Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: 11 300 kommer att behöva sjukhusvård i Finland på grund av coronaviruset, 3 600 behöver intensivvård

Från 2020
Uppdaterad 25.03.2020 17:46.
En sjukvårdare i skyddsutrustning ta ett coronavirustest på en person som sitter i en röd bil.
Bildtext Coronavirustest har gjorts så att personen som testas inte behöver stiga ut ur sin bil. Den här bilden är från Borgå.
Bild: Markku Rantala / Yle

Bedömningen av hur snabbt coronaviruset sprids har skärpts i Finland. Direktör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd THL säger att det beror på nya uppgifter från Italien om hur enkelt smittan överförs från människa till människa.

Bedömningen nu är att cirka 11 300 personer i Finland kommer att behöva sjukhusvård på grund av epidemin. Av dem kommer 3 600 att behöva intensivvård. Bedömningen har gjorts av THL och Åbo universitet.

Det är oklart hur smittosamt coronaviruset är i en situation där man inte försöker förhindra en epidemi.

Professor Kari Auranen säger i THL:s pressmeddelande att man i Lombardiet i norra Italien bedömde att det så kallade R0-värdet för coronaviruset var något över 3 innan man började begränsa epidemin.

R0-värdet anger hur många personer en smittad person i genomsnitt för smittan vidare till. Värdet 3 innebär att en smittad person i snitt skulle smitta ner 3 andra.

Auranen säger att det i Finland finns två scenarier för R0-värdet, 1,6 och 1,8. Det större värdet skulle innebära att 15 500 personer kommer att behöva sjukhusvård och 5 000 skulle behöva intensivvård.

Det skulle betyda att 500 personer samtidigt skulle behöva intensivvård när epidemin är som svårast.

880 coronafall hittills i Finland

Fram till dagens datum (den 25 mars) hade 880 coronavirusfall bekräftats i Finland, meddelar THL i sin dagliga uppdatering av statistiken. Mörkertalet kan ändå vara stort eftersom alla inte testas.

Registret över smittosamma sjukdomar innehöll samtidigt 823 fall av virussjukdomen covid-19.

Av de insjuknade är 61 procent män och 39 procent kvinnor.

Största delen av fallen är lindriga, men 82 personer vårdas på sjukhus. Sammanlagt 22 personer får intensivvård.

Antalet dödsfall på grund av coronavirus har uppgått till tre i Finland.

"Prognosen ser dystrare ut"

Direktör Tuija Kumpulainen vid Social- och hälsovårdsministeriet säger att den nya prognosen tyder på att epidemin kommer att vara allvarligare än vad man tidigare har trott i Finland.

– Prognosen ser dystrare ut, säger Kumpulainen

Enligt henne lever situationen. När det kommer ny information förändras läget.

– Om en vecka kan det se annorlunda ut beroende på vad som händer i Finland. Om de begränsningar vi har infört har haft de effekter vi har tänkt.

Osäkerheten är fortfarande stor kring hur epidemin utvecklas.

– Vi får noggrannare information men det är så att hela sanningen vet vi efter epidemin, säger Kumpulainen.

THL: Epidemin kommer att vara i fyra till sex månader

I kväll kommer begränsningen av rörelsefriheten att diskuteras av regeringen. Enligt Kumpulainen kan det vara motiverat att begränsa rörelsefriheten eftersom det finns flest fall av coronaviruset i Nyland.

– Nu är det viktigt att göra spridningen långsammare, även om antalet fall inte blir mindre. Då har sjukvårdsdistrikten en möjlighet att reagera på det att det kommer fler fall.

THL uppskattar att epidemin kommer att vara i ungefär fyra till sex månader.

Farligare än influensa? 400 dog i influensa 2018

Enligt Statistikcentralens uppgifter har antalet dödsfall på grund av influensa varierat en del under 2000-talet. År 2000 dog 150 personer i influensa och efter det minskade dödsfallen till mellan 20–60 för att sedan öka igen i mitten av 2010-talet.

År 2018 dog över 400 personer i influensa, enligt Statistikcentralen. Att dödsfallen varierar i antalet kan förklaras med att influensaepidemiernas styrka har varierat.

Det är i synnerhet äldre personer som årligen dör i influensa. På 2000-talet har 80 procent av de som dött på grund av influensa över 75 år gamla. Infektionssjukdomar är farligast för personer som redan har grundsjukdomar och äldre har fler grundsjukdomar än yngre.

Bara två procent av de som dött på grund av influensa på 2000-talet har varit under 18-åringar.