förändras. Nu utgår vi från att epidemin är tillfällig, säger Ollikainen.

Det är en relevant fråga hur stora belopp som olika stödinstanser klarar av att betala ut.

- Säkert börjar a-kassan snart vara tom, i fall det blir massansökningar. Därför finns målsättningen fastslagen att regeringen ska lägga till mer pengar till kassorna, säger Nyman.

I det senaste stödpaketet som regeringen informerade om är staten beredd att skjuta till med 20 miljoner euro, för att säkra a-kassornas verksamhet.

Fpa rustar sig

A-kassorna, Fpa och övriga myndigheter och intresseorganisationer vill att människor helst använder nätet och nättjänsterna för att ta kontakt.

Den som blir permitterad eller har blivit arbetslös ska allra först meddela TE-byrån om sin förändrade arbetssituation.

Den som inte är medlem i en a-kassa kan ansöka om arbetsmarknadsstöd via Fpa. I nuläget ger Fpa ingen prognos för hur länge det kan ta att få ansökan behandlad och ett beslut om utbetalning.

- När vi vet vilka masspermitteringar det blir och hur a-kassor och Fpas betjäning kommer att bli belastade kan det ta 4-6 veckor före den enskilda har fått pengar, säger Bondas.

Utkomststöd via Fpa är en stödform, när inte längre arbetslöshetsförmåner och andra stöd räcker till. Enligt lag ska det inte få ta mer än max 7 vardagar att fatta beslut om utkomststöd, efter att ansökan inkommit.

Blankett med besked om att arbetsmarknadsstöd har beviljats av Fpa
Bildtext Fpa ger inget besked hur länge man kan få vänta på beslut om arbetsmarknadsstöd.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Socialen som en utväg

När pengarna är slut och man varken har råd att köpa mat eller betala hyran vänds blicken mot kommunens socialbyrå.

När Fpa övertog utkomstödet på sina uppgifter förblev fortfarande ansvaret för det så kallade kompletterande och förebyggande utkomststödet hos kommunerna.

Den rätta marschordningen är trots allt TE-byrån och sedan eventuellt Fpa säger Pasi Sipola som är chef för socialarbete för vuxna i Esbo.

Också om ens ansökan blir liggande länge i väntan på beslut hos Fpa är det inte rätt fördelning om kommunerna tar över Fpas uppgifter, säger Sipola.

Artikeln uppdaterad 24.3 kl.14.40 utkomststöd utbytt till arbetsmarknadsstöd samt begreppet utkomststöd förtydligat

Diskussion om artikeln