Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Driftsstoppet i Sköldvik försenas på grund av coronaviruset

Från 2020
Uppdaterad 23.03.2020 13:39.
Oljeraffinaderi
Bildtext Arkivbild från Sköldvik.
Bild: Jari Järvinen / Yle

På grund av coronaviruset kommer driftsstoppet i Sköldvik att genomföras i etapper.

Ungefär vart femte år genomförs ett driftsstopp i Sköldvik. Då kör man ner hela anläggningen för att sedan rengöra och restaurera.

Detta gör man både för att göra produkterna renare och tillverkningen mer energieffektiv. Samtidigt förbättras också anläggningens konkurrenskraft.

Planen var att driftsstoppet i Sköldvik skulle genomföras i år men nu har coronaviruset delvis satt käppar i hjulet för dessa planer.

Viktigt att skydda anställda

Marko Pekkola är ledare för affärsområdet oljeprodukter på Neste och i en telefonintervju berättar han att driftsstoppet kommer att genomföras men att det kommer att ske i olika etapper.

- Det planerade driftsstoppet i Sköldvik för våren 2020 förhindras och försenas, berättar Pekkola.

Pekkola säger att Nestes viktigaste uppgift för tillfället är att skydda både anställdas och kunders hälsa och säkerhet.

- Men vi måste också försäkra oss om raffinaderiets fortsatta verksamhet och vår möjlighet att leverera produkter till våra kunder.

Biodieselanläggning med andra produktionsenheter i bakgrunden
Bildtext Arkivbild från Sköldvik.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

På grund av coronapandemin kommer driftsstoppet att genomföras i etapper och den första etappen kommer att genomföras under maj och juni i år.

Det är fortfarande oklart när den andra etappen blir av.

- Det är fortfarande för tidigt att säga när den andra etappen blir av men sannolikt flyttas den till nästa år, denna information återkommer vi med senast i slutet av det tredje kvartalet i år.

AGA
Bildtext Arkivbild från Sköldvik.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Resursbehovet mindre i nuläget

I vanliga fall, då ett driftsstopp i Sköldvik genomförs, anställs runt 5 000 utomstående personer. Men det exceptionella läget i år kommer att inverka på antalet.

- Enligt beräkningarna kommer det slutliga resursbehovet i den första etappen att vara avsevärt mindre än i det ursprungliga driftsstoppet, berättar Pekkola.

Med tanke på att driftstoppet görs i etapper, kommer detta att påverka de slutliga kostnaderna för driftsstoppet?

- I det här skedet är det är det en aning för tidigt att avgöra, men samma jobb ska ju göras och den enda skillnaden är att de nu ska göras i etapper. Men på grund av att driftsstoppet görs i etapper blir kostnaderna trots allt naturligt högre än om det genomförts enligt den ursprungliga planen och tidtabellen.

Artikeln ändrades den 23.3.2020 kl.11:46. Ett tillägg gjordes i Marko Pekkolas sista citat angående kostnader.