Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs sjukhusdirektör: Blir sjukhuset i Mejlans kontaminerat är alla glada över att det finns regionala sjukhus

Från 2020
Raseborgs sjukhus
Bildtext Huvudingången till Raseborgs sjukhus.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Raseborgs sjukhus liksom de andra regionala sjukhusen kan vara till stor nytta om sjukhuset i Mejlans kontamineras av coronaviruset. Det säger Raseborgs sjukhusdirektör Gabriela Erroll.

Direktören för Raseborgs sjukhus Gabriela ”Gabi” Erroll säger att coronaviruset är något som verkligen oroar sjukhuspersonalen.

Gabi Erroll säger att den pågående coronaviruspandemin kan visa att små sjukhus är viktiga för sjukvården i vårt land.

- Sunt bondförnuft säger att man inte ska lägga alla ägg i samma korg, säger hon.

Personporträtt på Gabriela Erroll
Bildtext Gbriela "Gabi" Erroll är direktör vid Raseborgs sjukhus.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Erroll konstaterar att det finns flest människor i huvudstadsregionen och om sjukhuset i Mejlans i Helsingfors blir kontaminerat är alla väldigt glada över regionala sjukhus.

- De enheterna kan vid behov ställa upp.

- Dilemmat för oss är att tillgången till personal är en utmaning. Ju längre bort från huvudstadsregionen man är desto svårare är det att rekrytera personal och då främst läkare, säger Gabi Erroll.

Tältmottagning i bruk

Utanför samjouren vid Raseborgs sjukhus byggdes i lördags (21.3) ett beredskapstält. Gabi Erroll berättar att sjukvårdarna ska kunna göra smittobedömningar i det uppvärmda tältet.

- Om eller när epidemin blir lokal strävar vi efter att inte ta in potentiella coronasmittade i sjukhusets lokaler.

Hon säger att lokalerna vid jouren är små och de går inte att dela på.

- Det är viktigt att hålla icke smittade och smittade eller misstänkt smittade isär från varandra, säger Erroll.

Ett tält byggs utanför ett sjukhus
Bildtext På lördagen (21.3) byggdes beredskapstältet utanför Raseborgs sjukhus.
Bild: Patrik Rosström / Yle

Bakom sjukhuset finns ett garageliknande tält som fungerar som drive in provtagningsenhet.

- Till den provtagningen hänvisas patienter med remiss, säger Gabi Erroll.

Sjukhusets beredskapsgrupp verkställer

Raseborgs sjukhus har en beredskapsgrupp för till exempel epidemier och storolyckor. I sjukhusets beredskapsgrupp finns endast personal från sjukhuset.

Det är chefsläkaren Peter Braskén som är beredskapschef för Raseborgs sjukhus. Gruppen är inte stor och med i den finns bland andra sjukhusdirektören Gabi Erroll.

- Beredskapsgruppen har som uppgift dels att inom HUS:s ramar utarbeta en beredskapsplan och andra planer för olika undantagstillstånd.

- När det sedan kniper ska beredskapsgruppen se till att det verkställs, säger Erroll.

Ett tält byggs utanför ett sjukhus
Bildtext Vid beredskapstältet utanför ingången till samjouren vid Raseborgs sjukhus görs en första bedömning om patienter är coronasmittade eller inte.
Bild: Patrik Rosström / Yle

Beredskapsgruppen samlas till möten varannan vecka.

Hon säger att beredskapsgruppen har kontakt med regionen och sjukvårdsdistriktet HUS.

- Vi har helt nyligen till exempel tillsammans med våra kommuner sammanställt en regional beredskapsplan.

Till Raseborgs sjukhus område hör Hangö, Raseborg och Ingå kommuner.

Sjukhusets framtid oroar

Hon säger att sjukhusets framtid också är på tapeten och i tankarna hela tiden.

- Vi har ju levt i en ovisshet länge, fast vi egentligen har ett existerande beslut på vilken verksamhet vi ska ha här.

- Eftersom verksamheten varit ifrågasatt har vi levt i ovisshet.

Skylt med texten Raseborgs sjukhus
Bildtext Personalen vid Raseborgs sjukhus är orolig över sjukhusets framtid.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Trots ovissheten vad sjukhusets framtid gäller säger Erroll att coronaviruset och patienternas välmående går före.

Personalen vid sjukhuset oroliga för framtiden och för coronavirusets frammarsch

11:38

Diskussion om artikeln