Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statsminister Marin: "Nyland spärras av, det enda sättet att minska virusspridningen är att begränsa rörelsefriheten" – hårda åtgärder på regeringens presskonferens

Från 2020
Uppdaterad 26.03.2020 00:08.
Svenska Yle live: Regeringens presskonferens - Spela upp på Arenan

Statsrådet har beslutat att Nyland ska spärras av. Begränsningarna gäller från 27 mars till den 19 april. Det blir förbjudet att åka ut från eller in till Nyland under den tiden som begränsningen gäller, men alla får åka hem till den ort där de bor. Lagstadgade uppdrag, umgängesrätten med barn och personliga skäl och arbetstrafik går också för undantag.

Nyland spärras av från resten av landet – det här innebär begränsningarna

Trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen begränsas från och med den 28 mars till den 19 april. Syftet är att minska risken för smitta och bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland.

Vi har listat vad rörelsebegränsningarna innebär i praktiken:

  • Invånarna i Nyland ska hålla sig inom landskapets område. Om man bor utanför Nyland släpps man inte in till Nyland.
  • Var och en har ändå rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort.
  • Fritidsresor är förbjudna. Att resa till stugan räknas som fritidsresa. Statsminister Sanna Marin uppmanade också alla som redan har åkt till stugan att åka hem.
  • Godstrafiken hindras inte.
  • Man får fortfarande röra sig inom Nyland.
  • Det är tillåtet att röra sig i myndighetsverksamhet samt för att utöva arbete, näringsverksamhet eller förtroendeuppdrag eller för att fullgöra en lagstadgad skyldighet. Också studier kan räknas som en orsak att röra sig över gränsen ifall rörelsebegränsningarna fortsätter gälla längre än den distansstudieregel som nu gäller.
  • Rätten att röra sig begränsas inte heller om det finns vägande personliga skäl till det, till exempel om en nära anhörig dött. Föräldrar har också rätt att umgås med sina barn. Man får alltså föra sitt barn över gränsen om den ena föräldern bor utanför Nyland eller vice versa.
  • Polisen övervakar att begränsningarna följs. Bryter man mot reglerna kan man dömas till böter. Man ska redogöra för polisen varför man reser in till eller ut från Nyland om polisen ber en göra det.
  • Information om begränsningarna och de praktiska konsekvenserna kommer att ges på stationer och terminaler för buss-, tåg-, metro- och spårtrafiken och på infotavlorna och i meddelanden i tåg och bussar. Informationen ska också finnas tillgänglig i de Nylands grannkommuner och på de centrala trafikplatserna på andra orter som är viktiga med tanke pendling över landskapsgränserna.

Källa: Statsrådets kommunikationsavdelning, regeringens presskonferens 25.3.2020

Regeringen informerar om tuffa tag mot coronaviruset. Just nu är det Nyland som har de flesta sjukdomsfallen och genom att begränsa rörligheten utanför Nyland vill man bromsa spridningen utanför landskapet.

Karta där man ser hur Nyland spärras av från resten av Finland.
Bildtext Nyland spärras av på fredag.
Bild: Henri Salonen/Yle

Politikerna har stött och blött frågan. Stängningen av Nyland betecknas som en hård åtgärd. Det är inte helt enkelt med den här typen av begränsningar i ett fritt land.

– Vi vill undvika att hela folket insjuknar samtidigt, för då räcker vårdkapaciteten inte.

Det betonade flera ministrar på presskonferensen. Därför måste viruset bromsas tills toppen är nådd i Nyland.

Åtgärderna betecknas som hårda men absolut nödvändiga för att bromsa sjukdomen i övriga Finland. Det är intensivvården som eventuellt inte räcker till.

Går det att komma igenom?

De sex ministrarna fick många frågor om hur stängningen av Nyland ska tillämpas och vilka undantag som ges. Polisen informerar på torsdag morgon.

Tillsvidare blir det mer att instruera trafikanterna än ge böter. Det sades också att polisen inte har resurser att bevaka alla gränsvägar.

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) informerade om att försvaret ger handräckning i trafikstyrningen, som blir polisens viktigaste uppgift.

Som tillåtna skäl för att överskrida Nylandsgränsen finns näringsidkande och arbetstrafik som inte kan skötas på distans, till exempel inom sjukvård, infrastruktur, livsmedelsförsörjning. Barn som har föräldrar på två orter kommer också igenom.

– Ett besök på stugan duger inte som skäl, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Regeringen vädjade till alla att låta bli alla landskapsöverskridande resor redan nu.

– Kom hem, uppmanade statsminister Sanna Marin (SDP).

Riksdagen behandlar frågan på torsdag

Riksdagen börjar behandla regeringens förslag om att förbjuda resandet mellan Nyland och resten av Finland på torsdag. Polisen ordnar också presskonferens om vad förslaget innebär för polisen på torsdagsmorgonen.

Också frågan om att stänga restaurangerna kom upp under regeringens presskonferens på onsdagskvällen. Marin sa att restaurangerna ännu inte kan tvingas stänga sina dörrar för kunder. Regeringens förslag ska ännu preciseras innan lagen kan bli till.

Statsministern uppmanade ändå företagare inom restaurangbranschen att inte låta kunder äta och hänga inne i restaurangerna.

Du kan se och höra regeringens presskonferens via videolänken i artikeln. Presskonferensen simultantolkades på svenska. Om du föredrar att höra presskonferensen på finska utan tolkning till svenska ska du klicka här.

Du kan följa med vår avslutade liveblogg här: