Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kursen i japanska flyttade från klassrummet till nätet – medborgarinstituten övergår till nätundervisning

Från 2020
En bärbar dator på en soffa. På skärmen syns flera personer och en chattruta.
Bildtext Liisa Toivonen (uppe i vänstra hörnet) undervisar i japanska.
Bild: Yle / Mira Bäck

På grund av coronaepidemin måste medborgarinstituten i Lovisa, Sibbo och Borgå inhibera eller skjuta framåt de lektioner som kräver närundervisning. En del ämnen går att studera digitalt.

– Hanasu, här kommer hiragana-logiken i gång. Då är det inte hanai-mas även om det skulle kännas logiskt, eller hur? Här kommer hiragana-tabellerna med i spelet.

På datorskärmen syns Liisa Toivonen. Hon är lärare i japanska vid Borgå medborgarinstitut och håller just på med att gå igenom olika böjningsformer av ord med sin grupp.

Emellanåt vill någon av eleverna dubbelkolla något och emellanåt ber Toivonen någon svara på en fråga. De av eleverna som har sina webbkameror påslagna syns i små rutor på datorskärmen.

I en chattruta skriver eleverna in svaren på uppgifterna, och med jämna mellanrum visar Toivonen upp några sidor i en virtuell lärobok.

Det är första gången som gruppen träffas via nätet i stället för i klassrummet.

– Det var svårt till en början, att få allt att fungera, men sedan var det en trevlig upplevelse, säger eleven Mitja Runonen.

I klassrummet brukade läraren Toivonen gå runt bland eleverna för att titta på uppgifterna och ge råd, men det går inte att göra virtuellt.

Runonen tycker ändå att det här med att köra undervisningen via Teams-applikationen på nätet var en fungerande lösning.

– Jag tycker att det är fint att det ordnades så här, att det inte helt blev bort vilket jag först var rädd för, säger Runonen.

En bärbar dator på en soffa. På skärmen en bild med japanska tecken på  och en chattruta.
Bildtext Toivonen visar hur man kan skriva de japanska tecknen med olika stilar. De två översta handstilarna är de man eftersträvar på kursen. Om man vill skriva riktigt nätt kan man försöka rita tecknen som på den nedersta raden.
Bild: Yle / Mira Bäck

Japanskaläraren Liisa Toivonen undervisar i japanska både på Borgå medborgarinstitut och vid Linnankosken lukio. Med gymnasie-eleverna har hon hunnit dra igång den virtuella undervisningen redan tidigare.

– Jag är stolt över dem, det har gått bra, säger Toivonen.

Att undervisa via nätet går, men det är inte riktigt detsamma som i ett klassrum. Vissa grejer faller bort.

– Det går inte att göra olika aktiviteter, och det kan vara lite svårare att få kontakt om eleverna inte vill ha på sina webbkameror eller mikrofoner, säger Toivonen.

För vissa elever kan undervisning virtuellt passa bättre än i klassrum.

– Om eleven är blyg så kanske den lättare vågar fråga något via nätet, och vissa lär sig bättre om de får göra uppgifter mer självständigt då när det passar dem, säger Toivonen.

Distansundervisning där det går

Liksom så många andra har också regionens medborgarinstitut jobbat febrilt med att fundera ut hur så mycket som möjligt ska gå att sköta på distans.

Det är ännu en liten bit av vårterminen kvar och på medborgarinstituten i Sibbo, Lovisa och Borgå har man utrett eller utreder man vilka kurser som kan slutföras på distans, och hur.

– Vår närundervisning är helt och hållet avstängd, så inga grupper ordnas där man samlas i samma rum, säger Maria Malin, biträdande rektor för Borgå medborgarinstitut.

Hon nämner språkkurser, digikurser, skrivkurser och släktforskningskurser som exempel på sådant man kan ordna digitalt.

– Lite musikkurser där man kan skicka inbandningar och noter till varandra går också att ordna, säger Malin.

För medborgarinstituten i regionen har det gällt att ringa runt till lärarna för att kolla vad de har möjlighet att ordna och vilka digitala verktyg de helst vill använda. Sedan ska det förstås också kollas med eleverna om de har möjlighet att delta på distans eller inte.

Det fina i det här läget är att alla som har hittat på ett bra sätt tipsar varandra

Maria Malin, biträdande rektor

Lärarna väljer själva hurdana metoder och digitala verktyg de använder. Vissa lärare skickar ut uppgifter via e-post, andra funderar på att ladda upp exempelvideor på Facebook. Sedan finns det många olika chatt- och videosamtalstjänster som kan användas, till exempel Skype, Hangouts, Zoom och Discord.

– Det fina i det här läget är att alla som har hittat på ett bra sätt tipsar varandra, säger Malin.

