Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Fysisk närvaro i fysioterapi kan vara skillnaden mellan liv och död

Från 2020
Fysioterapeut och äldre person tränar att gå
Bildtext Fysioterapi kräver i många fall fysisk närvaro.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Ibland går goda föresatser fel. När Folkpensionsanstalten ville skydda klienter och terapeuter från smitta genom att sluta med all rehabilitering under våren blev många både rasande och förskräckta.

Speciellt utsatta blev de som har andningssvårigheter av olika slag. För en del är fysioterapi och rehabilitering nämligen en fråga om liv och död.

Till dem hör Kim Kuosma som är svårt CP skadad sedan födseln. Han har skolios så att en del av lungan inte fungerar. I den sidan av lungan som tryckts ihop samlas slem som han behöver en fysioterapeuts hjälp tre gånger i veckan för att få bort.

Familjen Kuosma var inte de enda som protesterade. Även fackförbundet för fysioterapeuter Finlands Fysioterapeuter reagerade.

- Först kom det besked att man borde avbryta all rehabilitering som innebär närvaro på grund av Coronavirusepidemin och det har haft stor inverkan på våra medlemmar, våra yrkesutövare och företagare, kommenterar Hanna Häkkinen på Finlands Fysioterapeuter.

Hanna Häkkinen
Bildtext Hanna Häkkinen gläds över att Fpa ändrade sina direktiv.
Bild: KIMMO BRANDT/COMPIC

Den största oron har ändå varit för dem som blir utan sin rehabilitering. Den kan i många fall vara livsviktig om man tänker på att det är frågan om andningssvårigheter.

Den vardagliga rehabiliteringen är väldigt viktig.

Fpa backade

Efter protester från klienternas anhöriga ändrade Fpa sina direktiv så att rehabilitering nu kan ges i fall där det är livsviktigt, om både fysioterapeuten och klienten är överens och medvetna om smittorisken.

Om en fysioterapeut inte vill utsätta sig för smitta får klienten lov att vända sig till någon annan som kan ge samma service.

Men fortfarande blir över 70-åringar utan fysioterapi. På äldreboenden håller man i fast vid att fysioterapeuter som inte hör till personalen inte får besöka hemmen. Det drabbade fysioterapeuten Linnea Snickars.

Linnea Snickars
Bildtext Linnea Snickars är beredd att jobba inom vården i Österbotten.
Bild: Linnea Snickars

- Det blev förändringar i jobb-bilden eftersom de flesta av mina klienter är över 70. Så det blev att stanna hemma.

Fysioterapeuten inte välkommen

Snickars besökte klienter både på äldreboende och hemma. Det företag hon jobbade på fick besöksförbud på de äldreboenden man jobbat på. Ibland mot klienternas vilja.

De klienter som bor hemma har valt att följa myndigheternas beslut om att isolera sig hemma. Många är extra försiktiga och lämnar bort sådant som inte är livsnödvändigt. Dit hör ofta fysioterapi.

- Många tänker att man inte ska ta risken att smittas för att det inte ska bli mera belastning för samhället, säger Snickars.

Andra jobb inom vården

Snickars, som bor i Helsingfors, har nu åkt till sina hemtrakter, Solf i Österbotten. Där tänker hon att det med tanke på den rådande epidemin förmodligen finns andra jobb inom vården istället.

Men hon oroar sig för sina klienter.

- Jaa, det beror ju på hur länge det här läget är som det är. Men dom kommer nog att vara i annat skick, om vi säger så.

Christina af Hällström-Kousa
Bildtext Christina af Hällström-Kuosma kämpar för sin son.
Bild: yle/Anna Dönsberg

För Kim Kuosma redde situationen upp sig. Hans föräldrar hittade en fysioterapeut som var villig att komma hem till honom och som han träffat förut.

Men frågan är om det hade gått så väl om inte hans mamma Christina af Hällström-Kuosma och hans pappa hade anklagat Fpa för att riskera sina klienters liv?

Diskussion om artikeln