Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbos luftvägsinfektionsmottagning mer än välkommen - mer än 100 sköttes redan första dagen

Från 2020
Uppdaterad 25.03.2020 10:12.
En sjukhuskorridor.
Bildtext Stadssjukhusets gamla jour fungerar nu som luftvägsinfektionsmottagning.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Åbos nya mottagning för patienter med luftvägsinfektion har haft fullt med patienter. Redan den första dagen, måndagen 23.3, besöktes mottagningen i Tallbacken av 110 personer och på tisdagen erbjöds ännu fler tider att boka.

Mottagningen i Åbo stadssjukhus gamla jour är till för dem som behöver besöka en läkare på grund av sina luftvägssymtom.

Vid mottagningen bedömer man om patienten behöver sjukhusvård, men inga coronaviruspatienter har tagits in för vård där.

Avsikten är att avlasta samjouren vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Vid behov skickas patienterna från luftvägsinfektionsmottagningen vidare för fortsatt vård.

Kaskenlinna sjukhus berett att ta emot coronaviruspatienter

Vid Kaskenlinna sjukhus, som är specialiserad på vård i livets slutskede, finns en välutrustad infektionsavdelning. Där kan man vid behov också sköta coronaviruspatienter, eftersom vårdpersonalen har stor erfarenhet av patienter med varierande infektioner.

- Om eller när en patient med coronavirus kommer till Kaskenlinna, så isoleras patienten enligt de direktiv vi har fått från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, berättar Katariina Kauniskangas, direktör för serviceområdet hälsoservice i Åbo.

Katariina Kauniskangas, en dam med ljust hår och glasögon, står i en sjukhuskorridor.
Bildtext Katariina Kauniskangas säger att man är beredd att ta emot patienter också inom Åbo stad.
Bild: Paula Collin / Yle

Den geriatriska polikliniken, dit äldre personer vanligtvis hänvisas, finns på Tallbacken alldeles invid den nya mottagningen för luftvägsinfektionspatienter.

Den fungerar normalt, men ifall man misstänker att patienten har coronavirus så hänvisas hen till luftvägsinfektionsmottagningen.

Specialarrangemang för munhälsovården

För patienter med luftvägsinfektioner som behöver munhälsovård finns en egen mottagning i Moikois.

Dit skickas också sådana patienter som behöver brådskande vård av munsjukdomar, och som har coronavirusliknande symtom. Mottagningen i Moikois på Hirvensalo betjänar personer från hela landskapet.

Man kan titta in genom persiennerna till matsalen och korridorerna i ett äldreboende, men under corinaviruspandemin är det förbjudet att besöka vårdhemmet.
Bildtext Alla äldreboenden och servicehem är i karantän och Åbo stad förbereder sig för att kunna ta emot coronaviruspatienter också på stadens sjukhus.
Bild: Linus Hoffman/Yle

I hela Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fanns på tisdagen totalt 39 bekräftade fall av coronavirus. Av dessa vårdas en person på sjukhus.

Inom Åbo stads välfärdssektor finns några personer som är i karantän.

Diskussion om artikeln