När man så här plötsligt och på kort varsel ska försöka övergå från närundervisning till att lära ut och lära sig på distans så kan det inte bli perfekt på en gång.

– Men det blir i alla fall en kontakt och ett försök att kunna fortsätta lära sig samma ämne, säger Malin.

Vid Borgå medborgarinstitut betalas kursavgifterna tillbaka endast för kortkurser som ännu inte har startat. För de långa helårskurserna får eleverna inte pengar tillbaks på grund av force majeure-läget.

Kurser på distans också i Lovisa

– Vi har nog en del kurser där vi försöker ordna distansundervisning, eller åtminstone distansuppgifter, säger Tanja Lill-Smeds, vicerektor på Lovisa medborgarinstitut.

En stor del av kurserna är sådana som inte går att ordna på distans. Lill-Smeds nämner körer, dans och olika motionskurser som några exempel.

– Men ganska typiskt språkkurser och datakurser går att ordna på distans, säger Lill-Smeds.

I Lovisa håller man ännu på och går igenom vilka arrangemang som går att ordna för olika kurser.

– Vad gäller de långa helårskurserna kommer vi inte att göra återbetalningar. För en del kortkurser som ännu inte har startat blir vi säkert tvungna att göra återbetalningar om det inte är möjligt att flytta på dem och ordna dem senare, säger Lill-Smeds.

Linda Andersson syr haklappar på maskin.
Bildtext Så här såg det ut under en kurs i att sy i trikå som ordnades vid Lovisa medborgarinstitut i fjol. Nu går det inte längre att samlas i ett klassrum för att sy tillsammans.
Bild: Yle / Leo Gammals

Det går inte att ersätta alla kursgångar som faller bort på grund av det här läget.

– Det är en ovanlig situation och vi försöker vårt bästa, säger Lill-Smeds.

Kör på distans i Sibbo

Också för medborgarinstitutet i Sibbo gäller ganska långt det samma som i Borgå och Lovisa. De kurser som går att ordna på distans ordnas på distans.

– Språkkurser, enskild undervisning i musik, och idrottskurser, det är de vanligaste kurserna som kan fortsätta, säger Annelie Åkerman-Anttila som är rektor för Sibbo medborgarinstitut.

En kör ska också fortsätta sin vårtermin på distans, men hur det ska gå till är Åkerman-Anttila inte riktigt säker på.

Det krävs en hel del kreativitet av lärarna för att få distansundervisningen att fungera.

– Jag tycker att våra lärare visar en väldigt stor kreativitet i det här. Det har kommit många olika alternativ för hur undervisningen ordnas, säger Åkerman-Anttila.

De lärare som drar idrottskurser har till exempel tänkt sig att de ska filma något slags videor när de gör olika övningar som kursdeltagarna sedan kan titta på.

– Vi har till exempel en lärare som planerar att han ska filma videorna på förhand men sedan under kurstillfället finns han online och handleder rörelserna, att man ska akta så inte knät går över och så där, säger Åkerman-Anttila.

Huruvida några kursavgifter betalas tillbaks eller inte vet Åkerman-Anttila inte. Det besluts på annat håll i staden.

Sibbo medborgarinstituts traditionella vårutställning inom konst- och hantverksämnena ska också ordnas virtuellt i år.

Antagligen kommer elevernas verk att fotograferas och bilderna sättas upp på medborgarinstitutets webbplats och Facebooksida.

Ring till digiöppet

Inge Ekholm jobbar som digilärare vid medborgarinstituten både i Sibbo, Lovisa och Borgå.

Hon har kunnat övergå till att ordna största delen av sin undervisning via nätet.

- Vi har digirådgivning också på distans och vissa kurser får hemuppgifter. En del kurser har jag kunnat fortsätta på distans, men så finns det sådana kurser som just har börjat och som inte lämpar sig för det, säger Ekholm.

Hon är med och ordnar digiöppet då vem som helst kan be om råd och hjälp med olika digitala tjänster eller helt enkelt hur man använder en dator.

- På måndagen hade vi digiöppet på distans. Man kunde nå oss via Whatsapp, Facebook messenger, e-post och per telefon, säger Ekholm.

Att använda e-post för att få svar på sina frågor är egentligen ett ganska bra sätt.

- Då får man ju allting skriftligt och har det kvar, så att man kommer ihåg att jo jag skulle klicka här och så skulle jag klicka där, säger Ekholm.

Digirådgivningen nås per e-post inge.ekholm@loviisa.fi eller via telefon. Mer information om digirådgivningen och när digiöppet ordnas nästa gång finns på Facebooksidan Aika digittää - Digidags.

Digidags är medborgarinstitutens gemensamma projekt för att öka på digikunskapen.

Diskussion om artikeln