Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Historiskt när hemliga förråd öppnas - 5 frågor om Finlands beredskapslager

Från 2020
Tomi Lounema, vd vid Försörjningsberedskapscentralen fotograferad på Alexandersgatan i Helsingfors 17 mars 2020.
Bildtext Tomi Lounema berättar att man köper in produkterna till beredskapslagret.
Bild: Björn Karlsson

Under måndagen meddelades det att Social- och hälsovårdsministeriet beslutat att öppna försörjningsberedskapslagren. Det här för att sjukvårdspersonal ska ha tillgång till tillräcklig utrustning.

Det är första gången någonsin som man har öppnat lagren för Social- och hälsovårdssektorn. Det är historiskt.

Men vad är egentligen det så kallade beredskapslagret och vad finns det att tillgå där? Tomi Lounema som är verkställande direktör vid Försörjningsberedskapscentralen reder ut frågetecknen.

Vad är beredskapslagret?

Lager som används i krissituation eller när det verkligen behövs. Det handlar egentligen om flera olika lager, men det är hemlighetsstämplat var de här produkterna i finns, exakt hur mycket produkter som finns och på hur många olika ställen. Men de finns runt om i landet.

I beredskapslagren finns olika typer av förnödenheter som kan behövas. Man ser hela tiden till att lagren är uppdaterade och aktuella.

Nu när lagret öppnats för att hjälpa till i sjukvården så ska sakerna från lagret till de sjukvårdsdistrikt där de behövs.

Statsrådet måste ge tillåtelse för att man ska få öppna lagret.

Vad finns där?

I beredskapslagret finns flera olika saker som man kan behöva i fall det blir kris eller nödsituation.

För hälsovården finns där till exempel andningsskydd, läkemedel och andra redskap. Av vilka nu till exempel andningsskydd kommer att användas.

Det finns också bensin, olika typer av spannmål, livsmedel och olika råvaror för industrin, speciellt för försvarsindustrier.

Den mängd spannmål som finns i lagren skulle räcka ungefär ett halvt år. De saker som finns i beredskapslagren har köpts in från olika företag och sedan sparats

Nainen asettaa hengityssuojainta kasvoilleen
Bildtext Andningsskydd ska tas ur beredskapslagren för att hjälpa social- och hälsovårdsdistrikten.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Vem upprätthåller det?

Lagren underhålls av Försörjningsberedskapscentralen.

Det är både företag och offentliga sektorn som tillsammans ser till att det finns tillgång till saker som behövs i beredskapslagret.

När används det?

Lagren används väldigt sällan. Man har inte öppnat beredskapslagret för hälsovården tidigare.

Det används inte varje år utan det kan öppnas med många års mellanrum.

Det kan användas till exempel om det skulle vara ett väldigt dåligt skördeår eller om det skulle vara krig.

För några år sedan var det ett dåligt skördeår och då togs spannmål från lagren.

När användes det senast?

Beredskapslagen, som är den lag som nu trätt i kraft, användes senast under krigen, men själva beredskapslagret har använts också efter det.