Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hur vet jag om jag är sjuk och vem kontaktar jag i dessa coronatider? Lindriga symptom går om med vila

Från 2020
Man med ansiktet begravt i händerna.
Bildtext Har jag kanske coronasmitta, frågar sig många nu.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Många upplever oro just nu, både för sin egen del och sina närståendes. Vad ska jag göra om jag blir sjuk, vilka är symptomen och vart ska jag vända mig om jag upplever att jag behöver sjukhusvård?

Institutet för hälsa och välfärd THL har sammanställt material om detta på sin webbplats (mestadels på finska). Coronaviruset orsakar infektion i luftvägarna. Symptomen är hosta, halsont, feber, andningssvårigheter, muskelvärk och huvudvärk.

Enbart utgående från symptomen går det emellertid inte att avgöra om du smittats av coronavirus, eller om det handlar om ett annat virus eller en bakterie.

Gör egen bedömning på nätet

Om du misstänker coronavirus kan du göra en bedömning på nätsidan Omaolo (också på svenska). Tjänsten upprätthålls av THL.

Vid frågor går det också att ringa det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535. Rådgivningen betjänar också på svenska.

Institutet påminner om att de allra flesta som insjuknar i coronavirus får lindriga symptom, som sköts med vila, mycket vätska och receptfria mediciner. Lindriga symptom är snuva, hosta, halsont, muskelvärk och feber.

Du ska undvika sociala kontakter, och stanna hemma tills du har varit symptomfri i ett helt dygn. Det kan ta en till två veckor, säger THL.

Under den här tiden ska du inte använda dig av de allmänna utrymmena i ditt husbolag. Om du tvingas uppsöka läkare ska du täcka din mun och din näsa med en engångsnäsduk.

Ta kontakt med hälsocentralen om ditt allmäntillstånd förvärras

Om ditt allmäntillstånd förvärras eller om du får svår andnöd ska du kontakta din hälsocentral eller nödnumret 112.

Om du vet att du hör till en riskgrupp ska du ha lägre tröskel för att kontakta hälsovården i synnerhet om febern snabbt stiger över 38 grader och du har hosta och halsont.

Till riskgrupperna räknas personer med svårt hjärtfel, lungsjukdom, svår diabetes, nedsatt lever- eller njurfunktion, leukemi eller lymfom, samt personer som medicineras med stora doser cortison.

Andra faktorer som försvagar lungornas funktion är daglig rökning och fetma där BMI (Body Mass Index) överstiger 40.

Sköter du en insjuknad familjemedlem minskar du risken för smitta genom att undvika närkontakt så långt det går och iaktta god handhygien. Det är viktigt att tvätta händerna då du rört vid den sjuka, eller tagit hand om tvätt och näsdukar.

Hur smittar coronavirus?

Många har undrat om coronavirus smittar genom ytor, som diskbänkar och bord.

THL svarar att viruset i första hand smittar genom dropp- och beröringssmitta, då en person nyser eller hostar.

Coronaviruset hålls inte vid liv särskilt på ytor, säger THL. Trots att man med noggranna laboratorieinstrument kan urskilja coronavirus på ytor betyder inte det att de smittar effektivt. Vanliga rengöringsmedel duger bra för att hålla smittorisken borta, säger THL.

På sjukhus är däremot läget ett annat om där kan finnas många insjuknade.

På frågan om smitta kan spridas också via en symptomfri person ger THL följande svar:

Ny forskning visar att en person som fått viruset kan smitta andra trots sjukdomen inte brutit ut. Coronaviruset smittar ändå som mest då den insjuknade är som sjukast, det vill säga då symptomen är som värst.

Mycket viktigt nu är s.k. social distansering som vi förklarar i det här korta videoklippet.

Här hittar du allt senaste om coronaviruset.

Mer information:
THL
Social- och hälsovårdsministeriet
Kommunförbundet

Diskussion om artikeln